Experimenteren met embryo's? Ethisch onverantwoord

Experimenteren met embryo's? Ethisch onverantwoord

THEMA'S:

Het medisch-ethisch dossier is een heet hangijzer in de formatie-onderhandelingen. Euthanasieverruiming staat hoog op de verlanglijst van het D66. Alleen ChristenUnie staat het zelfbeschikkingsfundamentalisme van D66 in de weg. Vandaar ook dat Stirezo een petitie verspreidt, die ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers oproept de opmars van euthanasie te blokkeren.

Andere halszaak

Nu horen we geruchten dat er waarschijnlijk geen verruimingen van euthanasie komt tijdens het komende kabinet. Dat lijkt een succes voor de ChristenUnie, maar volgens insiders wordt er een andere halszaak voor opgegeven: de uitbreiding van het onderzoek op embryo’s om daarmee genetische ziekten te kunnen ‘genezen’.

Objectivering van embryo's

Embryo's, wie geeft erom? Dat zijn toch gewoon objecten. Zo denkt menig seculier-liberaal erover, D66-leider Alexander Pechtold voorop. Maar niet de seculiere rechtsfilosofe Britta van Beers. In een interview met De Correspondent tekent zij protest aan tegen de objectivering van embryo's. Het publieke debat over embryogebruik moet gaan over de waarde die wij als maatschappij aan embryo's toekennen, aldus Van Beers. En de maatschappij kent meer waarde toe aan embryo's dan aan objecten als stenen. Zelfs als zo'n embryo geen bewustzijn heeft. Het lichaam van een overleden mens heeft evenmin bewustzijn, toch gaan we er respectvol mee om.

'Half persoon, half zaak'

In het interview stelt Van Beers scherp dat er juridisch gesproken met embryo’s wordt omgegaan als waren het halffabricaten: half persoon en half zaak. Maar er bestaat geen 'half persoon, half zaak'. Persoon ben je of je bent het niet. Er is evenmin een tussenvorm als bij zwangerschap: je kunt niet 'half zwanger, half niet-zwanger' zijn.

Zeer actueel

Is het embryo nu een menselijke persoon - met alle rechten van dien - of is het 'biologisch materiaal' dat binnen het kader van medisch-biologisch onderzoek mag worden ge- en verbruikt? Het lijkt een vreemde vraag, maar een die in de bio-ethiek zeer actueel is. Het katholiek medisch-ethisch handboek Het embryo - iets of niemand? geeft een helder antwoord: “Aan het menselijke embryo moeten dezelfde rechten en wezenseigenschappen worden toegekend als aan iedere mens in elk later stadium van het leven. Het embryo heeft dus recht op onvoorwaardelijke bescherming en zorg. Het menselijke embryo is een menselijk wezen vanaf de conceptie. Hoewel de Kerk zich nooit heeft uitgesproken over het moment van de bezieling, is de finaliteit van het embryo vanaf de conceptie niet te onderscheiden van die van elke mens: ontwikkeling tot zelfstandigheid en uiteindelijk de vereniging met de Schepper. Het menselijke embryo kan zich tot niets anders ontwikkelen dan tot een zelfstandige mens, tenzij het te gronde gaat en sterft door een stoornis in de biologische ontwikkeling.”

Absurditeit

Keren wij ons van de waarheid dat de persoon vanaf menselijke conceptie persoon is, dan zeggen we feitelijk dat je een verwekt mens kunt zijn zonder persoon te zijn. Dan rijst de vraag: Wanneer wordt een mens persoon? Wat maakt een persoon? Bewustzijn? Dan houd je op persoon te zijn zodra je bewusteloos wordt. Dat is een absurditeit.

Gruwelijk precedent

De enige oplossing, en de enige waarheid is dat het embryo mens is, persoon is. Daarom mag je evenmin met embryo's experimenteren als met kinderen, zoals dr. Josef Mengele deed in concentratiekamp Auschwitz. Laat ChristenUnie dat gruwelijk precedent indachtig houden tijdens de onderhandelingen!

Lees HIERhet hele interview met Van Beers. Het is een lang interview, maar het is de leestijd meer dan waard.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:55

Doneer