Ierse pro-lifer legt uit waarom de Nederlandse abortuspraktijk geen navolging verdient

Ierse pro-lifer legt uit waarom de Nederlandse abortuspraktijk geen navolging verdient

THEMA'S:

In Ierland woedt een hevig debat over het afschaffen van het achtste amendement, dat het recht op leven van ongeboren kinderen garandeert. Per referendum besluiten de Ieren of abortus legaal wordt.

Volksgericht

Het is natuurlijk verwerpelijk dat zoiets basaals als het recht op leven van weerloze baby's onderwerp van stemming wordt. Het lijkt erg op het volksgericht dat Pontius Pilatus hield om over het leven van onze Heer Jezus Christus te beslissen.

Mythes ontmaskeren

Maar het referendum is er nu eenmaal. Pro-lifers moeten er alles aan doen om het volk te overtuigen van de beschermenswaardigheid van de ongeboren kinderen. En om de mythes van abortusvoorstanders te ontmaskeren. Een zo'n mythe is dat vrije toegang het aantal abortussen laag houdt. Abortusvoorstanders voeren hierbij graag Nederland als voorbeeld aan.

Helder filmpje

De Ierse pro-life actiegroep LoveBoth Project ontkracht in een helder filmpje de mythe dat legale abortus het abortuscijfer laag houdt. De vrouw in het filmpje zegt: “Voor elke 6 baby’s die geboren worden in Nederland, wordt er één geaborteerd. Dat is zeker geen laag ratio. Dat is in feite tweemaal de Ierse ratio.”

Gestage toename

De abortusratio stijgt in Nederland gestaag. In 1990 werd 1 op 16 kinderen in de moederschoot gedood. In 2015 was dit al 1 op de 6,5 kinderen. Geruststellende berichten van abortusvoorstanders als FIOM over stabiele aantallen zijn dus bedrieglijk. Het absolute aantal is stabiel - al jaren rond de 30.000 - maar doordat er steeds minder kinderen verwekt worden, neemt de kans toe dat een kind geaborteerd wordt.

Minder rooskleurig

De Nederlandse situatie ziet er nog minder rooskleurig uit als je weet dat kinderen hier zelfs ná hun geboorte gedood mogen worden, vervolgt de Ierse vrouw in het filmpje. “Het is legaal om een pasgeboren baby te euthanaseren als zij gehandicapt is. De bottom line is dat als abortus eenmaal geïntroduceerd wordt in het land, het onmogelijk wordt om het in te perken."

“Als het achtste amendement wordt afgeschaft, krijgen we ongetwijfeld een dramatische toename in ons abortuscijfer."

Aanbod schept vraag

Dat klopt volledig. Aanbod schept vraag. Toch wel vreemd dat veel abortusvoorstanders heilig geloven in dit principe als het aankomt op wapendracht. Vrije toegang tot wapens leidt tot meer school shootings, geloven ze. Waarom niet hetzelfde principe toepassen op een gevaar dat veel meer doden eist, namelijk abortus?

⇒ Stirezo komt op voor kwetsbaar leven, tegen abortus en euthanasie. Help ons pro-life werk met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 09:36

Doneer