Acht redenen waarom vaste beraadtermijn behouden moet blijven

In de Week van het Leven boden pro-life organisaties, waaronder Stirezo, een petitie aan de Tweede Kamer aan voor handhaving van de beraadtermijn. Ockje Tellegen (VVD), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP), Joba van den Berg (CDA) en Pieter Omtzigt (onafhankelijk) namen die in ontvangst. (screenshot YouTube)Acht redenen waarom vaste beraadtermijn behouden moet blijven

THEMA'S:

#1. Abortus is doden

Abortus is het ombrengen van een medemens, die zich nog in de moederschoot bevindt. Dit is een zware zonde, die zowel door de natuurwet als door de goddelijke wet (‘Gij zult niet doden’) verboden wordt. De vaste beraadtermijn van vijf dagen werpt een belangrijke drempel op tegen dit kwaad, wat in ieder geval de situatie van het kwetsbare kind maar ook die van de moeder veiliger maakt. Dit is het eerste en belangrijkste argument.

#2. Beraadtermijn volgt logisch uit abortuswet

In de logica van de wet krijgt abortus zijn legaliteit door een afweging tussen de wens en de ‘noodsituatie’ van de vrouw aan de ene kant en de noodzaak tot rechtsbescherming van het ongeboren kind aan de andere kant. Het is duidelijk dat aan de afweging, wil die serieus zijn, een minimum aan tijd verbonden is. Het verwijderen van de beraadtermijn verstoort de zorgvuldigheid van deze door de wet gevraagde afweging en zal tot meer en snellere abortus leiden.

#3. Abortus is onomkeerbaar

De beraadtermijn is ook bedoeld om de vrouw tegen zichzelf te beschermen. Van een vrouw die met een ongewenste zwangerschap wordt geconfronteerd, kun je immers niet verwachten dat ze direct met zichzelf in het reine is. Juist in een authentieke noodsituatie is de kans dat ze overhaast of onder druk een verkeerde beslissing neemt, zeer groot. Er zijn talloze getuigenissen van vrouwen die achteraf spijt kregen van hun beslissing voor abortus of althans over de onberadenheid van het moment.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

#4. Beraadtermijn beschermt élke vrouw

Eén op de tien vrouwen geeft bovendien aan dat abortus geen eigen keuze was. Eén op de vijf vrouwen voelde zich in meer of mindere mate, via ‘dwang of drang’, door haar omgeving in de richting van abortus gestuurd. De beraadtermijn werpt een drempel op tegen deze zachte dan wel harde dwang van buitenaf.

#5. Beraadtermijn schept ruimte voor andere oplossing

Artsen zijn verplicht vrouwen te informeren over de alternatieven voor abortus. De beraadtermijn kan gebruikt worden om te onderzoeken in hoeverre andere oplossingen dan abortus voor de vrouw in haar specifieke situatie beschikbaar zijn. De pro-lifebeweging heeft daar veel ervaring mee: wanneer een vrouw zich realiseert dat ze in en na haar zwangerschap – moreel en materieel – op steun en begeleiding kan rekenen, verandert zij niet zelden van gedachten.

#6. Zorgverleners zien belang bedenktermijn

Uit de laatstgehouden evaluatie van de abortuswet blijkt dat ruim tweederde van abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen (overwegend) positief is over de beraadtermijn. Ze vinden dat de bedenktermijn de gelegenheid biedt om de consequenties van abortus en alternatieven te overdenken. Het voorkomt volgens hen een impulsieve beslissing. Dit kan alleen als die beraadtermijn verplicht is.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

#7. Zelfs abortuscentra steunen beraadtermijn

Heel wat abortuscentra vinden de beraadtermijn zinvol. Zij concluderen dat 35% van de vrouwen die bellen voor een eerste afspraak, niet komen opdagen. “Dat is een gigantisch aantal. Daaruit blijkt dat veel vrouwen in paniek een afspraak maken als hun zwangerschapstest positief blijkt te zijn”, aldus een woordvoerder in het Reformatorisch Dagblad. “Vervolgens zien ze toch af van een bezoek.” Volgens deze abortuscentra is het dus helemaal niet waar dat bezoekende vrouwen al meteen precies weten wat ze willen.

#8. Nederlanders steunen bedenktermijn

Maar niet alleen het beroepsveld, ook een meerderheid van de Nederlanders steunt de vaste beraadtermijn van vijf dagen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 62 procent van de Nederlanders de volgende stelling onderschrijft: ‘De regel dat er verplicht 5 dagen bedenktijd zit tussen een verzoek om abortus en de daadwerkelijke abortus vind ik goed.’ De beraadtermijn kan dus rekenen op een riant democratisch en maatschappelijk draagvlak. Afschaffing ervan gaat in tegen de wens van het grootste deel van Nederlandse bevolking.

Laatst bijgewerkt: 4 februari 2022 14:48

Doneer