Hoe Nicaragua de Nederlandse abortuslobby trotseerde - en honderdduizenden kinderlevens redde

Hoe Nicaragua de Nederlandse abortuslobby trotseerde - en honderdduizenden kinderlevens redde

THEMA'S:

Het Grondwettelijk Hof van Chili legaliseert abortus. Tot nu toe had Chili, net als Nicaragua en drie andere staten, een totaalverbod op de procedure. "Een stap in de goede richting", beoordeelde Nederlands subsidieblad OneWorld de legalisering.

Afname moedersterfte

Een stap in de verkeerde richting, zouden wij eerder zeggen. Chili had tussen 1931 en 1989 ook legale abortus, toen was de moedersterfte hoger. Cijfers tonen een significante afname van de moedersterfte na instelling van het totaalverbod in 1989. Volgens de Chileense epidemoloog Elard Koch kwam de afname voor een groot deel door toegenomen hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. Hulp die er kwam toen abortus geen optie meer was.

'Breinaaldleugen'

De bewering van abortusvoorstanders dat strafbaarstelling van abortus juist tot meer doden leidt, klopt dus van geen kant. De ‘breinaaldleugen’ is wat het is: een leugen. Dat toont ook Nicaragua. Het land schafte in 2006 ‘therapeutische abortus’ af. Dit onder luid protest van Nederland. “De abortuswetgeving leidt tot meer onveilige abortussen en daarmee mogelijk tot meer moedersterfte”, waarschuwde ons ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees ook: Breinaaldleugen doorgeprikt: vrije abortus veroorzaakt méér moedersterfte

Zeer politieke agenda

Vanuit die foutieve veronderstelling stuurde Nederland een nieuwe ambassadeur naar Nicaragua: Lambert Grijns. Deze diplomaat heeft een zeer politieke agenda, namelijk ‘seksuele vrijheid’. Hieronder valt alles waar hoogopgeleide westerse seculier-liberalen bij wegsmelten en waar de rest van de wereldbevolking van walgt: transgenderisme, condoomverspreiding, maar ook vrije abortus.

Diplomaat dient de abortuslobby

Pro-abortusdiplomaat Grijns tuigde een hele lobby op. Er werden parlementariërs benaderd en pro-abortusorganisaties kregen 650.000 euro toegestopt. De minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, kwam zelfs naar het land om de Nicaraguanen tot orde te roepen. Het mocht niet baten. De Nicaraguanen wilden pertinent niet terug naar ‘therapeutische abortus’. Geen verrassing, geen land laat zich graag iets gezeggen door activistische ambassadeurs als Grijns. De ambassadeur keerde onverrichter zake terug naar Nederland. Hij dook daarna weer op, als woordvoerder van pro-abortusfonds SheDecides.

Bestel Catechismus tegen abortus

Meer dan halvering

Terug naar Nicaragua. We spoelen elf jaar door, naar mei 2017. Het Nicaraguaans ministerie van Volksgezondheid publiceert cijfers over moedersterfte. In plaats van toegenomen, zoals Nederland vreesde, is de moedersterfte in Nicaragua juist gedaald. In 2006 stierven per 100.000 levendgeborenen nog 93 vrouwen, in 2016 was dit 38. Dat is meer dan een halvering.

Kinderlevens gered

Dit is dus wat er gebeurt als je abortus verbiedt, of liever gezegd: het recht op leven van alle kinderen erkent. Minder vrouwen sterven. Meer vrouwen krijgen hulp. En bovenal: honderdduizenden kinderlevens worden het leven gered. Laat de Nederlandse diplomatie zich liever daar voor inzetten.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022 07:09

Doneer