Beraadtermijn abortus plaatst ChristenUnie voor tweesprong

Beraadtermijn abortus plaatst ChristenUnie voor tweesprong

THEMA'S:

D66 laat er geen gras over groeien. De linksliberalen pakken hard door met abortus, en lijken zo al bij de start van de nieuwe regeertermijn aan de ChristenUnie duidelijk te willen maken dat deze partij slechts coalitie-opvulmiddel is. Want op initiatief van D66 debatteert de Tweede Kamer deze week al over het afschaffen van de wettelijke beraadtermijn van vijf dagen alvorens een aangevraagde abortus mag worden uitgevoerd. Rest de ChristenUnie nog meer dan lippendienst aan het ongeboren kind? Maar hoewel een meerderheid zich in beide Kamers aftekent, zijn er ook nieuwe medestanders.

Beraadtermijn in regeerakkoord weggegeven

De uitgangspositie is voor de ChristenUnie moelijk. Dit is het gevolg van het regeerakkoord, waar ook de handtekening van de ChristenUnie onder staat. In wezen heeft de kleine christelijke partij de beraadtermijn toen al weggegeven door er – net als het CDA – akkoord mee te gaan dat aanhangige wijzigingsvoorstellen van de abortuswet een vrije kwestie zijn waarover Kamerleden “een persoonlijke afweging” kunnen maken. Dat haalde een rem weg die men in het vorige regeerakkoord nog wel had bedongen. Neemt niet weg dat er D66 blijkbaar weinig of niets aan gelegen is om het CDA of de kleinere coalitiepartner te ontzien over een ethische kwestie (‘Gij zult niet doden’) waarin letterlijk mensenlevens op het spel staan. D66 is erop gebrand van het doden van ongeboren kinderen in de moederschoot een ‘normale medische handeling’ te maken.

Beraadtermijn heeft maatschappelijk draagvlak

Dit doordrijven van de linksliberalen tegen de wens van twee christelijke coalitiepartners in bevreemdt des te meer omdat de beraadtermijn van vijf dagen een veiligheidseis bij abortus is die juist door de betrokken beroepsgroepen wordt gesteund. Tweederde van de aborteurs, gynaecologen en verpleegkundigen staat blijkens onderzoek positief tegenover de beraadtermijn. Zij vinden dat deze helpt impulsieve beslissingen te voorkomen. Ook een ruime meerderheid (62%) van de Nederlanders blijkt de verplichte bedenktermijn te steunen. Als klap op de vuurpijl blijken ook bepaalde abortuscentra niet van de beraadtermijn af te willen.

‘Flitsabortus’

Hoe terecht dat is, toonde onderzoek uit 2014 aan. Één op de zes ongepland zwangere vrouwen twijfelt bij het eerste bezoek aan de huisarts nog over haar keus. 7 procent van wie al voor abortus gekozen hebben, kiezen bij nader inzien toch voor het uitdragen van de zwangerschap. Blijkbaar laat dit gegeven D66, maar ook de partijen die het initiatief steunen (VVD, PvdA, GroenLinks en SP) koud. Het gaat hun dus niet om de mensenlevens. Het vrijelijk en onmiddellijk mogen doden van ongeboren kinderen (‘flitsabortus’) is voor hen een louter ideologisch punt. Ook de abortuspil brengen zij binnenkort in het parlement ter sprake. Ongetwijfeld zullen deze partijen ook daarna doorgaan de abortuswet uit te hollen, bijvoorbeeld door na de beraadtermijn de voorlichtingsplicht onder vuur te nemen.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Abortus vaak géén noodsituatie

Politiek gesproken lijkt de ChristenUnie het nakijken te krijgen. Maar er zijn tekenen dat bij andere, niet-religieuze partijen zoals Forum voor Democratie en BoerBurgerBeweging (BBB) een nieuwe ontvankelijkheid voor pro-life aan het ontstaan is. De partij zou er samen met het CDA en de betrouwbare pro-life partij SGP alles op alles moeten zetten dit draagvlak uit te bouwen. Het doden van een ongeboren kind is immers, telkens opnieuw, een zware zonde die ingaat tegen zowel de natuurwet en de goddelijke wet. Het heeft weinig zin, zoals Mirjam Bikker van de ChristenUnie doet te stellen dat abortus “altijd een noodsituatie is, die heel heftig is voor vrouwen”. Niet alleen werd je met emotionele argumenten geen medestanders, ze gaan ook lang niet altijd op. De waarheid is immers dat abortus vaak wordt aangevraagd omdat een kind krijgen ‘even niet uitkomt’, bijvoorbeeld in de persoonlijke carrièreplanning. Daarom is het feminisme er zo op gebrand.

Wil de ChristenUnie geloofwaardig blijven dan zal zij haar huid in het debat over de beraadtermijn duur moeten verkopen. Ze kan dat laten zien in het vervolg, want de behandeling van de initiatiefwet gaat volgende week verder. Ook de nieuwe minister Ernst Kuipers (D66) zal dan zijn oordeel geven. De week daarna worden de stemmingen verwacht.

Laatst bijgewerkt: 28 januari 2022 15:13

Doneer