Nederlands Dagblad papegaait progressieve pro-abortusclichés

Nederlands Dagblad neemt klakkeloos de progressieve pro-abortusclichés over. En dat terwijl de krant als motto voert "Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen."

Nederlands Dagblad papegaait progressieve pro-abortusclichés

THEMA'S:

“Abortus is een kwaad, maar is het ook het grootste kwaad?”, zo kopt Nederlands Dagblad. Aanleiding voor dit hoofdredactioneel commentaar van Dick Schinkelshoek is uiteraard de vernietiging van het abortusvonnis Roe vs. Wade in de Verenigde Staten.

Kind wint met vernietiging Roe vs. Wade

Het commentaar stelt dat niet iedere pro-life staat te juichen bij het besluit van het Amerikaans Hooggerechtshof. De vraag is of het leven van moeders en kinderen echt beter wordt door deze uitspraak. Het antwoord is simpel. Abortus maakt een einde aan het leven van een kind. Het is helder dat het leven van een kind beter wordt door deze uitspraak. Het wordt immers niet meer met de dood bedreigd. Een grote vooruitgang zou je zeggen.

Verbieden van abortus lijdt níét tot meer moedersterfte

Schinkelshoek is het daar echter niet mee eens. Volgens hem suggereren cijfers “dat landen met een strenger abortusbeleid relatief vaak niet minder maar méér abortussen kennen – die bovendien vaak illegaal en dus met gebrekkige middelen worden uitgevoerd.” Wanneer je de artikelen bekijkt waar naar verwezen wordt, dan staat daar niet dat het aantal abortussen toeneemt door het verbieden van abortus, maar bijvoorbeeld doordat veel van de landen waar abortus verboden is laagontwikkeld zijn en veel seksueel misbruik kennen. Wanneer je Nederland vergelijkt met Polen, waar abortus bijna helemaal verboden is, dan is het onmiskenbaar dat het verbieden van abortus tot minder abortussen leidt. Ook de wijdverspreide 'breinaaldleugen' dat het verbieden van abortus zou leiden tot meer moedersterfte is al lang weersproken.

Lees ook: Breinaaldleugen doorgeprikt: vrije abortus veroorzaakt méér moedersterfte

'Pro-lifers geven niet om geboren kinderen'

"Daar komt bovenop", zo vraagt Schinkelshoek zich af, "vecht iedereen die deze dagen opgetogen reageert op de abortusuitspraak van vrijdag straks even fanatiek voor hulp aan – arme – vrouwen om hun ongewenste zwangerschap te dragen en hun kinderen in voldoende welvaart en veiligheid op te voeden?” Een retorische vraag, want hij stelt dat "voor veel Amerikaanse christenen het leven beschermwaardig is tót de geboorte en niet meer daarna."

Luiers kopen

Schinkelshoek had er goed aan gedaan pro-life organisaties - in de VS maar ook in Nederland - te vragen wat zij doen voor vrouwen die hun kindje geboren laten worden. Dan hoort hij over de luiers die gekocht worden, het advies over omgaan met jeugdzorg, de telefoongesprekken in de nacht met jonge moeders die in de put zitten omdat hun ex maar geen verantwoordelijkheid neemt voor het kind. Hulp die een abortuscentrum nooit zal geven. En hoe vaak bieden pro-lifers niet aan om het kindje te adopteren, om abortus te voorkomen?

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Drogreden

Zelfs als zulke hulp niet gegeven wordt, is de progressieve jij-bak die Schinkelshoek kritiekloos overneemt een drogreden. Dat concrete hulp voor na de geboorte (nog) ontbreekt, maakt niet dat abortus moreel aanvaardbaar wordt. Evenmin als genocide laten plaatsvinden een morele optie wordt als een concrete hulp bij wederopbouw nog ontbreekt. De eerste prioriteit moet het redden van levens zijn, waarna verdere oplossingen gevonden kunnen worden.

Schokkende conclusie

De conclusie van Nederlands Dagblad is dan ronduit schokkend: "Tegelijk zou in deze kapotte en complexe wereld het zeer gereguleerd en gecontroleerd toestaan van een door medici uitgevoerde abortus - als je alles bij elkaar optelt - een kleiner kwaad kunnen zijn dan een totaalverbod, zeker als dat vrouwen vervolgens in de kou laat staan." Maar wat is dan het grotere kwaad dat voorkomen wordt door abortus (deels) toe te staan? Alsof een door professional uitgevoerde inbraak beter is dan een totaalverbod op diefstal. Alsof gereguleerde en gecontroleerde moord beter is dan een totaalverbod op moord.

Vader van de leugen dienen

Een krant die als motto: “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen (Joz. 24: 15b)” heeft, moet zich afvragen of het de Here is die ze dienen of de mensenmoordenaar en vader van de leugen.

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 7 juli 2022 11:54

Doneer