Medialogica speelt abortusagenda in de kaart

Een Down-kind kan meervoudig beperkt zijn, zoals dit meisje. Daarom houden haar ouders niet minder van haar, maar het vraagt wel extra offers. (Beeld: screenshot Medialogica)

Medialogica speelt abortusagenda in de kaart

THEMA'S:

Niet het doden van ongeboren kinderen is radicaal. Daartegen zijn, is dat wel. Vooral wanneer het kind gebrekkig is, zou het niet aan abortus mogen ontsnappen. Bedenkelijk zijn wie dat willen verhinderen. Dat lijkt de onderliggende moraal te zijn van het programma Medialogica. Ze zeggen het met zoveel woorden. Een recente aflevering van dit Human/VPRO-programma richt zich op het beeld van Down-kinderen in de media.

'Prenatale genodice van Down-kinderen'

Voor een groot deel is de reportage best de moeite waard. Hugo Bos van “belangenorganisatie” (!) Stirezo waarschuwt voor een dekkende prenatale genocide onder ongeboren Down-kinderen. Moeders klagen dat anderen hen erop aanspreken dat ze hun kind niet ‘bijtijds’ hebben laten ‘wegmaken’. “Daar heb je toch testen voor?” Verder veel mooie en hartverwarmende beelden van ouders en Down-kinderen. Als het om de kritiek gaat, dat hun situatie soms wel erg positief voorgesteld wordt, zou je zelfs kunnen zeggen dat het programma een punt heeft.

Meervoudig beperkte Down-kinderen

Want, hoeveel je ook van een Down-kind kunt houden, iedere ouder zou het toch liever zonder dat syndroom geboren hebben zien worden. Verder, zo benadrukt de reportage terecht, zijn er zeker Down-kinderen waarbij de problemen meevallen. Zulke ouders komen aan het woord: “Dat imago van Down: dat het zwaar is, lijden, problemen tegenkomen, dat klopt voor mij niet.” Daar staat tegenover dat er ook Down-kinderen zijn met meervoudige beperkingen, die geen moment voor zichzelf kunnen zorgen.

STI WhatsApp-banner

Betere acceptatie van Down-mensen

Er komt een moeder aan het woord met zo’n kind: de beelden spreken voor zich. Overigens, ook van dit meisje in een rolstoel wordt ondanks de grote beperkingen zichtbaar veel gehouden. De stralende moeder had het vast nooit willen missen. Maar je kunt je voorstellen dat een al te sentimentele en positieve weergave van Down-kinderen met name bij deze ouders wel eens irritatie oproept. “Niemand had ons verteld dat Down ook zó zou kunnen zijn.” Aan de andere kant, de publiciteit draagt wel bij aan grotere acceptatie van mensen met Down-syndroom. Mooi toch? Maar voor de makers van het programma blijkt daar de schoen juist te wringen.

D66-duveltje komt uit NPO-doosje

Want leek tot zover alles goed te gaan, aan het eind van de uitzending komt – natuurlijk, zou je bijna zeggen - het D66-duveltje uit het NPO-doosje. Want blijkbaar is het niet primair om een realistischer en waarheidsgetrouwer beeld te doen. Nee, het gaat erom dat die positieve beeldvorming omtrent Down-kinderen wel eens zou kunnen bijdragen aan de ‘anti-abortus agenda’. Dat deze kinderen, hoewel gesignaleerd door de NIPT, aan mes en tang van de aborteur ontsnappen. Dat zij – o wee – gewoon ter wereld mogen komen, in plaats van ‘bijtijds’ in de anonimiteit van het abortuscentrum te worden gedood, zoals volgens de NPO-moraal kennelijk heel wat beter zou zijn.

NIPT stempelt Down tot ‘iets ergs’

Formeel staat in het programma ‘keuze’ centraal, gebaseerd op kloppende informatie. Uiteraard is die keuze in ons huidige bestel een realiteit. Maar dat maakt die nog niet moreel. Het programma gaat geheel voorbij aan het feit dat iedere abortus – ook een NIPT-geïndiceerde – het doden van een ongeboren kind behelst. Overigens maakt een van de moeders de scherpzinnige opmerking dat het prenatale testen zelf het kind – als de uitslag positief is – predisponeert om gedood te worden. Want, aldus de moeder, als die NIPT zo nodig is, “dan is Down blijkbaar iets heel ergs”.

Bestel Catechismus tegen abortus

‘Belangenorganisatie’

Organisaties – zoals Stirezo – die het opnemen voor deze kinderen en daarom tegen abortus strijden, worden in het programma “belangenorganisaties” genoemd, terwijl zij juist de belangeloze partij in het abortusdebat zijn. Het zijn immers de abortusorganisaties die tot aan hun nek belangenverstrengeld zijn, zowel ideologisch als materieel: aborteurs en abortuscentra verdienen immers grof geld met het vrijelijk mogen doden van ongeboren kinderen – al dan niet met Down-syndroom – in het kader van een ‘zwangerschapsafbreking’ zoals Medialogica deze bloedige en dodelijke ingreep consequent noemt.

Medialogica speelt abortusagenda in de kaart

Hier ontkomen we niet aan een Godwin. Ook het nazisme stelde in zijn propaganda het in leven laten en verzorgen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten voor als zinloze ideologie, terwijl het zelf de pose aannam van ‘neutraal’ gezond verstand. Het was natuurlijk precies omgekeerd. Medialogica maakt dezelfde omkering van zaken. Alleen daarom al is het programma niet ‘neutraal’. Bij alle lieve plaatjes van Down-kinderen, speelt het de abortusagenda in de kaart, ondersteunt het de belangenverstrengeling van het abortusactivisme en draagt het er zo toe bij dat nog meer Down-kinderen voor de geboorte hun trieste einde vinden in een abortuscentrum. Stirezo strijdt hiertegen. Niet zoals de NPO gefinancierd uit belastinggeld, maar ongesubsidieerd en geheel drijvend op donaties van bezorgde Nederlanders. Dat is niet ‘radicaal’. Dat is geen ‘ideologie’. Het dood wensen van Down-kinderen, dát is radicaal. Dát is ideologie.

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2023 19:05

Doneer