‘Eugenetische abortus is schending van Poolse grondwet en het internationaal recht’

‘Eugenetische abortus is schending van Poolse grondwet en het internationaal recht’

THEMA'S:

Hugo Bos (tweede van rechts) spreekt namens Stirezo op de persconferentie in Warschau over de juridische doorbraak in de Poolse abortuswetgeving.

Het Constitutioneel Hof in Polen heeft een aanvraag in behandeling genomen om bepalingen ongrondwettig te verklaren, die eugenetische abortus toestaan. De beslissing wordt over enige maanden verwacht, en kan een veelgebruikte rechtvaardigingsgrond voor abortus, bijvoorbeeld Down syndroom, uit de wet verwijderen. Dat zou een doorbraak zijn en een belangrijke inperking betekenen van de huidige Poolse abortuspraktijk.

Stirezo

Aan deze doorbraak is op 5 september in Warschau een persconferentie gewijd, waarop onder meer Hugo Bos het woord voerde, namens Stirezo. Volgens Bos is Polen bezig met deze juridische ontwikkeling “de weg te wijzen. Dit is het moment om de wereld te laten zien dat een beschaafd land zijn betekent dat je ongeborenen beschermt, niet doodt.” U kunt de bijdrage van Hugo Bos hier lezen.

Discriminatie

Het juridisch instituut Ordo Iuris (Warschau/Brussel) heeft als ‘vriend van het hof’ (amicus curiae, dat wil zeggen geen partij, maar adviseur van de rechters in een zaak) in 2017 een rapport bij het Hof ingediend, waarin het bewijst dat de huidige bepalingen in de abortuswet een schending betekenen van de mensenrechten en het internationaal recht. Ze komen neer op discriminatie op grond van handicap en leeftijd. Bovendien zijn de omschrijvingen voor het toestaan van eugenetische abortus vaag en zij worden veelal uitgelegd in het voordeel van de aborteurs. Deze gang van zaken beperkt het recht op leven van ongeboren kinderen in Polen.

Propaganda abortusbeweging

Ordo Iuris benadrukt in zijn advies dat niet alleen de Poolse grondwet, maar ook tal van internationale overeenkomsten waarvan Polen partij is, de bescherming van het leven garanderen en geen uitzonderingen toestaan. In het bijzonder wijst het instituut op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat expliciet de bescherming bij wet van kinderen voorschrijft, zowel voor als na de geboorte.

Onrechtvaardige wet

Ondank de decennialange propaganda van de abortusbeweging kunnen leeftijd of handicap dus geen legitieme gronden vormen voor abortus. Zoals dr. Olszówka van Ordo Iuris op de persconferentie stelde is een wet “die het mogelijk maakt om andere mensen vrijelijk te doden – zelfs onder bepaalde voorwaarden zoals de bestreden bepalingen – een onrechtvaardige wet.”

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 09:17

Doneer