Kinderpostzegels wel degelijk betrokken bij promotie abortus

Kinderpostzegels wel degelijk betrokken bij promotie abortus

THEMA'S:

"Ophef op sociale media: abortus zou gepromoot worden met de opbrengst van kinderpostzegels. Kloppen de aantijgingen van enkele pro-life-organisaties?" Aldus de vraagstelling van het Nederland Dagblad op vrijdag 8 september. Deze krant verwijst daarmee mede naar eerdere berichten op de website van Stirezo, die er attent op maken dat de stichting Kinderpostzegels haar geld onder meer gebruikt om organisaties te steunen die zich met abortuspromotie bezighouden. Wie overweegt zijn geld aan kinderpostzegels uit te geven - en dat is al gauw zo, als je buurkinderen bij je aanbellen - heeft er recht op dat te weten.

'Christelijk betrokken'

Welnu, het is inderdaad het geval. Aan de relatie tussen Kinderpostzegels en (promotie van) abortus in heden en verleden kan niet de minste twijfel bestaan. De bewijzen zijn voor iedereen voorhanden. Wat bezielt het Nederlands Dagblad dan om te beweren dat dit niet zo is? Zelfs als de krant door onder andere de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) en de stichting Schreeuw om Leven op de bewijzen is gewezen, blijft het "christelijk betrokken" blad volharden in zijn berichtgeving. Maar nepnieuws blijft nepnieuws, hoe lang je het ook volhoudt.

Financiële steun

Uiteraard oogst de krant wel direct de dankbare bijval van Kinderpostzegels zelf en van Rutgers, een organisatie voor "seksuele gezondheid en rechten". Die maakt notabene op haar website zelf bekend geld ontvangen te hebben van Kinderpostzegels. Bovendien maakt ze duidelijk dat zij die organisatie nog steeds als een bron van financiële steun beschouwt. Daar baseert Stirezo zich op: op informatie die Kinderpostzegels en Rutgers zelf verstrekken.

Tactisch terugtrekken

Het is tegen deze feitelijke achtergrond interessant te zien hoe het Nederlands Dagblad en de betrokken organisaties zich bij weerlegging gedragen. Kinderpostzegels begint met via Twitter vlakweg te ontkennen ooit geld aan Rutgers gegeven te hebben. De bewering van Stirezo "is inderdaad niet waar, Er gaat geen geld van Kinderpostzegels naar Rutgers", aldus de organisatie. Eenmaal gewezen op de website van Rutgers, waarop Kinderpostzegels uitdrukkelijk genoemd wordt als een financiële bron, begint de woordvoerder zich tactisch terug te trekken: "Er staat dat zij financiering aanvragen, niet dat zij het ontvangen."

Door de knieën

Helaas pindakaas voor Kinderpostzegels: dat zij feitelijk ook gedoneerd heeft aan Rutgers, staat eveneens op de website te lezen. Toen deze passage werd doorgetwitterd, moest de organisatie wel helemaal door de knieën: "Wij hebben in 2009 een project gefinancierd", aldus Kinderpostzegels, maar "dat ging om seksuele voorlichting aan kwetsbare kinderen". Heel mooi, maar Kinderpostzegels was begonnen met te ontkennen dat zij überhaupt geld aan Rutgers had gegeven. Dat is dus wel zo: er is wel degelijk geld van Kinderpostzegels naar Rutgers gegaan. Hoe die dat precies besteed heeft, is niet relevant. Kinderpostzegels heeft Rutgers gesteund en de laatste noemt de eerste nog altijd als potentiële donor.

Bloederige aangelegenheid

Zoals we eerder al schreven, is abortus geen fijn onderwerp meer voor de organisaties die zich geroepen voelen het te promoten. Dankzij de Prolifebeweging - en ook Stirezo zet zich daarvoor in - zijn de meeste mensen er nu wel van doordrongen dat abortus hoe dan ook een deprimerende en bloederige aangelegenheid is met vaak langdurige gevolgen die je niemand toewenst. Het is niet leuk te weten dat je geld daarvoor wordt gebruikt. Daarom wordt de ingreep graag verpakt in optimistische kreten en containerbegrippen.

SRGR Partnerschap Fonds

Een daarvan is SRGR, dat staat voor 'Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten'. Gezondheid en rechten, wie wil dat nu niet? Maar voor het ongeboren kind zijn die niet weggelegd: dat betaalt de rekening. Zoals iedereen kan nalezen op de website van de Rijksoverheid maakt - let op de positief spinnende newspeak - "toegang tot veilige abortus" deel uit van die SRGR. Omdat Kinderpostzegels - overigens samen met Rutgers - deelneemt aan het SRGR Partnerschap Fonds dat de overheid in het leven heeft geroepen, is zij ook betrokken bij de promotie daarvan. Zeggen dat je je binnen dat verband op andere dingen concentreert, klinkt als een schuldbewuste uitvlucht. Doordat je je eruit probeert te draaien, bevestig je je betrokkenheid.

Logica

Ook al willen het Nederlands Dagblad en Kinderpostzegels het niet toegeven - wat niet mooi van ze is - , een en een blijft twee. De logica leert: als abortus deel uitmaakt van SRGR en als Kinderpostzegels betrokken is bij de bevordering van SRGR, dan is Kinderpostzegels betrokken bij de promotie van abortus. Leuker kunnen we het niet maken. En ook het Nederlands Dagblad niet.

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:57

Doneer