Hoopvol: pro-abortusfront van liberalen vertoont eerste scheuren

Groot of klein, een mens is een mens

Hoopvol: pro-abortusfront van liberalen vertoont eerste scheuren

THEMA'S:

Pro-lifers komen soms uit onverwachtse hoek. Charlotte Lockefeer-Maas bijvoorbeeld. De juriste pleit in VVD-tijdschrift Liberaal Reveil voor bescherming van zelfs het kleinste leven: 'Het kleinste embryo is in zichzelf al waardevol en niet pas na 24 weken, of als het individu als een autonoom wezen kan worden beschouwd.'

Ten hemel schreiend

Hoe kun je als liberaal voor individuele vrijheid zijn als je ongeboren kinderen het leven ontneemt? Dat valt toch alleen te rechtvaardigen door het ongeboren kind als klompje cellen te zien en in klinisch Latijn 'foetus' te noemen?

Prof.dr. Andreas Kinneging

Andreas Kinneging

Dat hoeft niet. 'Uit eigen ervaring weet ik dat iedereen die betrokken is bij het uitvoeren van abortussen ergens wel beseft dat hij betrokken is bij het doden van mensen.' Aan het woord is Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie. Kinneging was eens VVD-ideoloog en zat uit liberaal idealisme in het bestuur van een abortuskliniek. 'Wat in een abortuskliniek gebeurt is eigenlijk ten hemel schreiend. Dat vinden deep down ook de mensen die er werken.' In een lezing die hij juni 2015 hield voor VBOK, vertelt Kinneging dat pro-choicers uiteindelijk toch voor abortus zijn omdat zij de vrijheid van vrouwen belangrijker vinden dan het leven van kinderen.

Kind houden maakt gelukkiger

Maar is abortus wel een daad van vrijheid? Tienermoeders kiezen voor abortus onder grote druk, met weinig goede begeleiding. Zij zijn op de lange termijn gelukkiger als zij het kind houden. Dat blijkt uit onderzoek van nota bene Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit. Nu moet de pro-abortusreus nog erkennen dat je meiden beter helpt door ze richting moederschap te begeleiden, dan door hun bron van geluk te aborteren!

Orphan_train_flyer

Afstaan kind verzwegen

Wat dan met vrouwen van boven de twintig? Ook zij ervaren druk: hun partner wil geen kind, het geld is er niet, de relatie is kapot. Als zij aankloppen bij de kliniek of het ziekenhuis voor abortus (geen kleine stap!), dan heeft een kwart al twijfels. Maar de abortusmolens verzwijgen stelselmatig alternatieven voor abortus, terwijl de wet hiertoe verplicht. 'In de kliniek wordt wel met 4 van de 10 vrouwen het scenario dat de vrouw de zwangerschap zou uitdragen, besproken. In de ziekenhuizen is dat het geval voor ongeveer een kwart van de vrouwen.' (Bron: Evaluatie Wet afbreking zwangerschap, p. 84.)

Bestel Catechismus tegen abortus

Overhaast en onbesuisd

Het is alsof je been ernstig geïnfecteerd wordt en de dokter niet eens de optie bespreekt om het te houden en zonder discussie overgaat tot amputatie. Zo is het ook met de abortusmolen. De keuzevrijheid wordt er stelselmatig beperkt tot wel of niet aborteren. Kennelijk is het scheppen van meer keuzevrijheid tussen verschillende opties een onwenselijke vrijheid.

Ruimte bij VVD

De wetenschappelijke instituten van VVD en SGP willen een debatbijeenkomst organiseren over abortus. Nu heeft zo'n instituut niet veel macht binnen een partij: politici laten zich niet graag iets gezeggen door ideologen. Het biedt evenwel hoop dat binnen de VVD, bij uitstek een partij van gesloten rangen, voorzichtig afgetast mag worden naar een herziening van het pro-abortusstandpunt.

Laatst bijgewerkt: 16 november 2023 06:51

Doneer