Pro-life op straat in Amsterdam: 'Je bent geen baas in buik van ongeboren kind!'

Progressieve 'toleranten' reageren uiterst intolerant op pro-life argumenten.

Pro-life op straat in Amsterdam: 'Je bent geen baas in buik van ongeboren kind!'

THEMA'S:

Bid en strijd om de zonde van abortus te stoppen! Dat is de oproep van de pro-life straatcampagne die Stirezo samen met TFP Studenten Actie Europa doet. De straatcampagne doet 10 steden aan in Nederland, Vlaanderen en Duitsland in de week van maandag 15 tot en met zondag 21 augustus. Een vrijwilliger van Stirezo doet verslag:

Verbaasde toeristen

"We zijn vandaag (woensdag) naar Amsterdam gegaan, op het grote plein voor het Centraal Station en op de Dam. Twee zeer centrale en prominente plekken in onze hoofdstad. Het publiek daar is, zoals je kunt verwachten, zeer internationaal. We hebben gesproken met Fransen, Duitsers, Zweden, Egyptenaren, Irakezen, Ethiopiërs, Japanners, enz. enz. Op veel gezichten kon je de verbazing aflezen, “een pro-life manifestatie, midden in Amsterdam, in Amsterdam?!”"

Pro-life wakers voelen zich gesteund

"Op beide locaties kwamen pro-life wakers naar ons toe, één die in Arnhem bidt bij het abortuscentrum en drie dames die in Almere en Amsterdam bidden. Ze waren erg blij ons daar te zien en voelden zich gesteund. En wij voelden ons ook gesteund door hun aanwezigheid."

Dag3 amsterdam 2

Mensen die aan de kant van het ongeboren kind staan, voelen zich gesterkt door de pro-life straatcampagne.

Veel mensen hebben nooit over abortus nagedacht

"Met heel veel mensen gingen we het gesprek aan. Het is dan te merken dat mensen eerst de hakken in het zand zetten en niet echt over de vraag willen nadenken. Maar nadat je op een heel vriendelijke manier het gesprek aangaat zie je ze ontspannen, waarna ze wel meer luisteren naar de argumenten. Je kunt merken dat veel mensen er nog nooit echt over nagedacht hebben. Vaak zag je dat mensen een soort Aha-Erlebnis hebben als ze onze beweegredenen horen."

Ik hoef toch geen slaaf te zijn om tegen slavernij te zijn?

"Een van de meest gehoorde argumenten was natuurlijk: “ja, maar jullie zijn allemaal mannen”. Waarop wij antwoorden: “maar als wij allemaal vrouwen waren, dacht u er dan anders over?” of “mogen we als man niet iets vinden van abortus, ik hoef toch ook geen slaaf te zijn om tegen slavernij te zijn?“ of tenslotte “onze achterban bestaat voor een groot deel uit vrouwen, wij zijn hier om voor hen op te komen.”"

Dag3 amsterdam 4

De abortusvoorstanders die altijd spreken over 'ieders keuze respecteren' ontsteken in woede als iemand de keuze maakt om tegen abortus te zijn.

De intolerantie van de 'intoleranten'

"De abortusvoorstanders, die altijd zo de mond vol hebben van tolerantie en liefde, waren vandaag niet bepaald tolerant. Een man die onze straatcampagne ernstig verstoorde, werd gelukkig door de politie aangehouden. Maar verder was er weinig blauw om ons bij te staan."

Omringd door 150 mensen

"Op een gegeven moment waren we omringd door een groep van zo'n 150 mensen. We hoorden geschreeuw tegen ons: “Go home”, “Go home”. En heel veel verwensingen die zo grof zijn dat ik ze hier niet kan herhalen. Natuurlijk was er ook de sleetse slogan “baas in eigen buik”. Op dat laatste reageerde ik meestal met: “Ja, dat ben ik met u eens, baas in eigen buik, maar de buik van het ongeboren kind is niet úw buik.”"

Dag3 amsterdam 1

De straatcampagne trekt een massa mensen aan.

Jonge mensen betuigen steun

"Toen we wat beter keken naar de massa van 150 personen zagen we dat het maar een kleine groep was dat tegen ons schreeuwde. Aan de gezichten van veel mensen kon je aflezen dat ze aan onze kant stonden. En heel wat mensen kwam ook naar ons toe om steun te betuigen, opvallend vaak waren dit jonge mensen."

Dreigen en schelden is teken van zwakte

"Agressie kan heftig zijn, maar ik kan het relativeren. Wie dreigt en scheldt, heeft geen argumenten. Het zijn tekenen van zwakte. Als je dan je rug recht houdt en je kin omhoog, overwin je. Bovendien hebben we de engelen gevraagd ons te beschermen. Die bescherming hebben we duidelijk gevoeld."

STI WhatsApp-banner

Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2022 15:22

Doneer