Onderzoek bewijst: abortus schaadt de vrouw

THEMA'S:

Abortus is slecht voor de gezondheid van de vrouw. Tot die conclusie komt de Australische medicus Gregory Pike. Na abortus is er bijvoorbeeld een 25% verhoogd risico op angststoornissen.

Meta-analyse

Dr. Pike beschrijft zijn bevindingen in het rapport Abortion and Women's Health, dat uitgegeven wordt door de Britse Society for the Protection of Unborn Children. Zijn rapport heet in wetenschappelijk jargon een 'meta-analyse': hij onderzoekt vele onderzoeken en analyseert hun resultaten. Uit de vele onderzoek komt het beeld naar voren van aanzienlijke fysieke en mentale schade door abortus. U kunt het (Engelstalig) rapport hier bekijken. Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

  • Vrouwen sterven eerder na een abortus vergeleken met vrouwen die kinderen krijgen;

  • Zelfmoorden komen zes keer zo vaak voor na abortus, als na de geboorte van kinderen;

  • De sterftecijfers zijn aanzienlijk hoger voor vrouwen tot tien jaar na een abortus, vergeleken met vrouwen na het krijgen van kinderen;

  • Vrouwen geven aan significant verdriet te hebben drie jaar na de abortus;

  • Na abortus is er 30% hoger risico op depressie en 25% hoger risico op angststoornissen;

  • Depressie, angststoornissen en posttraumatische stress-stoornis komen vaker voor bij de volgende zwangerschappen;

  • Vrouwen die een abortus ondergaan, hebben meer risico op opname in een psychiatrische instelling dan vrouwen die hun kinderen houden.

  • Vrouwen die een medische abortus (abortuspil) ondergaan kunnen ziekenhuisopname, bloedtransfusie, eerste hulp-behandeling, infecties en toediening van antibiotica nodig hebben.

Tragedie

De pro-abortuslobby en de abortus-industrie maakt het niet uit wat de enorme gevolgen van abortus voor vrouwen zijn. Terwijl het realiteit is dat deze verschrikkelijk zijn voor veel vrouwen. Het maakt ons pro-lifers wél uit dat vrouwen die abortus hebben ondergaan 30% vaker psychische gezondheidsproblemen ervaren vergeleken met vrouwen die het kind geboren laten worden. Het gaat ons zeer aan het hart dat zelfmoord zes keer zo vaak voorkomt na een abortus als na de geboorte van een kind. Dit is werkelijk een tragedie.

Wat kunt u doen?

U kunt helpen het bewustzijn over de schade voor vrouwen door abortus ook in Nederland te vergroten door het rapport aan uw huisarts te sturen of de abortuskliniek bij u in de buurt te mailen. Zij behoren deze risico’s te kennen en aan de vrouwen mee te delen.

⇒ Stirezo biedt vrouwen hulp, zodat zij niet voor abortus hoeven te kiezen. Steun onze hulpverlening en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 16:12

Doneer