Postcode Loterij: meer ‘veilige' abortus, meer dode Afrikaanse kinderen

'Veilige keuzes'. Maar veilig voor wie? (Screenshot website postcodeloterij.nl)

Postcode Loterij: meer ‘veilige' abortus, meer dode Afrikaanse kinderen

THEMA'S:

De Postcode Loterij investeert grootschalig in het doden van ongeboren Afrikaanse kinderen via abortus. Bij dit naar eigen zeggen “goede doel” krijgt zij assistentie van het ook door de overheid al rijkelijk gesubsidieerde ‘kenniscentrum seksualiteit’ Rutgers (genoemd naar de eugenicist en rasverbeteraar Jan Rutgers). Hetzelfde ‘kenniscentrum’ dus, dat als monopolist op Nederlandse scholen de seksuele revolutie uitrolt. In totaal heeft Rutgers al de lieve som van 28,2 miljoen van de loterij mogen incasseren. Je mag de Postcode Loterij inmiddels wel een grootinvesteerder in het doden van ongeboren kinderen noemen.

‘Veilige abortus’

Natuurlijk kijkt de Postcode Loterij wel uit om van “doden van ongeboren Afrikaantjes” te spreken als haar vermeende “goede doel”, ook al is het dat wel degelijk. Om de onaangename werkelijkheid die abortus echt is te omzeilen, heeft het abortussyndicaat het begrip “veilige abortus” uitgevonden, en van dit misleidende begrip bedient zich ook de Postcode Loterij graag. Het woord ‘veilig’ keert in haar propaganda steeds weer terug, met de duidelijke bedoeling de aandacht op de moeder gericht te houden, en weg te buigen van het ten dode gedoemde kind. Dat heeft slechts als enige zekerheid dat het eraan gaat. Dat is zijn (of vaker nog: haar) ‘veiligheid’.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Herinnering meedragen

Toch, in schrille tegenstelling tot wat de abortuslobby ons wil doen geloven, komt bij een abortus ook de moeder niet zonder kleerscheuren uit de strijd. Zelfs als die voor haar niet tot een trauma wordt – een ander veelvoorkomend lijden, waar de abortuspromotie de aandacht van wil afleiden - zal zij toch de herinnering eraan altijd met zich meedragen. Het is de prijs die zij (en niet hun sponsors) betalen voor het zondigen tegen de natuurwet en de morele goddelijke wet.

Abortuspropagandiste

Niets van die barre werkelijkheid is echter terug te zien bij de abortuspromotie van de Postcode Loterij. In die voorgetoverde werkelijkheid is alles zonneschijn. We zien twee knappe jonge Afrikaanse vrouwen die blijkens de kop hun “eigen veilige keuzes maken” (m.a.w. hun kind in de moederschoot laten doden). Rechts op de foto is ‘Halina’, een blijkbaar door Postcode Loterij/Rutgers betaalde abortuspropagandiste die aan de andere jonge vrouw “alles over anticonceptie en veilige abortus” vertelt. Het begrip ‘(on)veilig’ komt in het begeleidende tekstje wel tien keer voor.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Rechteloos verdwijnen

Het kennelijk dus op belasting- en loterijgeld draaiende ‘kenniscentrum’ Rutgers is er naar eigen zeggen op uit “seksuele contacten” zo “prettig, gewenst en gelijkwaardig” mogelijk te maken. Het is duidelijk welke rol abortus in die visie speelt: een kind staat dat in de weg, zodra daar niet bewust voor gekozen is. Dan moet het rechteloos verdwijnen. Hoewel abortusactivisten vroom volhouden dat “iedere abortus er een te veel is”, leggen ze de ijver van missionarissen aan de dag, echter niet om Afrikaanse kinderen te dopen maar om hen te doden. Bovendien willen ze dit als een acceptabele praktijk zo breed mogelijk ingang doen vinden. Zo prijst de Postcode Loterij het werk van Rutgers & co (in dit geval de abortusorganisatie DKT International) op de eigen website als volgt aan:

Postcodeloterij citaat

'Veilige abortusmiddelen' Opnieuw: veilig voor wie? (Screenshot website postcodeloterij.nl)

2,6 miljoen

Dit is wat de Postcode Loterij doet, in eigen woorden. De openingszin van dit artikel – dat de Postcodeloterij haar miljoenen investeert in het doden van ongeboren Afrikaanse kinderen – is dus in het geheel geen tendentieuze ‘spin’, maar gewoon de akelige waarheid. Dat de Postcode Loterij en haar medeplichtige Rutgers deze slachting onder ongeboren kinderen als een “goed doel” verpakken, maakt het alleen nog maar schrijnender en crimineler. Het tweetal laat er zich op voorstaan inmiddels 2,6 miljoen “onveilige abortussen te hebben voorkomen”. Dat betekent 2,6 miljoen kinderlevens, die geofferd zijn op het abortusaltaar. 2,6 miljoen littekens dus, in even zovele harten van vrouwen die voorkomen hadden kunnen worden, als de miljoenen van de Postcode Loterij aan de ondersteuning van deze vrouwen besteed waren en aan het behoud van hun kinderen. Kinderen redden is namelijk het echte goede doel. Investeren in hun ondergang niet.

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 15:47

Doneer