De genocide van Downkinderen komt naar Nederland. Teken nu de petitie!

THEMA'S:

Met de NIPT-test komt er een ware genocide naar Nederland. Een hele bevolkingsgroep, die van mensen met het syndroom van Down, zal erdoor verdwijnen.

Klinkt dat vergezocht? Kijk dan naar IJsland. Daar wordt NIPT al jaren aangeboden.

Afgelopen vijf jaar heeft in IJsland geen enkel kind met Down het daglicht mogen zien.

Klinkt 'genocide' overdreven? Luister dan naar de uitspraken van academici, bestuurders en politici die NIPT doordrijven.

"Als uit deze keuzevrijheid de situatie ontstaat dat er haast geen kinderen met het syndroom van Down geboren worden, dan vind ik dat we dat moeten accepteren."

- Edith Schippers, minister van Volksgezondheid

"We hopen dat ze [mensen met syndroom van Down, red.] uiteindelijk zullen uitsterven."

- Etienne Vermeersch, prominent filosoof

Dat de NIPT-test leidt tot het massaal vermoorden van één bevolkingsgroep, is een feit dat voorstanders kennen en accepteren. Sterker nog, de openhartige voorstanders juichen de massale abortus juist toe!

Dit is onmiskenbaar genocide. Het is onze plicht tegen deze genocide op te staan en er de strijd mee aan te binden.

Teken daarom nu de petitie aan de Tweede Kamer, zodat ons parlement de aanstaande genocide dwarsboomt!

Geachte leden van de Tweede Kamer, Wij, ondertekenaars van deze petitie, zijn geschokt door het feit dat de methodes voor prenatale diagnostiek inmiddels leiden tot een welhaast waterdichte opsporing van ongeboren kinderen die van de norm afwijken. Het is niet te bevatten dat een land dat alle mogelijke vormen van discriminatie bestrijdt, een dergelijke massamoord toelaat. Waar deze discriminatie toe leidt, is onthutsend: wordt al de helft van de kinderen met Downsyndroom in Nederland geaborteerd, dit dreigt op te lopen tot 95 procent! Gaat Nederland landen als Denemarken en IJsland achterna, die al bijna ‘Down-rein’ zijn? Kinderen met Down verrijken het leven van velen. Vaak zijn ze zeer geliefd bij hun omgeving. Dat bijna al deze mensen voor hun geboorte gedood worden, is een schokkend onrecht en een gruwel. Het zijn Gods kinderen. Het is ontoelaatbaar dat onder voorwendsel van technologische vooruitgang kinderen die niet aan de heersende norm beantwoorden, worden geaborteerd. Op grond van deze overwegingen richt ik de volgende petitie tot de Tweede Kamer: Ik, ondergetekende, verzoek de Tweede Kamer elke vorm van abortus van kinderen te verbieden op basis van afwijkingen die momenteel naar voren komen door de zogenaamde ‘medische indicatie’. Hoogachtend,

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:40

Doneer