Algemeen Dagblad verspreidt nepnieuws over hulpverleners bij abortuscentra

Algemeen Dagblad verspreidt nepnieuws over hulpverleners bij abortuscentra

THEMA'S:

Het Algemeen Dagblad beweert dat ‘anti-abortusdemonstranten’ (lees: pro-life hulpverleners) vrouwen “ongehinderd” intimideren bij abortuscentra. Een bewering die na zorgvuldig onderzoek ontkracht is. Notabene door zorgminister Hugo de Jonge, zelf verklaard tegenstander van pro-life hulpverlening. Stirezo kondigt stappen aan tegen deze verspreiding van nepnieuws.

'Belaagd door demonstranten'

“Vrouwen in nood die langskomen om hun zwangerschap voortijdig te laten afbreken, wordt de toegang versperd en ze krijgen nare folders en plastic embryo’s in de hand gedrukt.” Dat schrijft journalist Edwin van der Aa in het Algemeen Dagblad van maandag 2 januari. Bezoekers van het Rotterdams abortuscentrum worden zelfs volgens Van der Aa zelfs “belaagd door anti-abortus demonstranten”.

Wakers bidden geknield

Bewijs van intimidatie - aangiften, foto's, klachten bij de gemeente - heeft Van der Aa niet. De foto boven het AD-artikel laat wakers van Stirezo zien die geknield verzonken zijn in gebed, op de stoep aan de overkant (!) van het Roermonds abortuscentrum. Tot zover "intimidatie" en "belagen".

Pro-life kant komt niet aan het woord

Van der Aa baseert zijn artikel volledig op de ideologische pro-abortusclub Humanistisch Verbond en de medewerkers van abortuscentra. De andere kant – de pro-life hulpverleners – komen nergens in het artikel aan het woord. Daarmee schendt Van der Aa de leidraad van de Raad voor de Journalistiek, die stelt:

“Journalisten passen wederhoor toe bij personen die door een publicatie worden gediskwalificeerd, ook wanneer die personen hierin slechts zijdelings een rol spelen. Wie beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid om, bij voorkeur in dezelfde publicatie, te reageren op de aantijgingen.”

Stirezo dient klacht in

Stirezo zal hierover een klacht neerleggen bij de hoofdredactie en de ombudsman van Algemeen Dagblad. Afhankelijk van hun antwoord zal Stirezo een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Hier is namelijk het fundamentele journalistieke principe van wederhoor met voeten getreden.

Minister: "Geen klachten of meldingen"

Bij wederhoor hadden pro-lifers aan Van der Aa kunnen uitleggen dat minister Hugo de Jonge inderdaad in maart 2019 een lans brak voor bufferzones rond abortuscentra, maar óók dat dezelfde minister in november 2019 vaststelde dat “vrijwel alle gemeenten [aangeven] dat de demonstraties bij klinieken rustig verlopen en dat er geen klachten of meldingen binnen komen.”

Abortuslobby fluistert in

Deze opmerkelijke conclusie wordt in Van der Aa’s artikel verzwegen. Zulke nalatigheid krijg je als journalist wanneer je je door één partij alles laat influisteren. Die partij – de abortuslobby – wil geen ruchtbaarheid geven aan het feit dat de minister die hun afkeer van pro-life hulpverlening deelde, geen enkel bewijs van intimidatie kon vinden.

Pro-life hulpverlening groeit

Nu de feiten zijn frame tegenspreken, zet de abortuslobby in blinde volharding zijn nepnieuwsverspreiding door. Te meer omdat het aantal wakers en hulpverleners groeit. In Rotterdam, Enschede en Amsterdam komen nieuwe groepen die ongewenst zwangere vrouwen de echte hulp verlenen die abortuscentra niet geven. Abortuscentra en hun gesubsidieerde lobby voelen aan dat het tij tegen ze keert.

Grijs gespeelde langspeelplaat

Politiek links, dat zelf graag te hoop loopt tegen ‘nepnieuws’, doet ondertussen graag mee aan nepnieuwsverspreiding van de abortuslobby. PvdA-Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen doet in het AD-artikel – ook hier: waarom geen SGP-politicus ertegenover zetten? – een duit in het zakje. Het klinkt onderhand als een grijs gespeelde langspeelplaat.

Ploumen wil uitleg

“De PvdA wil spoedig uitleg van de minister”, zegt Ploumen. Wel, mevrouw Ploumen, laat ons alvast die uitleg geven. Wij citeren dan weer minister Hugo de Jonge, die in november 2019: “Vrijwel alle gemeenten geven aan dat de demonstraties bij klinieken rustig verlopen en dat er geen klachten of meldingen binnen komen.” Waarvan akte.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Laatst bijgewerkt: 16 april 2021 14:49

Doneer