ChristenUnie-kandidaat: 'In ideale wereld hoort recht op abortus thuis'

ChristenUnie-kandidaat: 'In ideale wereld hoort recht op abortus thuis'

THEMA'S:

“In een ideale wereld, hoort abortus daarin thuis?” Wat, denkt u, zal een ChristenUnie-politicus daarop antwoorden?

Bina Chirino

In aanloop naar de verkiezingen organiseerde ‘kenniscentrum seksualiteit’ Rutgers (voorheen Rutgers stichting) enkele maanden geleden een debat tussen politieke jongerenorganisaties over het thema seksualiteit. Namens Perspectief, de jongerenpartij van de ChristenUnie, deed voorzitster Bina Chirino mee. Er werd gediscussieerd over onderwerpen als toegang tot anticonceptie, preventie van seksueel geweld en seksuele vorming.

Betuttelend

Directeur van Rutgers, Ton Coenen, bracht in een inleidend praatje een paar progressieve stokpaardjes naar voren. Volgens hem is de huidige abortuswet nog veel te ‘vrouwonvriendelijk’. Hij vindt dat de verplichte bedenktermijn van 5 dagen onmiddellijk moet worden afgeschaft. Die is ‘betuttelend’ en vrouwen hebben echt wel goed nagedacht voor ze naar een abortuscentrum gaan. Ook moet de abortuspil vrij beschikbaar zijn bij de huisarts. Het feit dat de directeur van een ‘kenniscentrum seksualiteit’ voor vrije en onmiddellijke toegang tot abortus pleit, illustreert dat in de progressieve visie abortus niets meer is dan een vorm van verlate anticonceptie.

Nieuw wapen

Het is daarom wel interessant om te kijken of Chirino van Perspectief in het debat zal slagen om een christelijk tegengeluid te laten horen. Ze mag bij het eerste debatonderwerp, ‘gratis anticonceptie voor iedereen’, meteen aftrappen, omdat ChristenUnie op dat punt onlangs gedraaid is. De partij wil nu anticonceptie opnemen in het basispakket, iets waar ze voorheen nog tegen was. Chirino legt uit dat dit nu een essentieel thema is voor de ChristenUnie, een nieuw wapen in de strijd tegen abortus. Want, zo is de redenering, als bevruchting meteen al voorkomen wordt, helpt dat ook bij het terugdringen van het aantal abortussen.

Anticonceptie

De oppervlakkigheid van deze redenering is ten hemel schreiend. De katholieke priester Walter J. Schu legt in een goed onderbouwd artikel op de website van de Amerikaanse bisschoppenconferentie uit dat anticonceptie helemaal niet helpt om abortus te voorkomen, integendeel. Ten eerste werken sommige anticonceptiemethoden zelf aborterend door te voorkomen dat een bevruchte eicel innestelt in de baarmoeder. Ten tweede leidt anticonceptie tot méér buitenechtelijke seksuele contacten en, omdat anticonceptie nu eenmaal niet 100% betrouwbaar is, dus tot meer ongewenste zwangerschappen en abortussen.

Mentaliteit

Ten derde is er geen fundamenteel verschil tussen de psychische mentaliteit van een vrouw die vooraf besloten heeft dat ze wel geslachtsgemeenschap wil maar geen kind, en die van een vrouw die de geslachtsgemeenschap gehad heeft en nu ongewenst zwanger is. Het kind is nog steeds een probleem dat opgelost moet worden. Abortus is dan de rugdekking wanneer anticonceptie gefaald heeft. In het artikel wordt een onderzoek aangehaald dat concludeert dat meer dan 80 procent van jonge vrouwen die een abortus ondergaat, ervaren is in het gebruik van anticonceptie. De mentaliteit achter anticonceptie maakt dat het besluit om tot abortus over te gaan, makkelijker wordt.

Recht op abortus

Het is onvoorstelbaar dat de ChristenUnie niet op de hoogte lijkt te zijn van het bekende verband tussen anticonceptie en abortus en met een bizar simplistische redenering pleit voor anticonceptie. Maar het wordt nog erger. Iets verderop in het debat wordt de vraag opgeworpen of de abortuspil verkrijgbaar moet zijn bij de huisarts. De presentator wendt zich tot Chirino en dan ontwikkelt zich de volgende dialoog:

Presentator: “In een ideale wereld, hoort abortus daarin thuis?”
Chirino: “Nou in een ideale wereld niet, nee, zeker niet. Ik denk dat voor niemand…”
Presentator: “Het recht op abortus?”
Chirino: “Het récht op abortus wél. Daar zijn natuurlijk verschillende factoren in.”

Verkrachting

Ze zegt het echt. De voorzitter van de ChristenUnie jongeren zegt in een publiek debat dat in een ideale wereld het recht op abortus bestaat. Helaas gaat ze verder niet in op de ‘verschillende factoren’ van het recht op abortus, zodat we niet weten waarom ze het recht op abortus ideaal vindt. Zou ze doelen op abortus in geval van verkrachting? Partijleider Gert-Jan Segers zei immers laatst in een online interview met AD dat voor slachtoffers van verkrachting de verplichte bedenktermijn van vijf dagen niet geldt. “Die moeten onmiddellijk hulp krijgen”. Het afschaffen van de bedenktermijn is in het algemeen geen goed idee, maar, zo zegt Segers, “dan heb ik het niet over verkrachting.” Dan is afschaffen wel een goed idee, lijkt hij te zeggen, daarmee abortus na verkrachting impliciet goedkeurend.

(Stirezo sprak telefonisch met het Hoofd Voorlichting van de ChristenUnie, maar deze weigerde duidelijkheid te geven over de uitspraak van Segers. De uitspraak van Chirino was hem niet bekend.)

Acceptatie van abortus

Is het ongeboren leven nog veilig bij de ChristenUnie? Lang was de partij standvastig pro-life. CU-politici aarzelden niet om abortus een moreel kwaad te noemen. Maar de afgelopen tien jaar lijkt het abortusstandpunt van de partij te liberaliseren, zo analyseerde Stirezo. De uitspraken van Chirino en Segers passen helemaal in deze trend, van een ook op ethische thema’s steeds progressiever wordende ChristenUnie. Abortus toestaan, zelfs slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, betekent namelijk loslaten van het principiële standpunt dat abortus een intrinsiek kwaad is. Daarmee zet de ChristenUnie de deur naar algemene acceptatie van abortus wagenwijd open.

bron hoofdfoto: youtube.com en AD.nl

Laatst bijgewerkt: 16 juni 2022 14:21

Doneer