‘Feministisch’ abortusbeleid schaadt Afrikaanse vrouwen

Nederland heeft abortus tot onderdeel van staatsideologie gemaakt en dringt dat armere landen op, ongeacht hoe die er zelf over denken. (Beeld: schermafbeelding devex.com)

‘Feministisch’ abortusbeleid schaadt Afrikaanse vrouwen

THEMA'S:

Het 'feminisme' dat Westerse landen armere landen opdringen, concentreert zich op controversiële prioriteiten als abortus, genderideologie, lhbt-propaganda en uitgebreide seksuele vorming (CSE). Dit gaat voorbij aan de echte problemen – of verergeren die zelfs – waar vrouwen in armere landen voor komen te staan.

Bevoogdende houding Westerse landen

Dat stellen een NGO-directrice en een Tunesische diplomate in een kritiek op de bevoogdende houding van Westerse landen. Terwijl een toenemend aantal van hen zogenaamde 'feministische buitenlandse beleidsstrategieën' aanneemt, pleiten de twee Afrikaanse vrouwelijke beleidspersonen voor een politiek die “betekenisvol de kennis en expertise van Afrikaanse mensen moet omvatten en weerspiegelen, in plaats van ons te vertellen hoe we ons moeten gedragen."

‘Omstreden prioriteiten’

Nimco Ali, de CEO van de Five Foundation, die campagne voert tegen vrouwelijke genitale verminking, en Aya Chebbi, een Tunesische diplomate en voormalig jeugdgezant van de Afrikaanse Unie, bekritiseren op de website devex.com het feit dat Westerse landen zowel bij de VN als in hun bilaterale hulpverlening omstreden prioriteiten stellen. Behalve abortus, genderideologie, lhbt-propaganda en uitgebreide seksuele vorming omvat dit bijvoorbeeld ook de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

STI WhatsApp-banner

‘Abortus ooit verboden, nu gepromoot’

Het verwijt treft ook Nederland, dat met name van abortuspromotie een speerpunt van zijn buitenlands beleid heeft gemaakt. Begin dit jaar stelde de SGP dit met Kamervragen aan de kaak. “Als je er goed over nadenkt, is het bijzonder wrang om het afbreken van menselijk leven tot nota bene mensenrecht te verheffen”, stelde fractieleider Kees van der Staaij toen. “Nog maar betrekkelijk kort geleden was abortus verboden, en nu wordt het gepromoot als een mensenrecht.”

'Miljoenen kinderen slachtoffer abortusdiensten'

Overigens reageerde minister van Buitenlandse Zaken (en CDA-leider) Wopke Hoekstra op de SGP-vragen met de botte ontkenning dat het recht op leven ook voor ongeboren kinderen geldt. Dit tot afschuw van Chris Stoffer (SGP), mede-indiener van de Kamervragen: "Nergens laat de minister merken dat de miljoenen kinderen die slachtoffer worden van abortusdiensten hem werkelijk aan het hart gaan", aldus Stoffer, die sprak van een "kille benadering".

‘Buza is praktisch abortuspropagandist’

Abortus wordt door Nederland uitgedragen en geëxporteerd en is praktisch tot onderdeel gemaakt van een staatsideologie. Over de steeds radicalere toon die daarin wordt aangeslagen, merkt Van der Staaij op: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken bedrijft welhaast propaganda voor de insteek van D66 dat abortus een mensenrecht moet zijn,” en wijst op een D66-initiatief om het recht op abortus vast te leggen in internationale verdragen.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Pro-life dreigt in verdrukking te komen

Dit ondanks het feit dat de bescherming van het leven onder andere vastligt in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Handvest van de VN. Van der Staaij vreest echter dat de politieke en ‘morele’ druk uit seculiere hoek zo groot wordt, dat er geen ruimte meer blijft voor organisaties als Stirezo en voor politieke partijen als die van hemzelf, die zich inzetten voor het ongeboren leven.

Robbert Dijkgraaf aangeklaagd wegens laster

"Je ziet nu al dat het pro-life geluid verdacht wordt gemaakt. De volgende stap is dat deze mening actief buiten de rechtsorde wordt geplaatst”, aldus Van der Staaij. Stirezo kan daarvan meepraten. In een Kamerbrief zette D66-minister Robbert Dijkgraaf de werking van pro-life organisaties weg als "regressieve druk" en beweerde zonder de minste grond of bewijsvoering dat Stirezo vanuit het buitenland zou worden gefinancierd. Vanwege deze verdachtmaking heeft Stirezo de minister aangeklaagd wegens laster.

SRGR: containerbegrip met abortus

Het concept van "feministisch buitenlands beleid" dat ook abortus omvat kwam prominent naar voren in 2014, toen Zweden de term begon te gebruiken. Andere landen, waaronder Canada, Frankrijk en Mexico, namen al snel het label over, gevolgd door andere. Hoewel landen het concept verschillend definiëren, is een gemeenschappelijk thema de bevordering in armere landen van "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" (SRGR), een containerbegrip waar abortus en abortuspromotie nadrukkelijk bij zijn inbegrepen.

Bestel Catechismus tegen abortus

'Maak SRGR tot beleidsprioriteit’

Canada heeft met name zijn internationale hulpverlening aangeprezen als "feministisch" en heeft $650 miljoen toegezegd voor anticonceptie, "veilige en legale" abortus, uitgebreide seksuele vorming en preventie en behandeling van HIV/AIDS en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. Feministische groepen in de VS hebben de Biden-regering opgeroepen om een "feministisch buitenlands beleid" aan te nemen en pleiten voor SRGR als "een belangrijke binnenlandse en buitenlandse beleidsprioriteit voor de regering."

Laatst bijgewerkt: 4 september 2023 09:57

Doneer