Bisschop Punt: "Schepper spreekt ongeboren leven aan als nieuwe mens"

Bisschop Punt: "Schepper spreekt ongeboren leven aan als nieuwe mens"

THEMA'S:

In zijn woord aan de gelovigen heeft Mgr. Jos Punt zich uitgesproken tegen abortus en voor de bescherming van de ongeboren kinderen. Punt is bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Tweede Wereldoorlog

Mgr. Punt vergelijkt de huidige situatie rond abortus met de Tweede Wereldoorlog: "Zoals toen het onvervreemdbaar recht op leven van joden, zigeuners, geestelijk gehandicapten en anderen werd weggeredeneerd als onwaardig of nutteloos leven, zo hebben we nu het recht op leven van ongeboren kinderen afhankelijk gemaakt van uiterlijke omstandigheden of de keuze van de moeder."

Heilige Schrift: ongeboren kind is persoon

Abortus is en blijft een kwaad: "Het is geen lichaamsdeel van de moeder, waarover zij vrij kan beschikken. Door jarenlange propaganda en versluierend taalgebruik (‘baas in eigen buik’, ‘pro choice’) is het geweten van velen vertroebeld, en zijn we geïndoctrineerd om dit normaal te vinden. Maar het blijft kwaad in Gods ogen. In de Bijbel spreekt de Schepper het ongeboren leven aan als nieuwe mens: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit. Voordat ge geboren werd, bestemde Ik u voor Mij” (Jer. 1:5)."

Bevrijding uit de duisternis

"Alleen door het kwaad van ons leven eerlijk onder ogen te durven zien en te berouwen, krijgen we deel aan het verlossend levensoffer van Christus en aan Gods onpeilbare barm­har­tig­heid, ontvangen we vergeving en bevrijding van alles wat nog duister is in ons leven, vinden we kracht om goed te doen, en om vrede en vreugde te vinden, hier en over de grenzen van de dood heen tot in eeuwigheid." "Moge de komende veertigdagentijd voor ons allen zo’n voor­bereiding zijn, opdat we straks met Pasen overvloedig nieuw leven en geluk mogen ervaren."

Lees HIER de hele boodschap van Mgr. Punt.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 22 november 2023 14:29

Doneer