Pro-life meditatie: "Gezegend is de vrucht van uw schoot"

THEMA'S:

"Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!" (Lukas 1:42) Met deze woorden begroet de zwangere Elizabeth de eveneens zwangere Maria. Het zijn Bijbelwoorden die katholieken dagelijks herhalen, als ze het rozenhoedje bidden zelfs 53 keer. Wat ligt er verborgen in deze woorden?

Leven op de kop

Wanneer Maria van de engel Gabriel hoort dat ze zwanger zal raken en Gods Zoon zal dragen, staat haar leven op de kop, ze had dit niet verwacht of gepland maar gaf haar toestemming zodat Gods wil zou gebeuren. Dit op zichzelf is al uiterst fascinerend, maar de engel vertelt haar nog iets. Haar nicht Elizabeth is zes maanden zwanger. Ook dit is een groot wonder omdat Elizabeth al vele jaren onvruchtbaar was.

Johannes springt op

De engel bevestigt: "Niets is onmogelijk bij God." (Lukas 1:37) De net zwangere Maria haast zich naar Elisabeth, wetende dat er een bijzonder verband moet zijn tussen haar zoon en de zoon van haar nicht. Na de lange reis komt Maria aan bij het huis van Elizabeth, ze begroeten elkaar en op dit moment springt het zes maanden oude ongeboren kind Johannes op van vreugde. Elizabeth wordt vervuld met de Heilige Geest en zegt: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot!”

Heer en Meester

Wat een intiem moment tussen twee vrouwen, beide zwanger, de een net een paar dagen, de ander zes maanden. Ze weten zonder twijfel wat hier gaande is. De ongeboren Johannes her- en erkent Gods fysieke aanwezigheid in het prille embryo in de baarmoeder van Maria. Zijn Heer en Meester, wiens weg hij zal bereiden en in eeuwigheid zal dienen.

Klompje cellen

Jezus is op dit moment een klompje cellen, zonder hartslag, zonder hersenactiviteit en toch Hij is Gods Zoon hier op aarde! Elizabeth verwondert zich terecht en is zich bewust van de eer en genade van deze ontmoeting. Maria draagt als een ark van het verbond, Gods aanwezigheid - hoe jong het ook is.

Baarmoeder van Maria

In dit moment laat God op heel bijzondere wijze zien dat het leven juist vanaf de conceptie, juist vanaf dit prille begin zoveel meer is dan enkel een klompje cellen. De vleeswording, het mens-zijn van Jezus begon niet in de stal in Bethlehem, maar negen maanden eerder in de baarmoeder van Maria. Het was de ongeboren Johannes die hem mocht begroeten als eerste van de mensen, ook zijn taak als wegbereider begon voor hij geboren was.

Gods Waarheid

Wat is de impact van deze geschiedenis op onze visie op het ongeboren leven? Op de discussie waar het leven van de mens start? Wij leven in een tijd waarin velen zelf willen bedenken wat waar en goed is. Durven we Gods Waarheid onder ogen te komen en het leven wat Hij geeft te herkennen maar ook de erkenning te geven als mens en persoon ongeacht de levensfase waarin het zich verkeerd? Is het vervolgens niet ondenkbaar dat de mens dit prille leven beëindigt omdat het nog niet mens genoeg is?

Dood regeert

Elke dag gaan in Nederland ruim zeventig vrouwen naar een plek waar de dood regeert, waar de vrucht van hun schoot niet herkend wordt als mens en geen erkenning krijgt als persoon. Waar uit pure wanhoop en gebrek aan alternatieven deze verschrikkelijke keuze wordt gemaakt, met alle gevolgen van dien. Geef jij ze een alternatief? Geef jij erkenning aan deze kostbare mensenlevens, zowel moeder en kind? Laat ons een voorbeeld nemen aan Elisabeth, die Maria prees omwille van de gezegende vrucht van haar schoot.

Wat God vraagt

Laat iedereen in zijn eigen hart de afweging maken wat God van jou vraagt. Wanneer je de woorden spreekt: "Gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot", besef dan dat het menselijk leven daar in de schoot al begint en kostbaar is in Zijn ogen. Besef ook dat we allemaal geroepen zijn om voor de ongeboren kinderen te zorgen, zoals Maria dat en stel jezelf de vraag: Hoe ga ik dat vandaag doen? En: vergeet niet de woorden van de engel Gabriel: “Niets is onmogelijk bij God.” Hij wacht alleen op jouw toestemming om door jou heen Zijn werk te doen.

- Jedidja

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.

Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Laatst bijgewerkt: 12 december 2023 15:46

Doneer