ECLJ: 'In achterkamertjes VN wordt ‘mensenrecht’ op abortus doorgedreven'

ECLJ: 'In achterkamertjes VN wordt ‘mensenrecht’ op abortus doorgedreven'

THEMA'S:

Het Europese Centrum voor Wet en Recht (ECLJ) vraagt dringend om uw handtekening voor een uitzonderlijk pro-life memorandum. Dit wordt binnenkort aangeboden aan het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties.

Achterste achterkamertjes

Wat is er aan de hand? Het ECLJ slaat alarm: het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties wil de universele legalisering van abortus en euthanasie doordrijven. Daartoe is dit comité bezig de geldende omschrijving van het ‘recht op leven’ in het internationaal recht te herzien. Het overweegt elke staat de legalisering op te leggen van abortus, van hulp bij zelfmoord en van euthanasie, en dat nog wel in naam van het leven. De lobby’s van de ‘cultuur van de dood’ staan dus op het punt een beslissende overwinning te behalen in de achterste achterkamertjes van het internationale overleg. De eindtekst wordt de komende maanden aangenomen.

‘Verplichtingen’

Volgens het ECLJ is er sprake van een “evidente poging om verplichtingen op te leggen die de meerderheid van staten steeds hebben afgewezen. Sterker nog, deze nieuwe ‘verplichtingen’ zijn in strijd met het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) als ook met de bedoeling van de staten die deze overeenkomst schreven en aannamen.”

Abortuspraktijk geduld

Bij het formuleren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), waar het Verdrag van 1966 van is afgeleid, werd voorgesteld dat “elkeen het recht op leven en lichamelijke integriteit heeft vanaf het moment van de conceptie, onafhankelijk van zijn of haar lichamelijke of geestelijke conditie”. De Volksrepubliek China eiste destijds echter, ondersteund door het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet Unie, dat de abortuspraktijk zou worden geduld. De Universele Verklaring mocht daarom niet worden uitgelegd als het leven vanaf de conceptie beschermend of niet-beschermend, maar zeker niet als een verplichting tot legalisering van abortus. In feite verbiedt het Verdrag zelfs de doodstraf voor zwangere vrouwen uit respect voor het leven van het kind.

Vogelvrij

Een meerderheid van staten heeft sindsdien steeds de westerse pogingen afgewezen om te komen tot het vaststellen van een universeel recht op abortus. In het bijzonder gebeurde dit tijdens de conferenties over bevolking en ontwikkeling in Cairo (1994) en over vrouwen in Beijing (1995). Hoe kun je overigens een recht op dood afleiden uit het recht op leven? De ECLJ wijst erop dat de huidige poging doorslaggevend is omdat die het bestaan van menselijke leven voor de geboorte wil ontkennen, zodat dit geheel en al vogelvrij wordt “voor alle vormen van manipulatie en exploitatie, in het bijzonder biotechnische.”

Teken!

Als NGO met een bijzondere te raadplegen status bij de VN wil de ECLJ op 6 oktober een memorandum overhandigen aan het Mensenrechtencomité. Om dit kracht bij te zetten vraagt het om massale ondertekening hiervan, hetgeen u hier (Engels) kunt doen (klikken en doorscrollen naar onderkant)

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 16:09

Doneer