Dag voor het Leven werpt hoopvol licht op evaluatie abortuswet

THEMA'S:

De Wet afbreking zwangerschap is aan evaluatie en herziening toe. Wij zeggen het al jaren, gelukkig volgt de politiek nu ook. Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft beloofd dat er een evaluatie komt.

Stirezo nam een voorschot op de herziening. Bij de Dag voor het Leven van zaterdag 11 juni jl., legde Esmé Wiegman (Nederlandse Patiëntenvereniging) uit dat onze abortuswet betrekkelijk streng is, maar controle op goede naleving ontbreekt. Een evaluatie kan dat blootleggen en leidt hopelijk tot invoering van beter toezicht, met als gevolg minder abortus.

Een medisch perspectief kon niet ontbreken op de Dag voor het Leven. Arts Kenneth Watson daagde uit om breder te kijken dan NIPT: volgens hem is de grote boosdoener qua prenatale diagnostiek de 20-weken echo. Die spoort bijvoorbeeld open ruggetje op.

Wist u dat de echo op 20 weken - en niet 24 weken - gedaan wordt, omdat er dan nog genoeg tijd is om abortus te plegen? Terwijl het kind met 20 weken al een volledig zenuwstelsel heeft, en dus op dezelfde manier pijn lijdt als wij.

Na de lezingen was er gelegenheid elkaar te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. Er werd afgesloten met de vespers, passend omdat de Dag voor het Leven begonnen was met de Heilige Mis, gecelebreerd door emeritus-hulpbisschop Mgr. Jan van Burgsteden. Met een parafrase van zijn preek besluiten wij:

U gelovigen zet het licht van het geloof op de kandelaar. Volhard en sterk u door de woorden van Jezus Christus. Houd goede moed!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 15:47

Doneer