Poolse regering komt op voor ‘verstervende’ Pool in Engels ziekenhuis

Poolse regering komt op voor ‘verstervende’ Pool in Engels ziekenhuis

THEMA'S:

Bij een Poolse zieke in Engeland die op een regime van ‘versterving’ was gezet, zijn de levensondersteunende behandelingen hervat, nadat de Poolse regering in beroep was gegaan bij de Britse rechtbank en bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Maar de opschorting van dit verstervingsbeleid liep gisteren af.

Over de identiteit van de patiënt mag op last van de rechtbank niets bekend gemaakt worden. Hij wordt slechts met de initialen RS aangeduid.

Opschorting van besluit

Als gevolg van de tussenkomst van zijn regering heeft RS sinds 28 december weer voeding en hydratatie ontvangen. Hij is in staat zelfstandig te ademen. Op Oudejaarsdag heeft rechter Cohen ingewilligd dat de opschorting in stand blijft van zijn besluit om de behandeling van de patiënt te staken. Deze opschorting, die op 15 december inging, was van kracht tot 7 januari 16.00 uur, en afgegeven in de verwachting dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tegen die tijd het huidige verzoek met betrekking tot de zaak van de patiënt zal hebben behandeld. Dit betekent dat RS tot op dat moment hydratatie en voeding via infuus zal blijven ontvangen. Nadere informatie over de huidige stand van zaken, zowel juridisch als medisch, ontbreekt nog.

Vegetatieve staat

Rechter Cohen verwierp echter wel het verzoek van de familie en van Polen om RS terug naar zijn thuisland te vliegen en hem daar te laten behandelen. Hij sluit zich aan bij de mening van de artsen van RS dat deze vanuit een coma aan het overgaan is naar een zogenaamde vegetatieve staat en dat het niet in zijn belang als hij door medische handelingen in leven te worden gehouden. (Het toedienen van voeding en vocht – ook als die kunstmatig verloopt – behoort volgens de rooms-katholieke ethiek echter tot de normale zorg. Dit een patiënt bewust onthouden staat gelijk aan euthanasie.)

Stop gedwongen euthanasie

‘Hulp en tussenkomst’

De opschorting van het besluit te stoppen met de levensondersteunende behandeling volgde op een intense inzet voor de gehandicapte patiënt door de Poolse regering. Volgens de Britse pro-life groepering Christian Concern heeft, nadat water en voeding aan RS werden onthouden, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Zbigniew Rau, een officieel schrijven aan zijn Britse collega, Dominic Raab, gericht. Rau vroeg zijn collega om dringende "hulp en tussenkomst" om RS weer voeding en water toegediend te laten krijgen.

Dringend beroep

"De brief vraagt om de Britse medewerking aan het repatriëren van RS door de Poolse Medische Luchtreddingsdienst naar Polen, waar hij zal worden behandeld in het Centraal Ziekenhuis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken", aldus Christian Concern in een persbericht. De Poolse regering deed vervolgens een dringend beroep op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en sloot zich aan bij het argument van de familie van RS dat diens "recht op leven" door het Verenigd Koninkrijk wordt geschonden en verzocht het EHRM daarom zijn repatriëring naar Polen te gelasten. Het EHRM heeft dit en een tweede beroep afgewezen. Het huidige beroep moet nog worden behandeld.

Reactievermogen

Op de avond van 28 december heeft rechter Holman tijdens een bijzondere, buiten de openingstijden gehouden rechtszitting de beslissing om RS voeding en water te onthouden, opgeschort, totdat rechter Cohen de zaak opnieuw overwogen heeft. Op 29 december heeft een van de artsen van RS een op video opgenomen beoordeling van zijn toestand gedaan en geconcludeerd dat zijn gebrek aan reactievermogen wijst op een vegetatieve staat.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Neuroloog

Op 30 december hoorde rechter Cohen bewijs van een neuroloog die videoclips van RS had gezien die door diens nicht en haar familie waren genomen en die op basis van de clips en de getuigenis van de nicht meende dat de toestand van RS zou kunnen verbeteren. Op 31 december stelde de rechter vast dat deze clips, die in totaal drie minuten video omvatten, zonder toestemming van de artsen van RS, het ziekenhuis of de vrouw van RS waren gemaakt. Hij verklaarde dat hij deze neuroloog geen "bevredigende getuige" vond en dat hij aan diens bewijsvoering geen belang hechtte. Omdat er geen verbetering in de toestand van de RS is geweest sinds zijn beslissing van 15 december, zei Cohen dat er geen reden is waarom het in het belang van de RS zou zijn om door te gaan met de levensondersteunende behandeling.

‘Minimaal bewustzijn’

RS leed aan ernstige hersenbeschadiging na een hartaanval bij zijn huis in de West Midlands van Engeland op 6 november. Dokters die RS behandelen, zijn van oordeel dat hij nooit verder zal herstellen dan tot een "minimaal bewustzijn" en nog vijf jaar zou kunnen leven. Ze menen ook dat zijn verdere leven niet "zinvol" zou zijn. Een juridisch team voor de NHS Trust die verantwoordelijk is voor de zorg van de RS vroeg een rechtbank om te beslissen dat het legaal zou zijn om te stoppen met de levensondersteunende behandeling voor RS, wat betekende dat bij hem de voedings- en hydratatiebuizen verwijderd moesten worden.

Praktiserend katholiek

De vrouw van RS, die getuigde dat RS nooit een “last voor zijn familie wilde zijn," steunde de toepassing van NHS dat alle medische interventie ondersteunend zijn leven zou moeten beëindigen. Echter, RS’s overige familieleden, waaronder zijn moeder en zus in Polen, en een zus en nicht in Engeland, maken bezwaar tegen zijn door de staat gesanctioneerde moord, met het argument dat als een praktiserend katholiek die tegen zowel abortus als euthanasie was, RS niet zou willen dat zijn leven op deze manier zou eindigen. Tegen LifeSiteNews vertelde de zus van RS in Polen dat RS in 2018 "woedend" was geweest over de geruchtmakende zaak van de gerechtelijke beslissing om te stoppen met alle medische ondersteuning voor baby Alfie Evans. Deze baby leefde daarna nog vijf dagen op eigen kracht.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 9 april 2021 10:55

Doneer