Breinaaldleugen doorgeprikt: vrije abortus veroorzaakt méér moedersterfte

Breinaaldleugen doorgeprikt: vrije abortus veroorzaakt méér moedersterfte

THEMA'S:

Het is de grote troefkaart van het abortussyndicaat: abortus redt mensenlevens. Levens van ongewenst zwangere vrouwen welteverstaan, want hun kind wordt uiteraard gedood.

Het argument dat de abortusoptie een weldaad voor de volksgezondheid zou zijn, is zo al vaak herhaald, dat je het bijna zou gaan geloven. Wie abortus tegen beter weten in blijft verbieden, zo luidt het standaard abortusverhaal, drijft ongewenst zwangere vrouwen in de illegaliteit, met alle risico’s voor de gezondheid van de moeder van dien.

Steekwapens

Meestal duurt het dan niet lang of de ‘breinaalden’ komen ter tafel: symbool van een gruwelijk en duister verleden, toen - stel je voor - je ongeboren kinderen nog niet zomaar mocht doden … 'Abortus, van breinaald tot politiek steekspel', luidde een abortuspropagandaposter uit de jaren '70, alsof tegenstanders moedwillig de levens van ongewenst zwangere vrouwen op het spel zetten. Alsof je vuurwapens wilt liberaliseren met het argument dat mensen anders naar steekwapens grijpen. Maar in beide gevallen is het primaire slachtoffer even dood.

Vermeend voordeel

Het argument bevat een retorische wisseltruc: het doden van een ongeboren kind is en blijft een intrinsiek immorele daad, die je niet tegen het vermeende voordeel voor de moeder kunt wegstrepen, hoe kostbaar ook háár leven moge zijn. Maar om terug te komen op het ‘breinaald’-argument: hoe sleets dat ook mag zijn, of juist daardoor, je zou bijna vergeten te onderzoeken of het ook waar is.

Tien Geboden

Is het wel echt zo dat strenge abortuswetten de dood van meer vrouwen bij de bevalling tot gevolg heeft? Zou het echt zo kunnen zijn, dat het vijfde van de Tien Geboden: ‘Gij zult niet doden’ juist tot méér sterfte leidt? Een onderzoek dat gepubliceerd is in het British Medical Journal wijst een heel andere kant op.

Moedersterftecijfers

Wetten die abortus inperken, blijken helemaal niet tot hogere moedersterftecijfers te leiden. Sterker nog, deze empirische studie, gebaseerd op gegevens uit Mexico, laat in eerste instantie precies het tegenovergestelde zien: men vond hogere moedersterftecijfers in Mexicaanse deelstaten die hun abortuswetten versoepeld hadden, en juist lagere waar wetten abortus inperkten.

Laboratoriumexperiment

Dit staat haaks op het breinaaldargument waar abortusvoorstanders zo graag mee zwaaien. De studie in het British Medical Journal is de allereerste die het effect van abortuswetgeving op moedersterftecijfers analyseert aan de hand van bevolkingsgegevens uit een land dat zich daarvoor als in laboratoriumexperiment aanbiedt. Wat is in Mexico namelijk het geval?

Determinanten

In 32 deelstaten van Mexico zijn abortuswetten van kracht, maar ze wijken onderling sterk af in strengheid. De studie maakte hiervan gebruik om de statistieken van levendgeborenen en moedersterfte uit alle deelstaten van Mexico voor de periode 2002-2011 te vergelijken, met correctie voor 10 variabelen die als primaire determinanten van de gezondheid van moeders worden beschouwd, zoals alfabetiseringsgraad en toegang tot zuiver water.

Schoon water

Uit de studie bleek dat de verschillen in moedersterfte niet verklaard werden door de abortuswetgeving, maar het gevolg waren van heel andere factoren zoals alfabetisering, gezondheidszorg, schoon water, goede sanitaire voorzieningen, vruchtbaarheidscijfers, en de mate van geweld tegen vrouwen. Je kunt dus veel beter inzetten op verbetering van deze factoren dan op het doden van ongeboren kinderen.

Propagandisten

De breinaaldleugen van de abortusbeweging is bij deze weerlegd. Die is niet enkel misleidend, hij leidt ook de aandacht af van factoren die relatief gemakkelijk te verhelpen zijn en die écht meer sterfte van zwangere vrouwen veroorzaken. Zo bekeken is het niet de pro-life inspanning om abortus verboden te krijgen, maar zijn het vrije abortus en zijn vele propagandisten die tot meer moedersterfte leiden.

(foto: abortionfilm.org)

Laatst bijgewerkt: 8 april 2021 22:30

Doneer