Open brief aan Ploumen: u noemt zich katholiek, uw abortusfonds kan dan echt niet

THEMA'S:

Minister Ploumen, een minuutje van uw tijd. U heeft iets gezegd wat ons medekatholieken ernstig verontrust.

New York Times interviewde u over uw abortusfonds. Daarmee wil u de abortus van miljoenen arme kinderen in Afrika en Azië makkelijker maken.

In het interview zegt u: "Ik ben zelf katholiek."

U vervolgt: "Sommige mensen denken dat als je katholiek bent, je gewoon doet wat je verteld wordt. Maar katholiek draait om het vormen van je eigen geweten met zekere regels en voorschriften. Mijn moeder leerde mij dat je eigen geweten je basale referentiekader is."

Minister Ploumen, het spijt ons dat we het moeten zeggen, maar het is nu eenmaal zo: wat u zegt is niet katholiek.

Gewetenvorming is, anders dan u denkt, in de katholieke Kerk geen zaak van jezelf. De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt: "In de vorming van het geweten is het Woord Gods het licht op onze weg."

Daarbij worden we "geleid door het gezagvolle onderricht van de Kerk."

Minister Ploumen, als u katholiek bent, dan luistert u naar het gezagvolle onderricht van de Kerk.

Dat zeggen wij niet om u aan de riem te leggen. Luisteren naar het gezagvolle onderricht van de Kerk is gewoon wat katholiek-zijn nu eenmaal inhoudt.

Het betekent dat niet jij beslist wat goed en kwaad is, maar dat je aan de voeten van de Kerkvaders zit en volgt in de voetsporen van de Heer Jezus Christus.

Niet jij maar Hij is heer en meester.

Katholiek-zijn maar wel alleen zelf je eigen geweten vormen is even absurd als op voetbal gaan maar alleen zelf je eigen team vormen.

Minister Ploumen, als u één moment ophoudt te denken dat u zelf heer en meester bent over goed en kwaad, als u één moment oprecht luistert naar het gewetensvol spreken van de Kerk over abortus, dan zult u de Kerkvaders en concilies en pausen unisono horen zeggen: Abortus is een zeer zware zonde. Abortus is onverenigbaar met de naastenliefde. Abortus is een grove belediging voor God.

Minister Ploumen, neem geen voorbeeld aan Herodes, die zovele kinderen in Israël het leven ontnam. Zijn geweten knaagde de rest van zijn leven aan hem. U bent gewaarschuwd!

De ramkoers van minister Ploumen moet gestopt worden, door alle politieke partijen van Nederland. Neem nu deel aan onze verkiezingsactie en roep de partijen op zich uit te spreken!

Laatst bijgewerkt: 22 november 2023 14:21

Doneer