Nederlander voert in Polen campagne voor totaalverbod op abortus

THEMA'S:

“In Polen spreekt men gewoon van kindermoord, wij trekken ons niets aan van politieke correctheid”, aldus Joseph. Hij is één van de vele Poolse studenten die zich actief inzet voor het ongeboren leven.

august_polen_3

Namens Stirezo

Als afgevaardigde van Stirezo ben ik naar Polen afgereisd om onze pro-life collega’s te steunen in hun strijd tegen abortus. Zo heb ik mee straatcampagnes gevoerd, lezingen bijgewoond, publiekelijk de rozenkrans gebeden en een pro-life mars gelopen. Dit allemaal in het teken van het ongeboren leven. Het Poolse pro-life-werk heeft op mij een inspirerende indruk gemaakt.

Straatcampagne

De dag begon meestal met een straatcampagne van ongeveer twee uur. We zochten een drukke plaats waar veel mensen passeerden, rolden onze spandoek uit en staken van wal. Er werden veel handtekeningen verzameld. Sinds de eerste week van april zijn er maar liefst 150.000 handtekeningen opgehaald. Dat terwijl er maar 100.000 handtekeningen nodig zijn om de wet bij het parlement voor te leggen.

Vooral jongeren pro-life

Tijdens de campagnes zag ik vooral jongeren tekenen. Poolse jongeren bleken veelal conservatief en tegen abortus. Hier verschillen ze met de oudere generaties die eerder progressief en pro-choice zijn. Ik heb mij laten vertellen dat dit komt omdat de ouderen uit de communistische tijd komen. Onder het communistisch regime was de moord op ongeboren kinderen altijd toegestaan.

august_polen_1

"Bent u dan niet tegen het doden van kinderen?"

Af en toe werden er tijdens de campagne goede discussies gevoerd met tegenstanders. Wanneer er een voorbijganger kwam die tegen de campagne was, hadden de pro-life-activisten gelijk een weerwoord: “Bent u dan niet tegen het doden van kinderen?” Een discussie van ongeveer 20 minuten volgde. Na verloop van tijd kwam de persoon in kwestie vaak tot inkeer. Dit is hoofdzakelijk te danken aan het feit dat wij voorbereid waren op dergelijke confrontaties.

Polen katholiek en conservatief

Maar niet overal waren de campagnes even succesvol. In het westen van Polen was de bevolking aanzienlijk minder enthousiast voor onze campagne dan in het oosten. In Oost-Polen werden er veel meer handtekeningen verzameld dan in het Westen. Dit is niet zonder reden, het oosten van het land is katholieker dan het westen. Vergeleken met de rest van Europa is Polen nog vrij katholiek. Versierde Maria-en Christusbeelden zie je overal langs de weg. De helft van de bevolking gaat elke zondag naar de kerk. Zelfs de doordeweeks Missen worden in het algemeen goed bezocht. In één kerk worden soms meer dan drie Heilige Missen gevierd per dag. Toen ik in Warschau was had ik de keuze uit een Mis om 6,7,8 of 9 uur 's ochtends. In de namiddag was er ook nog de mogelijkheid om naar de H. Mis te gaan.

Abortus is moord

Veel Polen zijn dus in principe tegen abortus. Volgens de katholieke kerk is abortus moord; vanaf de conceptie is er leven. Het zijn dan ook meestal praktiserend katholieken die tekenen, naar pro-life marsen gaan en publiekelijk de rozenkrans bidden voor het ongeboren leven.

august_polen_2

"Ook atheïsten en agnosten zien vaak in dat abortus moord is"

Toen we in Lomza een aantal jonge seminaristen tegen kwamen kregen wij gelijk complimenten voor ons werk. Zij kwamen direct op ons af om te tekenen. Ook de regeringspartij is uitgesproken katholiek en dus voorstander van de pro-life zaak. Dit meerderheid van de Poolse parlementariërs hoort bij deze regeringspartij. Dat geeft goede hoop op een totaalverbod op abortus.

Toch is het belangrijk te benadrukken dat het niet alleen maar katholieken waren die ondertekenden. Ook atheïsten en agnosten zien vaak in dat abortus moord is.

logo


Abortus volledig verboden

Op de straatcampagne volgde vaak een pro-life conferentie. Interessante sprekers gaven blijk van steun voor de nieuwe wet. Verreweg de meest interessante spreker was de afgevaardigde van Ordo Iuris, genaamd Dr. Banasiuk. Ordo Iuris is het juridisch instituut dat de wet heeft ontworpen.Volgens de huidige wet is abortus geldig in de volgende gevallen:

  • Als de conceptie is veroorzaakt door een illegale daad zoals verkrachting en incest;
  • Als de gezondheid of het leven van de moeder in gevaar is;
  • Als er sprake is van een genetische ziekte of handicap.

Ook de abortuspil kan door de beugel aangezien hier niks over staat in de huidige wet. Met de nieuwe wet worden al deze uitzonderingen uitgesloten en abortus volledig verboden.

Abortus bestraft

Ook wordt abortus bestraft. Een wet is slechts effectief als er sancties volgen bij overtreding. Dit wordt wel via de rechter gedaan zodat de zaak per geval goed onderzocht kan worden. Zo kunnen dealers van abortuspillen worden opgespoord en bestraft. Ook kan er rekening gehouden worden met druk van buitenstaanders zoals familie waardoor de vrouw psychisch gedwongen kan zijn tot een abortus.

august_polen_4

Geen vervolging van moeder als vroeggeboren kindje sterft

Dr. Banasiuk legde ook uit dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid van de moeder. De wet probeert in te staan voor zowel de gezondheid van de moeder als het kind tijdens de bevalling. Er bestaat dus een risico dat het kindje overlijdt om het leven van de moeder te redden. In zulke gevallen zal noch moeder nocharts vervolgd worden voor abortus. Zulke situaties komen echter niet tot nauwelijks voor door positieve ontwikkelingen binnen de wetenschap. Niettemin is het ook een impuls tot verbetering binnen de wetenschap.

Mars voor het leven

Naast straatcampagnes en conferenties organiseren de pro-lifers ook marsen voor het leven. Zo heb ik de Mars voor het Leven in Bialystok bijgewoond. Van juni tot en met augustus worden er meer dan 140 marsen voor het leven gehouden. Honderdduizenden Polen lopen gedurende die tijd één pro-life mars. Ook tijdens deze marsen worden handtekeningen verzameld.

Sterke pro-life beweging in Polen

Het is niet de eerste keer dat de Polen middels een volksinitiatief abortus volledig proberen te verbieden. In 2013 probeerden zij hetzelfde. Succes bleef echter uit. Onder de vorige regering was de meerderheid van de parlementariërs niet zo katholiek als nu. Bij de verkiezingsuitslag van 2015 bleek de conservatieve partij ‘Recht en Gerechtigheid’ (PIS) een meerderheid te hebben gehaald.

Grote kans van slagen

Als we kijken naar het succes van de straatcampagnes, de overtuigende boodschap van de pro-life zaak en de overwegend uitgesproken katholieke parlementariërs, kunnen we niet anders concluderen dan dat de anti-abortuswet een grote kans van slagen heeft. De pro-life beweging heeft tot eind deze maand tijd om zo veel mogelijk handtekeningen te maken. Op die manier hopen ze een statement te maken naar de rest van Europa.

Laatst bijgewerkt: 21 november 2023 11:31

Doneer