De opbrengst van Kinderpostzegels gaat naar... abortus van kinderen

THEMA'S:

Ze komen binnenkort weer aan de deur: de schattige kindertjes die Kinderpostzegels verkopen. Voor de lach van zo'n verkopend kind koop je graag postzegels. En de opbrengst is voor het goede doel. Denk je.

In werkelijkheid gaat de opbrengst van Kinderpostzegels mede naar de Rutgers Stichting. Deze stichting ijvert in Nederland en wereldwijd voor meer abortus.

Nederlandse kinderen die komende weken kinderpostzegels aan de deur verkopen, verkopen voor de abortus van Afrikaanse kinderen.

Er is ongeloof alom als wij deze feiten vertellen bij onze presentaties in parochies. Dit kan toch niet waar zijn! hoor je mensen zeggen.

Het is werkelijk waar. En het staat openbaar. Op de websitevan de Rutgers Stichting:


UPDATE 8 september 19:30: Zojuist heeft Rutgers de naam van Stichting Kinderpostzegels verwijderd van de geciteerde webpagina. Geen zorgen, het internet onthoudt alles. Internet Archive's Wayback Machine heeft het bewaard.


En wat te denken van officiële stukken van de Rijksoverheid? Die meldendat Stichting Kinderpostzegels zij aan zij zit met Rutgers, in het 'SRGR Partnerschap'. Dat partnerschap heeft als doel (of in ambtenarentaal: "resultaatgebied") onder andere het "bepleiten van (..) veilige abortus" (Beleidskader voor SRGR voor de periode 2016-2020, p. 3).

"Veilige abortus" is wartaal. Een ingreep die effectief het leven van een kind beëindigd, is nimmer veilig.

Begrijp ons goed, wij zijn echt niet tegen Kinderpostzegels. Wij bewonderen de strijd van de organisatie tegen kindhuwelijken. Juist zo'n organisatie moet zich dan niet inlaten met de promotie van het doden van kinderen, wat abortus feitelijk is.

Stichting Kinderpostzegels moet zich inzetten voor het geluk van kinderen, niet voor de promotie van abortus. Teken nu de petitie aan Stichting Kinderpostzegels, zodat deze wantoestand stopt!

Ontkennen helpt niet: lees hier de update 'Kinderpostzegels wel degelijk betrokken bij promotie abortus'

Deze campagne is afgelopen.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021 14:04

Doneer