De volgende stappen na abortus: kindermoord, euthanasie en andere vormen van moord

De volgende stappen na abortus: kindermoord, euthanasie en andere vormen van moord

THEMA'S:

Als abortus eenmaal aanvaard is, welke logische argumenten kunnen dan nog worden gebruikt om kindermoord, euthanasie en andere vormen van moord te stoppen? Deze pertinente vraag stelt dit profetische artikel uit 1993, waarin de euthanasiegolf die de Westerse wereld overspoelt, reeds voorspeld werd.

Na abortus is alles excuseerbaar

Logica ontbreekt vaak bij onze tijdgenoten. Niettemin vertelt de logica ons dat er, afgezien van de moord die bij abortus wordt begaan, nog andere gevolgen zijn. Niet alleen de moeder wordt voor het leven getekend, ook haar familie.

Abortus schept voorwaarden in de menselijke mentaliteit om de misdaden die erna komen te relativeren. Vandaag de dag zien we de misdaad van kindermoord toenemen. Kinderen doden zelfs hun ouders. Het is duidelijk dat als abortus leidt tot het verlies van de notie van goed en kwaad, uiteindelijk elke misdaad excuseerbaar zal zijn voor zo'n mentaliteit. Verliest iemand die abortus aanvaardt het besef van goed en kwaad?

Laten we eens kijken naar euthanasie. Dit is immers een beruchte misdaad. Analyseer deze zorgvuldig. Het is het resultaat van dezelfde mentaliteit die ook abortus voortbracht.

Abortus leid tot vele andere misdaden

De heilige Thomas van Aquino, de Doctor Angelicus, zegt dat het contradictiebeginsel inhoudt dat waarheid en onwaarheid nooit tegelijkertijd aanwezig zijn in hetzelfde ding, in dezelfde zin. Wie het besef van de tegenstelling tussen goed en kwaad verliest, is vatbaar voor elk kwaad. Dit is het meest verwoestende gevolg van abortus, dat op zichzelf al een misdaad is die naar God en de hemel schreeuwt om wraak. Wanneer abortusplegers deze misdaad begaan, zijn zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een mentaliteit die tot vele andere misdaden zal leiden.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Laten we nog eens verder nadenken over euthanasie.

Als men abortus aanvaardt, waarbij een mens voor de geboorte gedood wordt, waarom zou men dan niet aanvaarden dat iemand aan het einde van zijn leven gedood wordt? Vaak wordt een slechte financiële situatie aangevoerd als rechtvaardiging voor een abortus. Als bejaarde ouders hun kinderen economisch belasten, waarom elimineren we hen dan niet ook? Dit doen zou logisch zijn.

Verharding van het hart

Wanneer de economische factor voorrang krijgt op goed en kwaad (wat vaak voorkomt in deze tijd waarin geld de boventoon voert in het doen en laten van velen), kunnen mensen direct of indirect tot misdaad worden aangezet.

Stelt u zich een kerstmaaltijd voor, met ouders, kinderen en grootouders die genieten van een heerlijk kalkoendiner. Op een bepaald moment vraagt een klein meisje aan haar moeder: "Mama, waarom zijn we dit jaar niet naar de bergen gegaan om Kerstmis te vieren? De familie Jones ging wel, waarom wij niet?" Haar vader antwoordt: "Dat is heel eenvoudig. Hun oma is vorig jaar overleden en daardoor zijn hun uitgaven gedaald, dus hadden zij het geld om te gaan." Zou het kleine meisje niet in de verleiding kunnen komen te hopen dat haar grootmoeder zal sterven? Wanneer materiële overwegingen de bepalende factoren van gedrag worden, veroorzaken zij de verharding van het hart die uitloopt op euthanasie en abortus.

Stop gedwongen euthanasie

Aborteurs proberen ons te verzwakken

De aborteurs willen ons ervan overtuigen dat wij in wanhoop verkeren door ons te doen geloven dat wij wettelijk niets kunnen doen. Ze nemen hun toevlucht tot revolutionaire psychologische oorlogsvoering: Vernietig de wil tot verzet van je vijand en dan is hij de jouwe.

Zij onderschatten onze wil om weerstand te bieden.

Gezamenlijk verzet

In de Tweede Wereldoorlog, toen Duitsland Frankrijk bezette, kwam het Franse verzet op, dat duizenden van de nazi-wreedheden redde. Stel je voor hoeveel meer er zouden zijn omgekomen als de Fransen zich hadden laten overmeesteren door moedeloosheid en geen verzet hadden georganiseerd. Psychologische oorlogsvoering is een factor in elke strijd. Het zielenvuur van het verzet heeft ontelbare anderen aangespoord. We zullen pas weten hoeveel op de dag van het Laatste Oordeel. Stel je voor dat de onvoorbereide Britten, verrast, zich hadden overgegeven bij het begin van de oorlog toen ze het doelwit waren van verwoestende en gruwelijke bombardementen. Iedere burger werd een factor in de strijd en moedigde zijn medemens aan door zijn voorbeeld en goede daden. Gezamenlijk veranderden zij de loop van de geschiedenis en wonnen de oorlog.

Wij pro-lifers moeten hetzelfde doen. Wij zullen de valstrikken van moedeloosheid die de abortisten ons aansmeren vermijden... en zelfs meer. Wij zullen onze strijd versterken tegen de mentaliteit die zij creëren. We zullen hen laten zien dat er veel te doen is en dat het aantal nobele zielen in de wereld immens is.

Wij zullen onze mensen verenigen door hen eraan te herinneren dat zij gelijk hebben. Door goede argumenten te geven, zullen wij hen energie geven, hun hoop aanwakkeren en hun geloof in de overwinning herstellen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Ridderlijke strijd

In de tijd van ridderlijkheid bracht de aanstaande ridder, voordat hij zijn benaming kreeg, zijn nachtwake biddend en nadenkend door, om zich voor te bereiden zijn hele leven te wijden aan de verdediging van het goede. In gebed en bezinning bereidde hij zich voor op de strijd.

Deze beschouwingen hebben hetzelfde nobele doel: ons voor te bereiden op de rechtmatige strijd. Ze zijn onze bescheiden bijdrage aan het prachtige apostolaat dat toegewijde pro-lifers en pro-life organisaties al vele jaren voeren. Bespiegelingen die ons hopelijk kunnen helpen om de grote uitdaging die voor ons ligt aan te gaan.

Ons antwoord aan de aborteurs en aan de slappe pro-lifers van tegenwoordig?

Onze armen over elkaar slaan? Nimmer!

Onze strijd intensiveren? Alsmaar!

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 18 mei 2021 14:58

Doneer