Neurobiologe: ongeboren kinderen voelen pijn bij abortus

Dr. Maureen Condic

Neurobiologe: ongeboren kinderen voelen pijn bij abortus

THEMA'S:

De wetenschap bevestigt keer op keer dat ongeboren kinderen pijn voelen. Dat stelt Maureen Condic, universitair hoofddocente in de neurobiologie aan de Universiteit van Utah (Verenigde Staten). De 'pijnloze afdrijving' waar abortusvoorstanders over spreken, kunnen we naar het rijk der fabelen verwijzen.

Onhoudbare opvatting

In de jaren 1970, toen in veel Westerse landen abortus gelegaliseerd werd, was de veronderstelling van veel medici dat ongeboren kinderen in een permanente slaaptoestand verkeren. Daardoor voelen ze geen pijn. Vijftig jaar later is deze opvatting onhoudbaar. Talloze wetenschappelijke studies wijzen op vroeg bewustzijn en pijnbeleving bij ongeboren kinderen.

Lees ook: Abortuslobby eist censuur: abortus mag niet betwijfeld worden

Verschil tussen wiegeliedjes

Dr. Maureen Condic, die zetelt in de prestigieuze National Science Board, geeft voorbeelden. Met 14 weken onderscheiden ongeboren kinderen muziek van ander geluid. Met 19 weken reageren ze al op externe stimuli. Met 23 weken horen ze het verschil tussen wiegeliedjes met “lu” en “la”. Op deze leeftijd kunnen ongeboren kinderen in Nederland nog steeds geaborteerd worden.

Pro-abortusactivist verandert van gedachten

Tot zover bewustzijn. Hoe zit het met pijn? De prominente onderzoeker Stuart Derbyshire heeft altijd volgehouden dat er vóór 22 weken geen pijnbeleving is. Maar zelfs Derbyshire, die naast neurobioloog pro-abortusactivist is, concludeert tegenwoordig dat het bewijs “wijst in de richting van een onmiddellijke en niet-reflectieve pijnervaring die wordt bemiddeld door de zich ontwikkelende functie van het zenuwstelsel, en dat al vanaf 12 weken.”

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Cortex

Onderzoekers wilden lange tijd niet in de vroege pijnbeleving geloven, omdat ongeboren kinderen een primitieve cortex hebben. Dr. Condic stelt dat dat deze zienswijze achterhaald is. “Gezaghebbende studies tonen aan dat de cortex niet verantwoordelijk is voor het ontstaan van menselijk bewustzijn en emoties. In plaats daarvan kunnen hersengebieden die zich eerder ontwikkelen, zoals de thalamus, die al bij een zwangerschapsduur van twaalf weken aanwezig is, het bewustzijn en de emoties ondersteunen.”

Ook zonder pijnbeleving is abortus ernstige zonde

De wetenschap laat zien dat er geen radicale scheiding is tussen ongeboren en geboren kinderen. Er is een continuüm van ontwikkeling, met groeiende pijnbeleving en bewustzijn. De menselijkheid van het ongeboren kind wordt steeds duidelijker. Al weten wij dat die menselijkheid er is zodra het kind verwekt is. Daarnaast: zelfs wie, bijvoorbeeld door coma, geen pijn kan ervaren, blijft een mens. Wat telt is namelijk niet wat je voelt, maar wie je bent: een schepsel Gods. Daarom is abortus, vroeg of laat in de zwangerschap, pijnlijk of pijnloos, altijd een ernstige zonde.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 25 februari 2022 15:50

Doneer