Bidden bij de abortuskliniek? Neem deel aan gratis cursus!

Bidden bij de abortuskliniek? Neem deel aan gratis cursus!

THEMA'S:

Elk ongeboren kind heeft het recht het zonlicht te zien! Daarom bidden wij bij abortusklinieken en bieden ongewenst zwangere vrouwen alternatieve hulp aan. Wilt u hierbij meehelpen? Wij bieden een gratis cursus aan!

Hoe kunnen we het onrecht van abortus stoppen? Hoe kunnen we een einde maken aan de cultuur van de dood in ons land?

Daarvoor is er een bekering van het hart nodig, een ommekeer in ons land naar God en zijn geboden. Om daaraan bij te dragen gaan we nu bidden bij abortusklinieken.

We willen de vrouwen bereiken die overwegen om abortus te plegen en hun hulp bij rouwverwerking aanbieden wanneer ze al een abortus hebben gepleegd.

We moeten het hart van die vrouwen bereiken… en waar kan dat beter dan bij de abortuskliniek zelf. Maar hoe doe je dat? Wat zeg je tegen een vrouw die op weg is naar een ‘kliniek’? En vanuit welke geestelijke houding doe je dat? Daarover gaat deze cursus.

De volgende cursus vindt plaats op zaterdag 3 februari in Roermond. Klik HIER voor meer informatie.

Mgr. Philip Reilly

In 1989 heeft de katholieke priester mgr. Philip Reilly de “Helpers of God’s Precious Infants” (De helpers van Gods kostbare kinderen) opgericht. Het doel is om het hart van vrouwen die op weg zijn naar een kliniek te bereiken en om te bidden voor hun bekering. In deze cursus willen we van hem leren hoe we dat het beste aan kunnen pakken.

In een preek zei monseigneur Reilly:

Voor een abortuskliniek vindt er meer evangelisatie plaats dan op enige andere plek! Iemand vraagt u misschien: ‘Wat heeft u vandaag gedaan?’, ‘Wat heeft u voor elkaar gekregen?’. Zeg hun: ‘Ik ben met de goede Herder op weg geweest naar het kruis, naar een plek die Golgotha heet…. We zijn naar een plek gegaan waar onschuldig bloed vergoten wordt. En we zijn op dezelfde manier als Maria en Johannes naar die plek onder het kruis gegaan, onszelf opofferend met Christus voor de vergeving van de zonden van de wereld. Pro-life zijn betekent tenslotte, een in het offer met Christus te zijn. Voordat een kind geaborteerd wordt, wordt het geestelijk geaborteerd. Om dit doden te stoppen, is een bekering van het hart nodig. Deze bekering moet plaatsvinden bij de vader, bij de moeder, bij de familie en in de maatschappij.

De inhoud van de cursus

Abortus in Nederland (wetgeving, hoe vaak komt het voor, wie betaalt er aan mee, enz.)

Wat leeft er in het hart van vrouwen die naar een abortuskliniek gaan

De gesteldheid van het hart

De betekenis van het gebed

De opbouw in het raad geven aan de vrouwen in theorie

De ontwikkeling van het ongeboren kind

De gebruikte methoden bij abortus

De gevolgen van abortus voor de moeder, vader en kinderen

Hoe te genezen na abortus

Mogelijkheden in de hulpverlening in Nederland

De praktijk in

Er zijn al groepen actief in Arnhem en Maastricht. Bij deze groepen kunt u in de maanden na de cursus meedraaien en oefening opdoen. Wanneer er genoeg mensen in bijvoorbeeld Eindhoven, Groningen, Zwolle, Leiden, Heemstede, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Houten, of Enschede zijn, dan zullen wij de groep daar helpen opstarten door met u mee te gaan.

Praktische informatie

De volgende cursus vindt plaats op zaterdag 3 februari in Roermond. Klik HIER voor meer informatie.

⇒ Kunt u niet deelnemen maar wilt u het bidden bij klinieken wel financieel steunen? Doneren kan hier!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 14:09

Doneer