‘Legalisatie van abortus in Ethiopië zorgt voor enorme toename’

Ethiopische moeders met kinderen. In Ethiopië voeren NGO's op aansturen van de WHO een anticonceptie- en pro-abortusbeleid uit. (Foto: Wikimedia)

‘Legalisatie van abortus in Ethiopië zorgt voor enorme toename’

THEMA'S:

“De legalisering van abortus is geen wondermiddel om het aantal sterfgevallen als gevolg van abortus terug te dringen, maar heeft geleid tot een enorme toename van het aantal abortussen, zonder dat de abortussterfte of de moedersterfte noemenswaardig is gedaald.”

Schokkende analyse

Legale abortus in Ethiopië heeft tot de dood geleid van zowel moeders als baby's. Het Ethiopian Medical Journal publiceerde onlangs een schokkende analyse van Dr. Calum Miller. Deze wijst erop dat de legalisering van abortus in Ethiopië in 2005 niet geresulteerd heeft in een afname, maar eerder in een toename van de morbiditeit (ziek worden) en mortaliteit (sterfte) onder moeders.

‘Enorme toename abortussen’

Miller verricht uitgebreid onderzoek in drie Afrikaanse landen, waarbij Ethiopië als casestudy is gekozen. In een brief aan het Ethiopische medische tijdschrift schreef Miller: "In plaats van een wondermiddel te zijn om het aantal sterfgevallen door abortus te verminderen, heeft de legalisering van abortus geleid tot een enorme toename van het aantal abortussen, zonder een merkbare daling van de abortussterfte of moedersterfte. Er zijn aanwijzingen dat de mortaliteit, en zeker de morbiditeit, sinds de legalisering zelfs zijn toegenomen.”

STI WhatsApp-banner

‘Onevenredige focus op gezinsplanning’

"Ethiopië's vooruitgang in het terugdringen van moedersterfte is aanzienlijk minder dan verwacht, vooral met betrekking tot abortus," vervolgde Miller. "Het is mogelijk dat, net als in andere landen, een onevenredige focus op gezinsplanning op basis van opgeblazen beweringen over abortussterfte middelen heeft onttrokken aan verloskundige noodhulp en daardoor heeft nagelaten de moedersterfte significanter terug te dringen."

Oorzaak is vijfde milleniumdoel WHO

Het Ethiopische strafrecht inzake abortus, art. 528, afdeling II, bepaalt dat wie het leven van ongeborenen in gevaar brengt, strafbaar is. In 2005 heeft het Ethiopische ministerie van Volksgezondheid echter wijzigingen aangebracht om de Ethiopische abortuswetgeving in overeenstemming te brengen met het vijfde millenniumdoel (Millennium Development Goal of MDG 5) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit was niet in overeenstemming met de overheersende conservatieve publieke opinie en het expliciete anti-abortusstandpunt van de zeer invloedrijke Orthodoxe Kerk in Ethiopië.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

‘Niemand mag een onschuldig leven nemen’

In een op 17 januari 2022 door het St. Paul Hospital Millennium College in Addis Abeba gepubliceerd essay verklaarde een groep van 12 vooraanstaande orthodoxe christenen en moslims zich voorstander van de verdediging van het recht op leven. De christenen verklaarden:

  • De mens (persoon) is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.
  • Het menselijk leven begint biologisch en geestelijk vanaf de conceptie.
  • Niemand heeft het gezag om het leven van een onschuldige (Gods schepsel) te nemen.
  • Het doden van Gods geschenk dat onschuldig is, is moreel onaanvaardbaar.
  • Daarom is abortus verkeerd en wordt het veroordeeld omdat het een ernstige zonde is.

"De orthodox-christelijke geloofsleiders volgen echter een closed door policy (beleid om het probleem niet extern te bespreken) over de kwestie van abortus provocatus," schreef de auteur van het essay, Demelash Bezabih Ewnetu.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2022 16:08

Doneer