Demografie

De belangrijkste punten van het effect van abortus op de Nederlandse demografie:

1. Bevolkingsgroei

Direct Effect: Abortus leidt tot een directe vermindering van het aantal geboorten. Elk jaar worden er in Nederland 35 duizend ongeboren kinderen gedood op een totaal van 200 duizend zwangerschappen, wat een enorme impact (17 procent) heeft op het aantal geboorten en daarmee op de bevolkingsgroei.

Vertraagde Groei: Door het beschikbaar zijn van abortus wordt de bevolkingsgroei vertraagd, omdat een deel van de zwangerschappen die anders zouden hebben geleid tot geboorten, niet doorgaat.

2. Leeftijdsopbouw

Lagere geboortecijfers: Door het reduceren van het aantal geboorten kan abortus bijdragen aan een vergrijzende bevolking, aangezien er relatief minder jongeren zijn in verhouding tot het aantal ouderen.

Generatie-effecten: Op lange termijn kan een consistent laag geboortecijfer door abortus bijdragen aan een disbalans in de leeftijdsopbouw van de bevolking.

3. Tekort aan werkkrachten

Door het tekort aan geboorten wordt het moeilijker om de economie draaiende te houden. Het wordt moeilijker om voor de oudere generatie te zorgen en om het land te verdedigen tegen externe en interne bedreigingen.

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.