Kinderpostzegels ook actie ‘kinderen tégen kinderen’.

Kinderpostzegels ook actie ‘kinderen tégen kinderen’.

THEMA'S:

De actie Kinderpostzegels – bij uitstek een najaarstraditie die bij Nederlanders mooie schoolherinneringen oproept – is ‘meegegaan met haar tijd’. Deze actie geeft namelijk ook geld aan organisaties die abortus promoten. Ooit begonnen als, zoals in het logo staat, een actie ‘van kinderen voor kinderen’ is het dus deels verworden tot een actie van ‘kinderen tegen kinderen’.

Subsidie voor abortus

Vorig jaar meldde Stirezo al dat het geld van Kinderpostzegels onder meer gebruikt werd voor Rutgers (voorheen Rutgers Stichting), een organisatie die van allerlei kanten subsidie ontvangt om onder meer abortus te promoten. En met succes. Ruim één op de acht zwangerschappen in Nederland wordt inmiddels afgebroken met een abortus. Met andere woorden: met het doden van een ongeboren kind.

(Belasting)geld

Dat was vorig jaar. Op dit moment maken website en het laatste jaarverslag van Rutgers geen melding meer van structurele subsidie door Kinderpostzegels. Wel vraagt de jubilerende organisatie, die al vijftig jaar vrije toegang tot abortus voorstaat, nog projectsubsidies bij Kinderpostzegels aan. Wat verder opvalt, is een hele rij donateurs voor Rutgers, die je als belastingbetaler vreemd doen opkijken: van allerlei ministeries, waaronder het Ministerie van Veiligheid & Justitie, tot aan het RIVM en van het NUFFIC tot aan de Avans Hogeschool. Blijkbaar hebben al deze organisaties (belasting)geld over. Voor abortus.

‘Prettig en veilig’

Los van de steun die Kinderpostzegels aan Rutgers geeft, haar Programma Onderwijs bevestigt op pagina 4 dat Kinderpostzegels doelgericht investeert in “SRGR-kennis” en toegang tot “SRGR-zorg” voor jongeren. SRGR staat voor ‘Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ wat volgens de website van de Rijksoverheid betekent dat “iedereen recht heeft op prettige en veilige seks.” Het is maar dat u het weet. Ter nastreving van dit fraaie doel heeft de overheid een SRGR Partnerschap in het leven geroepen met zeven partners: het Aids Fonds, Cordaid, Rutgers, Plan Nederland, Save the Children, Terre des Hommes en… Stichting Kinderpostzegels.

Cruciale rol

Maar omvatten de Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) ook abortus en de promotie daarvan? Je krijgt de indruk dat er moeite gedaan wordt om daar niet te veel de nadruk op te leggen. Niettemin laat het op de website van de Rijksoverheid te downloaden Beleidskader SRGR partnerschappen, waarin Kinderpostzegels participeert, daarover geen enkele twijfel bestaan. Het verspreiden van abortus is een expliciet doel van het partnerschap waar Stichting Kinderpostzegels deel van uitmaakt. Beleidskader voor SRGR voor de periode 2016-2020 noemt namelijk het 'bepleiten van zelfbeschikking van vrouwen en meisjes over hun seksualiteit, inclusief veilige abortus' een van de doelen.

‘Veilige abortus’

Maar dit overheidsstuk bevat ook een ongewild compliment voor Stirezo. Het klaagt dat er een “wereldwijde oppositie tegen seksuele en reproductieve rechten” groeit. Dat klopt. Deze oppositie zou geleid hebben tot “beperkingen” rond abortus. Ook dat is waar. Het beleidsstuk spreekt eufemistisch steeds van “veilige abortus”, alsof het vooral om de veiligheid te doen is en niet om het beëindigen van een zwangerschap en het doden van een ongeboren kind. Als het gaat om het doden van kinderen kun je moeilijk nog over ‘veilig’ spreken, terwijl ook de moeder, zelfs bij een medisch vlekkeloos verlopen afdrijving, er vaak nog lang psychische en lichamelijke gevolgen van ondervindt.

Wat u voor nu onthouden moet: de relatie tussen Kinderpostzegels en abortus bestaat nog steeds. Denk daaraan wanneer de komende weken schoolkinderen bij u aanbellen.

Stichting Kinderpostzegels moet zich inzetten voor het geluk van kinderen, niet voor de promotie van abortus. Teken nu de petitie aan Stichting Kinderpostzegels, zodat deze wantoestand stopt!

Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Recht Zonder Onderscheid (Stirezo), zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. De stichting stelt zich ten doel de waardigheid van het ongeboren leven te verdedigen in Nederland. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Recht Zonder Onderscheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:56

Doneer