Pro-life aan het Binnenhof: "Gaat het dit jaar lukken, papa?"

THEMA'S:

De politiek van tegenwoordig is ongekend vluchtig. Dan is het des te belangrijker om aan het Binnenhof de eeuwige waarheid te brengen: dat elk onschuldig mens een absoluut recht op leven heeft. Geen ongeboren kind verdient abortus. Geen eenzame zieke verdient euthanasie.

Gebedsdag

De Nationale Gebedsdag van Stirezo Pro-Life bracht afgelopen dinsdag (11 september) weer ruim 200 mensen samen om te bidden ter bescherming van het leven en actie te voeren tegen abortus en euthanasie. Vanaf kwart voor elf begonnen de meebidders zich te verzamelen op de Hofplaats bij het gebouw van de Tweede Kamer. Nadat de bussen uit het zuiden en midden van het land waren aangekomen begon het eerste rozenhoedje onder aanvoering van Mgr. de Jong, hulpbisschop van Roermond. In de loop van de dag nam het aantal deelnemers nog toe.

'Gaat het lukken?'

De achtjarige zoon van één van de participanten vroeg op een gegeven ogenblik: “Gaat het dit jaar lukken, papa? Dat onze regering de mensen gaat zeggen dat ze geen baby’tjes in de buik van de moeder meer mogen doodmaken?” Een heldere en eenvoudige vraag, die het werk van Stirezo en al onze sympathisanten en weldoeners in het juiste perspectief zet.

Effect

We bidden en pleiten namens die 30.000 jaarlijkse baby’s die geaborteerd worden. Het moet stoppen. En we geloven dat ons gebed en onze actie effect heeft. Niet in één keer, misschien ook niet meteen terug te zien in wetgeving, maar iedere keer als we iemand kunnen overtuigen van de oneindige waarde van ieder mensenleven zetten we een stap in de goede richting.

Kamercommissie

’s Middags mochten we met acht man met Mgr. de Jong van Roermond mee het Kamergebouw in. Bij de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport boden we een petitie om aandacht te vragen voor de bescherming van elk mensenleven. Met name van de zwakste. We verzochten de Kamerleden nadrukelijk een einde te maken aan de huidige praktijk van abortus en euthanasie.

Kamerleden spreken toe

Drie parlementariërs, Kees van der Staaij (SGP), Martijn van Helvert (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) kwamen ons ook buiten toespreken. De Kamerleden benadrukten dat onze gebeden en onze petities hen ook sterken om zich te blijven inzetten voor de bescherming van de meest kwetsbare leden van de Nederlandse samenleving. Aan het einde van de middag liepen we in processie naar de Jacobuskerk vlakbij het Binnenhof, alwaar Mgr. de Jong en de aanwezige priesters de H. Mis opdroegen. Na zo ook geestelijk gesterkt te zijn keerden we huiswaarts.

Wind mee

We kijken met volle tevredenheid terug op de Gebedsdag. Er was een mooie opkomst en de sfeer was goed. Bovendien hebben we de wind mee: er is steeds meer aandacht in de politiek en de media voor de schaduwkanten van abortus en euthanasie. Dat is voor een belangrijk deel dankzij de volhardende pro-life inzet. Een sterke motivatie om te blijven opkomen voor het recht op leven!

⇒ Stirezo komt op voor kwetsbaar leven, tegen abortus. Help ons pro-life werk met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 09:14

Doneer