Hoe het abortusreferendum in Ierland een speelbal werd van duistere machten

Hoe het abortusreferendum in Ierland een speelbal werd van duistere machten

THEMA'S:

Een nieuwe documentaire laat zien hoe de uitslag het Ierse referendum over abortus in 2018 beslissend beïnvloed is door buitenlandse inmenging van onder andere miljardair George Soros en internetgiganten Google en Facebook. De documentaire werd gemaakt door Tim Jackson en draagt de titel Ireland’s fall: the abortion deception – how the elites killed the right to life (vertaald: De val van Ierland: de abortusdeceptie – hoe de elites het recht op leven doodden).

Achtste amendement

In 2018 antwoordde een meerderheid van het Ierse volk met ‘Ja’ op de vraag of het ‘Achtste amendement’, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeerde, uit de grondwet geschrapt moest worden. Dit amendement was relatief laat in de grondwet gekomen, in 1983. Vergelijk maar met Nederland, waar slechts een jaar later in 1984, abortus juist officieel toegestaan werd. Dankzij de vooruitziende blik en krachtige lobby van pro-life organisaties in Ierland in de jaren tachtig werd het recht op leven verankerd in de grondwet.

Infiltratie van de instituties

Het amendement hield 35 jaar stand, tot 2018 dus. Maar hoe kon de cultuur in het zeer katholieke Ierland in een paar decennia zo veranderen dat de publieke opinie honderdtachtig graden draaide en de bescherming van al het leven niet meer als heilige plicht zag? Het antwoord op die vraag is in heel het westen hetzelfde: infiltratie van de instituties, de overheid, de media, het onderwijs en universiteiten, door duistere machten die uit zijn op vernietiging van de christelijke beschaving.

Adobe Stock 290027187

Niet door geweigerde abortus

Het thema abortus kwam in Ierland in 2012 weer op de nationale agenda, toen een vrouw met de naam Savita Halappanavar, een Indiase immigrant, stierf na bloedvergiftiging ten gevolge van een miskraam. Haar verloofde zei dat ze om een abortus had gevraagd maar niet gekregen. De zaak werd door pro-abortusgroepen gretig aangegrepen als rechtvaardiging van hun eis om abortus wettelijk mogelijk te maken. Had Savita een abortus gekregen, dan had ze nog geleefd, zo luidde het narratief dat spoedig alle media in Ierland domineerde. Een officieel onderzoek naar haar dood concludeerde dat ze niet stierf door een geweigerde abortus, maar door nalatigheid van het ziekenhuis. Deze conclusie werd echter door de media geheel genegeerd.

Burgerbijeenkomsten

In 2016 organiseerde de nieuwe regering bijeenkomsten onder de naam Citizen’s Assembly (burgerbijeenkomst) waarin officieel willekeurig gekozen, maar in werkelijkheid zorgvuldig geselecteerde burgers hun mening mochten geven over diverse onderwerpen. Deze burgervergaderingen gaven de schijn van democratische inspraak, maar de deelnemers stemden veel progressiever dan het Ierse volk. In de documentaire noemt een van de geïnterviewden deze Citizen’s Assembly een middel waardoor politici aanbevelingen konden doen die ze in het openbaar niet durfden te doen. In 2015 had deze tactiek geleid tot invoering van het ‘homohuwelijk’. Nu was het vizier gericht op legalisering van abortus.

George Soros betaalt mee aan propaganda

In 2017 besluit de premier van Ierland het volgende jaar een referendum te houden over de vraag of de grondwettelijke bescherming van leven uit de grondwet moest worden geschrapt. Een samenwerking tussen de overheid, de Citizen’s Assembly en de media, zorgt voor een constante barrage van pro-abortuspropaganda. Die doet het verzet van het katholieke Ierse volk tegen abortus langzaam afbrokkelen. Voor veel mensen zal het nieuw zijn dat journalisten destijds onthulden dat miljardairs Chuck Feeney en George Soros via hun ‘liefdadigheidsinstellingen’ grote sommen geld overmaakten naar pro-abortusgroepen, want deze onthulling werd in de media doodgezwegen.

George Soros CC BY NC SA 2 0

George Soros (Foto: World Economic Forum (www.weforum.org) www.swiss-image.ch/Photo by E.T. Studhalter via Flickr)

Google en Facebook weigeren advertenties

Ook de pro-life campagne komt op gang. Diverse pro-life organisaties slaan de handen ineen en organiseren talloze rallies en gebedsbijeenkomsten. Vrijwilligers gaan langs 700.000 deuren om mensen over te halen Nee te stemmen. De pro-life groepen besteden een groot deel van hun budget aan online adverteren op sociale media. Maar op de dag dat hun massale advertentiecampagne begint, zet Google plotseling alle advertenties die betrekking hebben op het referendum stop, met het excuus dat de integriteit van de stemming in gevaar is. Facebook doet hetzelfde. Dit is een grote klap voor de pro-life campagne. Televisie, radio en kranten zijn in handen van het pro-abortuskamp; pro-life heeft internet nodig om het Ierse volk te bereiken. Die mogelijkheid is nu goeddeels afgesneden.

Meer manipulatie door sociale media

En er is meer. Er wordt ontdekt dat Google zoektermen rondom het referendum manipuleert, zodat internetgebruikers geen objectieve zoekresultaten krijgen maar naar pro-abortuswebsites worden geleid. Op de dag van het referendum stuurt Facebook een oproep om te gaan stemmen aan een groep geselecteerde gebruikers. De documentairemakers kunnen niet hardmaken maar tonen aan dat het goed mogelijk is dat deze gebruikers geselecteerd werden op hun pro-abortusstandpunt. Dat heeft mogelijk veel extra stemmen voor Ja opgeleverd.

De werkelijke overwinnaar

Vlak voor het referendum wordt het verhaal van Savita Halappanavar nogmaals massaal in de media gebracht. De boodschap die erbij verkondigd wordt is emotioneel manipulatief: als je niet Ja stemt, zullen meer vrouwen sterven. Uiteindelijk kiest twee derde meerderheid van het Ierse volk voor afschaffing van het recht op leven. Abortus wordt gelegaliseerd. Het is een overwinning, niet voor het Ierse volk, maar voor de anti-katholieke krachten en voor Big Tech. Maar de werkelijke overwinnaar is de grote Tegenstander, die dorst naar het bloed van onschuldige mensen. Dat wordt nog het meest zichtbaar in het aantal abortussen dat in 2019, het eerste jaar dat abortus is toegestaan, uitgevoerd wordt: 6.666.

Bekijk de documentaire Ireland’s fall: the abortion deception hier:

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 7 oktober 2021 15:35

Doneer