Bejaarde hoogleraar raadt klimaateuthanasie aan in “doodeng betoog”

Emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach in zijn afscheidscollege: “Het moet mogelijk zijn grenzen te stellen aan onze eigen belangenbehartiging en meer gewicht te geven aan gelijkheid tussen soorten, zoals we ook geleerd hebben gewicht te geven aan gelijkheid binnen onze eigen soort.” (Beeld: YouTube).

Bejaarde hoogleraar raadt klimaateuthanasie aan in “doodeng betoog”

“Zijn we bereid een stukje levenslengte in te leveren om klimaatverandering tegen te gaan?” Emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach laat er geen gras over groeien. In het Financieel Dagblad (FD) betoogt hij in een debat met hoogleraar gerontologie Andrea Maier dat het beter zou zijn dat Westerlingen minder lang leven vanwege onze ‘grote ecologische voetafdruk’.

Mackenbach: ‘Westerling is een parasiet op de aarde’

De emeritus hoogleraar betreurt de hoge levensverwachting in Westerse landen omdat het gepaard gaat met een ‘grote ecologische voetafdruk’. “Wij worden zo oud doordat we op grote schaal fossiele brandstoffen hebben verstookt.” Hij pleit voor radicale keuzes en het opgeven van verdere levensverlenging om het klimaat te redden. Mackenbach is van mening dat ‘de tijd voorbij is’ om onbekommerd ziekten te bestrijden, en we ons nu bezig moeten houden met de “planetaire grenzen van de gezondheidszorg”.

Lees ook: Abortus voor het klimaat: “heel gezonde reactie op een extreme situatie”

Maier: ‘Gezonder oud worden om langer te kunnen werken’

Mackenbachs opponent Andrea Maier, eveneens hoogleraar, excuseert zich nog voor het debat is begonnen: “voordat jullie erover beginnen: ja, ik vlieg heel veel… Maar ik heb geen kinderen en eet geen vlees.” Maier, die zich als gerontologe bezighoudt met gezond ouder worden, schrikt van de fatalistische toon van haar tegenstander. Zij wil juist mensen langer jong houden “zodat iedereen langer in staat is te werken”. Desondanks deelt ze Mackenbachs klimaatapocalyptische wereldbeeld.

Minder lang en ongezonder leven: “misschien beter voor het milieu”

Mackenbach kan zich niet vinden in de levenslievende opvatting van zijn opponent: “Jouw werk leidt er toch toe dat we als samenleving ouder worden? Ik vind het echt onverantwoord om in Nederland en andere rijke landen te blijven streven naar een verdere verhoging van de levensverwachting, zolang we onze ecologische voetafdruk niet drastisch hebben verkleind.” Hij vindt het juist een voordeel dat mensen minder mobiel zijn op latere leeftijd. Dan kunnen ze namelijk ook niet de oceanen vervuilen in cruiseschepen: “Als mensen thuis op de bank zitten door gezondheidsproblemen is dat misschien beter voor het milieu.”

De (andere) mens moet inleveren voor het milieu

Mackenbach ziet dus een direct verband tussen de menselijke levenskwaliteit en de ‘impact op de planeet’. Volgens de bejaarde emeritus hoogleraar wordt het tijd – vooral voor anderen uiteraard – om in te leveren op hun levensverwachting. “Zijn we bereid klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan en daar een stukje van onze gezondheid voor in te leveren, desnoods zelfs van onze levenslengte?” Ook Maier vindt dat een valide afweging, “Mits het van de ongezonde jaren afgaat.”

Stop gedwongen euthanasie

“We wonen met teveel mensen op deze planeet”

Volgens het FD zijn de twee wetenschappers het “roerend eens” over de opvatting dat er op dit moment teveel mensen op de aarde wonen. Ze vragen zich daarom ook af of iedereen – moreel gesproken – recht heeft op zorg. Volgens de Gerontologe moet bij zorgverlening niet alleen rekening worden gehouden met het individu, maar ook met de impact op het milieu. Ze geeft toe dat dat “een heel andere lading in de spreekkamer [zal] geven.” Maar ze gaat ook nog een stapje dieper: “kun je aan mensen vragen om geen kinderen te krijgen?”

Klimaateuthanasie?

Het moge duidelijk zijn dat Mackenbach een groot voorstander is van euthanasie. In het vakblad Medisch Contact spreekt hij met krachtigere bewoording over het idee van levensbeëindiging voor het klimaat. In het vakblad spreekt hij de hoop uit op dat een grote groep vrijwillig ten grave gaat, maar als dat niet gebeurt ‘moet dit van boven worden aangestuurd’. Gelukkig reageert een aantal artsen geschokt op zijn sinistere ideeën: “een doodeng betoog”, aldus een psychiater uit Heerenveen. “Of we voor het klimaat en de volgende generatie even willen afzien van behandeling en als het even kan, eerder doodgaan”, vat een verzekeringsarts Mackenbachs betoog samen.

Lees ook: Tweede Kamerverkiezingen: dit vinden partijen van (kinder)euthanasie

Genocidale ideeën

De zorgwekkende opvatting dat ‘er teveel mensen op de planeet zijn’ wordt door steeds meer mensen hardop uitgesproken. Dit klinkt als een onschuldige constatering, maar de achterliggende aannames zijn met recht proto-genocidaal te noemen. Los van de flagrante hypocrisie dat aanhangers van deze opvatting altijd de beoogde ‘oplossing’ buiten zichzelf zoeken, typeert het de mensheid als een ‘diersoort’ waar er blijkbaar teveel van zijn. Wie zo beredeneert, is nog maar een kleine stap verwijderd van het oproepen tot ‘genocide voor het milieu’. In het geval van damherten op de Oostvaardersplassen is de oplossing namelijk simpel: gericht afschieten. Het feit dat het hier gaat over teveel mensen ‘op de planeet’ en niet op een lokale plek, zou dus een wereldwijde aanpak vereisen die selectief moet gaan kiezen wie de untermenschen zijn.

Mens staat boven dier

Het feit dat de meesten van ons dit gelukkig een verwerpelijk idee vinden, komt omdat wij er ten diepste van overtuigd zijn dat de mens hiërarchisch boven de rest van de schepping staat. De mens is uniek. We zijn namelijk als enige ‘soort’ naar Gods evenbeeld geschapen om te heersen over de rest van de schepping (Gen. 1:26-28). De belangen van dieren en planten zijn daardoor ondergeschikt aan die van de mens. Het opzettelijk doden van een onschuldig mens is moord – en dus altijd moreel verwerpelijk omdat hij of zij een afstraling is van de Schepper. Maar als deze fundamentele opvatting van onze christelijke beschaving wordt losgelaten, wie of wat beschermt de levens die de klimaatideologen onder de categorie ‘te veel’ schaart?

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 10:22

Doneer