In memoriam op Allerzielen... Stirezo-oprichter pater Jan Koopman

In memoriam op Allerzielen... Stirezo-oprichter pater Jan Koopman

Pater Koopman_5

Vandaag, 2 november, viert de katholieke Kerk het feest van Allerzielen. Het is de dag waarop wij alle overleden gedenken, in bijzonder onze overleden familie.

Wij katholieken hebben niet alleen overleden familie 'in het vlees' - bloedverwanten als opa, oudtante, etc. - maar ook overleden familie 'in de geest'. Dat zijn onze medegelovigen die het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld hebben. Door de doop vormen wij met hen één familie.

Een bijzonder geestelijk familielid van Stirezo-activisten is pater Jan Koopman.

Zijn overlijden is alweer negentien jaar geleden, zijn nagedachtenis is bij (oudere) Stirezo-activisten levend. Pater Jan Koopman was de immer energieke en zeer gepassioneerde voorman van Stichting Recht Zonder Onderscheid. Een blijvende inspiratie voor ons pro-life werk.

Bestuurslid Hugo Bos bracht in Nijmegen een bezoek aan het graf van pater Koopman. Moge hij in de hemel een voorspreker zijn voor de bescherming van het ongeboren leven!

graf-pater-koopman