“Elke vrouw die we overtuigen, is een wonder”

“Elke vrouw die we overtuigen, is een wonder”

THEMA'S:

Marieke Al is Stirezo sinds 2017 als vrijwilligster komen versterken. Ze pakt het serieus aan. Dat moet ook wel, zegt ze, want mijn werk is drieërlei: ik ben bezig met het opstarten van gebedsgroepen bij abortusklinieken. Die mensen moeten getraind worden. Ten tweede ben ik gevraagd mee te werken aan lezingen over abortus in de parochies. Ten derde om de voorlichtingsmaterialen te vernieuwen.

Theologie

Marieke doet het werk met volle overgave, maar intussen is ze op zoek naar een religieuze invulling van haar leven, “hopelijk in een klooster”. Tegelijk studeert ze. “Ik volg theologie op De Tiltenberg. Ik heb gebeden wat ik daarnaast in deze periode van mijn leven zou kunnen doen en daarbij kwamen pro-life en evangelisatie naar voren.”

Vrijheid

Het pro-lifewerk wordt haar niet door iedereen in dank afgenomen, merkt ze. “Men vindt het ingaan tegen de vrijheid van keuze. Dat is zo'n groot recht in de huidige samenleving dat het de vraag oproept waarom mensen zoveel vrijheid nodig hebben. Waarom brengen ze zulke offers om die vrijheid te behouden dat ze daaraan zelfs ongeboren kinderen opofferen of - bij euthanasie - oude mensen?”

Akelige situaties

Marieke staat regelmatig bij abortusklinieken voor gesprekken met vrouwen. “Het is echt zwaar”, vertelt ze. “Op de eerste plaats lijkt het wel alsof het op die dagen extra koud en winderig is of juist snikheet.” (lucht) “Maar belangrijker is wat je ziet: vrouwen die de kliniek binnengaan, dat blijft op je netvlies branden. Ook de akelige situaties waarin ze zich vaak bevinden, daar kom je bij de gesprekken achter. Dan zijn er de negatieve reacties van mensen die je uitschelden en tieren, omdat ze vinden dat wij ze veroordelen. Wat we natuurlijk niet doen.”

Onmenselijke keuze

Veel vrouwen die naar de abortuskliniek gaan, staan onder druk van hun man of vriend. Marieke vertelt over een recent voorbeeld: “een vrouw die we bij de abortuskliniek in Maastricht troffen”. Zij werd door haar vriend voor een onmogelijke en onmenselijke keuze gesteld. “De keuze tussen het kind dat ze al had, en het ongeboren kind dat nog op komst was.”

Gerustgesteld

De vrouw koos aanvankelijk voor het kind dat ze al had, en maakte daarom een afspraak met de abortuskliniek in Maastricht om het ongeboren kind te laten aborteren. Marieke: “Maar gelukkig stonden wij daar en wij spraken haar aan. Een uitgebreid gesprek volgde in een nabijgelegen koffiecorner. Zij werd gerustgesteld: Een moeder verliest bijna nooit het omgangsrecht met haar kinderen. We konden de vrouw juridische hulp aanbieden.”

Kinderleven gered

Hierop maakte de vrouw een moedige keuze. “Zij blies haar afspraak met de abortuskliniek af. Zij koos niet voor een abortus, maar voor het leven van haar ongeboren kindje.” Marieke: “God zij dank! Een kinderleven is gered en een moeder is behoed.”

Goede gesprekken

Op zo'n succes kun je weer even verder. Want “de meeste mensen lopen snel langs je heen, met neergeslagen blik, zonder je aan te kijken.” Voor het posten bij abortusklinieken moet je uithoudingsvermogen hebben. Marieke: “Je moet de overtuiging hebben dat het goed is dat je daar staat. Als je op één dag vier goede gesprekken hebt, is het een heel goede dag. Die mensen heb je dan toch bereikt.”

Hart

Marieke heeft ook met de teleurstelling van dit werk leren omgaan. “We zijn nu eenmaal een laatste kans. Je calculeert in dat het heel moeilijk is vrouwen bij de ingang van de abortuskliniek nog te overtuigen dat het beter is van de abortus af te zien. Dat het eigenlijk alleen maar kan als God hun hart raakt. En dat elke vrouw die afziet van een abortus door onze tussenkomst een wonder is. Dat maakt dit werk zo enorm bevredigend. Elke keer weer.”

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 10:06

Doneer