Help zwangere vrouwen in nood!

Help zwangere vrouwen in nood!

THEMA'S:

Heeft u zich wel eens het drama van een moeder voorgesteld, die bij het doden van haar eigen kind aanwezig is?

En die dit toelaat?

Toch herhaalt deze dramatische gebeurtenis zich in Nederland vele malen per dag.

Dit is mogelijk dankzij een wetgeving die het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zegt te garanderen.

Letterlijk: want alléén moet de vrouw dit tragische besluit nemen…

En alléén moet zij achteraf met de gevolgen van haar ‘zelfbeschikking’ in het reine zien te komen.

Met deze dramatische situatie voor ogen, die zovele vrouwen in de afgrond van de diepste depressies stort, willen wij hen actief ondersteunen.

Wij hebben echter voor Stirezo een vaste inkomstenbron nodig om aan alle aanvragen voor hulp aan zwangere vrouwen in nood te kunnen voldoen.

Help ons daarom om moeders in nood te helpen, die geen enkele andere uitweg meer zien dan abortus. Help ons deze vrouwen een reëel perspectief te bieden. Voor henzelf en hun kind.

[showhide type="post" more_text="Toon meer..." less_text="Toon minder..."]

Voor de verwerkelijking van dit belangrijke werk van barmhartigheid hebben wij maar één mogelijkheid… en wel om te rekenen op de grootmoedigheid van wie concreet willen helpen in de vorm van een sponsoring van afzonderlijke gevallen.

Stirezo werkt nauw samen met zuster Monja. Zuster Monja heeft haar leven als religieuze gewijd aan pro-life werk.

Zuster Monja waakt en bidt bij abortusklinieken. Via haar bereiken ons schokkende verhalen.

Dit is een voorbeeld van een hulpverzoek dat zuster Monja aan ons richtte:

“Sinds enige weken begeleid ik een jonge vrouw N., die nog in opleiding is. Ze is zwanger van haar tweede kind, intussen in de dertiende week.

Na lang worstelen heeft N. voor haar kind gekozen. Ze leeft momenteel gescheiden van haar man, een strenge moslim. Hij is de vader van haar tweejarige zoontje. Lichamelijk geweld en bedreigingen hebben tot de scheiding geleid.

Het ongeboren kind is van een andere man die zij verlaten heeft toen hij op abortus aandrong. Twee weken per maand brengt N. bij ons in Huis Nazareth door, de overige tijd in haar eigen woning, die echter nog zonder meubels is.

Wellicht hebben jullie een idee hoe we de jonge vrouw kunnen helpen? Met vriendelijke groet en veel dank, zuster Monja.”

Wij geven direct toe: de jonge vrouw heeft niet wijs gehandeld. Zij is echter zoals zovelen het product van de moderne permissieve samenleving.

Maar moeten we haar daarom ook de rug toedraaien en het kind laten doden?

De jonge moeder moest zelfs de druk van haar vriend weerstaan die haar probeerde over te halen om het weerloze kind eenvoudig “weg te maken”.

In deze moeilijke situatie kunnen we concreet helpen door de woning van deze jonge moeder in te richten. Tegelijk redden we zo een onschuldig kinderleven.

Precies dat doet u, als u Stirezo steunt om via zuster Monja vrouwen in nood te helpen.

In de hoop op uw edelmoedigheid zouden wij u om een maandelijkse gift willen vragen zodat we een vrouw als N. een ondersteuning kunnen geven die gericht is op het uitdragen van de zwangerschap.

U kunt haar helpen én een kind redden.

Bedenk wat er nodig is om een kind behoorlijk ter wereld te laten komen.

De kosten van luiers begroten wij op maandelijks €35,-, flesvoeding op €45,-, kleding op € 20,-.

Maar er zijn ook vele eenmalige kosten. De inrichting van een woning met tweedehands meubels begroten wij tussen €400,- en €600,-.

Daarnaast is er een bed nodig (€100,-), matras (€40,-), commode (€80,-) een kinderwagen (€80,-) en tal van kleinere benodigdheden als fles en speen (€6,-), flesverwarmer enzovoort.

Helpt u daarom met een donatie. Met iedere bijdrage helpt u mij en zuster Monja om N. en nog meer moeders een perspectief te bieden en het ongeboren leven te redden!

Met uw toezegging zijn wij in staat de hulp aan vrouwen en moeders in nood zelfs nog uit te bouwen.

Ja, het gaat vaak om radeloze vrouwen die in hun eentje de druk van hun omgeving moeten weerstaan. Een omgeving die op een abortus blijft aandringen, alleen maar omdat de financiën lijken te ontbreken.

En inderdaad, een zwangere vrouw die verlaten is, ziet een periode voor zich opdoemen waarin zij niet alleen in haar levensonderhoud moet kunnen voorzien, maar ook de kosten van het komende kind moet zien te bestrijden.

Gebrek aan geld is dan ook met afstand de meest genoemde reden die vrouwen voor een abortus opgeven. Hoe is het mogelijk dat het leven van een kind in onze rijke samenleving van geld kan afhangen?

Het drama van abortus beperkt zich dus zeker niet tot het in de moederschoot omgebrachte kind. Nee, het maakt ook andere slachtoffers.

Allereerst de moeder, die in haar wanhoop een onomkeerbare fout dreigt te begaan. Met blijvende gevolgen.

Zoals het onderzoek van mevrouw dr. Simon aan de vrouwenkliniek van de universiteit van Würzburg helder heeft aangetoond:

- 80% van de vrouwen lijden na een abortus zwaarder aan psychische gevolgen dan “alleen maar” aan lichamelijke.

- 60% lijden aan gevoelens van spijt en schuld.

- 35 tot 40% lijden aan stemmingswisselingen en depressieve toestanden die zo sterk kunnen worden dat zij in psychosomatische of psychiatrische therapie moeten gaan.

- 35% van hen huilen vaak om het verloren kind, in het bijzonder wanneer zij kinderen zien in ongeveer dezelfde leeftijd als het geaborteerde.

Hier komen zelfmoordgedachten bij, tot aan concrete zelfmoordpogingen toe.

De vrouwen worden gekweld door gevoelens van verlatenheid, vereenzaming en innerlijke leegte. Afsterving van het gevoelsleven. Misbruik van medicijnen, alcohol en drugs.

Dit zijn maar enkele van de verschrikkelijke gevolgen die een abortus veroorzaakt. Er zijn nog vele andere die wij kortheidshalve maar niet allemaal zullen opsommen.

Het enige wat echt telt is: wij kunnen deze situatie veranderen!

Als we helpen, kunnen we ertoe bijdragen dat deze kinderen toch ter wereld mogen komen, doordat hun moeders een reëel alternatief wordt geboden.

Helpt u daarom met een donatie. Bedenk: met iedere bijdrage helpt u niet alleen de vrouwen in nood, maar ook het ongeboren leven dat zij in zich dragen!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 10:16

Doneer