Oproep aan bisschoppen: spreek over onderscheiding aan abortuspromoter Ploumen

Oproep aan bisschoppen: spreek over onderscheiding aan abortuspromoter Ploumen

THEMA'S:

Afgelopen week bleek dat abortuspromoter Lilianne Ploumen een hoge onderscheiding heeft gekregen van het Vaticaan. Kardinaal Eijk wist van niets. Na veel ophef verklaarde het Vaticaan dat de onderscheiding protocolair was. Dat moge zo zijn, maar het blijft schandalig dat een notoir abortuspromoter een hoge pauselijke onderscheiding krijgt. Stirezo doet daarom een tweeledig appel op de Nederlandse bisschoppenconferentie: breng uw verontrusting over bij paus Franciscus, en spreek uw standpunt uit over de toekenning van de onderscheiding. Wij wachten op antwoord.

---

Betreft: decorering van mevrouw Liliane Ploumen

Heilig Landstichting, 15 januari 2018


Eminentie, Excellenties,

Als Stichting Recht zonder Onderscheid (Stirezo) en prolife organisatie, die het pionierswerk van pater Koopman en diens strijd tegen de Nederlandse abortuspraktijk voortzet, hebben wij met ontzetting kennis genomen van de opname van oud-minister Liliane Ploumen in de Orde van Sint Gregorius de Grote.

Dit nieuws veroorzaakt grote ophef in de internationale katholieke wereld en op prolife websites en in de sociale media. Alom vraagt men zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Het is geen geheim dat mevrouw Ploumen de drijvende kracht is achter SheDecides, een internationale actie voor ‘reproductieve gezondheidsrechten’ die nadrukkelijk ook het aanbieden van abortus omvatten.

Eveneens inspireerde mevrouw Ploumen in 2010 de verstoring van de openbare eredienst in het kader van de ‘hostie-rel’, ten gunste van vermeende rechten van actieve homoseksuelen om de H. Communie te mogen ontvangen. Zij nam zelf aan het ‘protest’ deel, hoewel dit volgens het Wetboek van Strafvordering als een misdrijf geldt.

Dit is niet uit te leggen. Blijkbaar is er in de procedure van de toekenning van de onderscheiding iets goed mis gegaan. Het actief en nadrukkelijk bevorderen van abortus lijkt voor het Vaticaan geen beletsel geweest te zijn voor het uitreiken van een eervolle onderscheiding. De ernst van de doodzonde die het vernietigen van ongeboren menselijk leven betekent, lijkt hierdoor gebagatelliseerd. Er is ernstig aanstoot gegeven.

Wij verzoeken u onze verontrusting over de thans ontstane situatie aan de H. Vader over te brengen. Wellicht kan Rome de situatie nog repareren, bijvoorbeeld door de toekenning terug te draaien. Ook zouden wij van uw zijde graag een standpuntbepaling over de toekenning van de kerkelijke onderscheiding ontvangen. Het publieke getuigenis van de Kerk is door de gang van zaken immers ernstig gecompromitteerd.

Dit kan ons inziens alleen gecorrigeerd worden door een eenduidige verklaring van de Nederlandse bisschoppen dat de toekenning van de onderscheiding van mevrouw Ploumen niets afdoet aan de kracht waarmee de katholieke Kerk abortus afwijst als een “afschuwelijke misdaad” (Vaticanum II), en als een ernstige en te allen tijde te vermijden zonde. Alleen een dergelijke, eenduidig geformuleerde verklaring zou aan alle ontstane verwarring een einde maken.

Met vriendelijke groet,

Frans van Winden,

voorzitter van Stichting Recht Zonder Onderscheid

---

⇒ Stirezo komt op voor de bescherming van ongeboren kinderen tegen abortus. Steun ons pro-life werk en help met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2021 14:10

Doneer