Moeder kiest voor kindje, maar het scheelde weinig

Tina dacht een sms te sturen naar het abortuscentrum, maar het was de pro-life hulpverlening. Die 'vergissing' redde haar kind. (Foto: Antonynjoro via Pixabay)

Moeder kiest voor kindje, maar het scheelde weinig

THEMA'S:

Hoe het leven van een ongeboren kind soms aan een zijden draadje hangt. En hoe wankelmoedig jonge meisjes kunnen zijn die een abortus overwegen, en hoe belangrijk goede hulpverlening is, illustreert de volgende recente geschiedenis uit Engeland.

‘Zij wilde abortus, hij niet’

"Tina kwam ons opzoeken met haar vriend", zo meldt de Good Counsel Network, een katholieke hulpverleningsorganisatie in Engeland. “Zij wilde de abortus, hij niet". Toen de vriend even weg was, legde Tina uit dat ze David ervan verdacht haar ontrouw te zijn. Maar David liet even later weten dat hij háár daarvan verdacht.

Nog steeds aan het kibbelen

David wilde de relatie met Tina weer goed maken en het kind houden. Helemaal los van haar vriend, was Tina op eigen kracht al bezig van gedachten te veranderen: bij nader inzien wilde zij het kind ook liever houden. Maar toen ze samen de hulpverlening verlieten, waren ze nog steeds aan het kibbelen. David moest echter vertrekken naar zijn universiteit in het noorden van Engeland.

STI WhatsApp-banner

Stokende zus

De zus van Tina had een diepe afkeer van David. Nu die vertrokken was, nam zij diens afwezigheid te baat om Tina onder vuur te nemen. Zij moest het uitmaken met David, aldus de zus, en ook het kind laten ‘weghalen’ om niet aan David vast te blijven zitten. Ze bleef Tina maar bellen en met die boodschap bestoken.

Verkeerd verbonden

Er ging een week voorbij, totdat de hulpverlening op een avond een sms van Tina ontving. Tina had het nummer verward met dat van een abortuscentrum. Ze zei dat ze een abortus wilde inplannen. De hulpverlening belde haar direct terug. Tina was verbaasd dat ze met het oogmerk een abortus te krijgen juist met de tegenpartij contact had opgenomen. Nu het dan zo gelopen was, stemde ze ermee in om terug te komen en de zaak nog eens door te praten.

Verrassingsbezoek

Het bleef niet bij een ontmoeting. Er volgden nog verschillende telefoongesprekken. Toen ze nog een keer bij de hulpverlening langskwam, wipte daar juist David ook binnen - op weg van York omdat hij zijn vriendin een verrassingsbezoek te brengen. Tina stond verstomd dat zijn bezoek samenviel met dat van haar. Ze had er niets over tegen hem gezegd. Ze begon nu Gods hand in dit alles te zien.

Help zuster Monja met een gift

Ja, nee, ja

Tina zei nu dat ze er tegenop zag haar zwangerschap aan haar moeder in Ghana te vertellen. Ze verwachtte dat haar moeder het kindje nooit zou accepteren. De hulpverlening bood aan contact met haar moeder op te nemen. "Ze zei ja, toen nee, toen weer ja - ze worstelde om de moed te vinden om haar moeder, thuis in Ghana, over haar baby te vertellen."

Nog een ‘toeval’

Uiteindelijk ging Tina akkoord: "Ja, vertel het haar alsjeblieft". Daarop krabbelde ze echter weer terug en gaf toen het nummer van haar zus in plaats van dat van haar moeder. Ze zei: "Laat haar je vertellen waarom ik Davids baby niet moet krijgen. Ze haat hem." Maar toen de hulpverlening haar zus belde, kreeg die haar moeder aan de lijn, die net op dat moment bij haar zus op bezoek was.

'Ik moet mijn dochter helpen'

Haar moeder legde uit wie ze was en was totaal verbijsterd door wat de hulpverlening had onthuld (omdat die meende met Tina's zus in gesprek te zijn). Nu haar moeder het toch al wist, legde de hulpverlening de hele situatie uit. Hoewel de moeder bezorgd was over haar dochter, helemaal alleen en zwanger in Londen, zei ze: "Ik moet haar helpen de baby te houden."

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Kindje geboren

Dit maakte een einde aan alle twijfels bij Tina. Nu zij eenmaal wist dat haar moeder haar baby zou accepteren, wilde ze dat zelf ook. David bleef haar steunen tijdens de zwangerschap. Toen het kindje was geboren, belde Tina de hulpverlening om alle betrokkenen van harte te bedanken.

Laatst bijgewerkt: 4 april 2023 20:03

Doneer