Rusland legaliseerde abortus 100 jaar geleden, begin van de genocide

Rusland legaliseerde abortus 100 jaar geleden, begin van de genocide

THEMA'S:

Van de vele krantenkoppen die het jaar 2020 tot nu toe hebben gedomineerd, is er één duistere gebeurtenis die in de vergetelheid dreigt te raken: Op 18 november 2020 was het 100 jaar geleden dat abortus voor het eerst werd gelegaliseerd.

Onderzoekers schatten dat legale abortus in de afgelopen 100 jaar wereldwijd heeft geleid tot ongeveer een miljard abortussen, waardoor het wat zij noemen de "grootste genocide in de geschiedenis" is. Honderd jaar geleden kondigde Sovjet-Rusland de legalisatie van abortus aan om, zoals de staat het stelde, de groei van het aantal vrouwen tegen te gaan dat nadelige gezondheidsgevolgen had als gevolg van illegale abortussen.

Meer dan decennium

Daarmee werd het land het eerste ter wereld dat het doden van pasgeboren kinderen legaliseerde. Frankrijk daarentegen had, een paar maanden eerder, in juli 1920, een wet aangenomen die de verkoop of promotie van anticonceptiemiddelen verbiedt. De nieuwe uitspraak van Rusland liep meer dan een decennium vooruit op elke andere legalisatie van abortus in de wereld, want het was pas in 1931 dat Mexico abortus in geval van verkrachting legaliseerde.

‘Ondergrondse’ abortussen

In een gearchiveerd artikel in de New England Journal of Medicine (NEJM), presenteerde Dr. Mark Field een geschiedenis van legale abortus in Rusland, tot aan zijn tijd van 1956. Het Sovjetdecreet dat de Russische legalisering van abortus in 1920 begeleidde, vermeldde dat de nieuwe wet een einde maakte aan "ondergrondse" abortussen waarbij "tot vijftig procent van dergelijke vrouwen in de loop van de operatie besmet raken en tot vier procent van hen sterft".

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Ontmoedigen

Bijgevolg stond het decreet van 1920 toe dat abortussen gratis waren, op voorwaarde dat ze door een arts werden uitgevoerd. De vrouw moet onder andere drie dagen na de abortus in bed blijven en daarna nog twee weken rusten. Het NEJM stelt vast dat artsen "een vrouw moesten ontmoedigen om een abortus te laten uitvoeren als er geen sociale, economische of medische redenen voor waren". In overeenstemming daarmee "was de verspreiding van informatie over geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen."

Oplopende abortuscijfers

Er waren in 1922 in Moskou 7.969 abortussen en 35.320 geboortes, wat neerkomt op een verhouding van 22,56 abortussen op honderd geboortes. In 1925 was het aantal abortussen gestegen tot 18.071 en het aantal geboortes tot 57.537, wat neerkomt op een verhouding van 31,41 abortussen op honderd geboortes. In het artikel wordt opgemerkt dat in 1926 het aantal abortussen was opgelopen tot 31.986, maar er zijn geen cijfers over geboortes beschikbaar.

Eén kamer

Tegen het einde van de jaren twintig van de vorige eeuw werden de leefomstandigheden steeds krapper, omdat "de stedelijke huisvesting uiterst schaars werd en gezinnen zich meestal tevreden moesten stellen met één kamer, waarbij ze de badkamer/wc en de kookgelegenheid moesten delen met andere gezinnen in hetzelfde appartement".

Collectivisering

De sociale verandering was een natuurlijk gevolg van het Sovjetregime, dat "onder leiding van Stalin een grootschalig programma van industrialisatie en collectivisering van de landbouw op gang bracht". In combinatie met het feit dat "meer vrouwen tot de beroepsbevolking gingen behoren", stelt Dr. Field dat "het vrij veilig is om aan te nemen dat het aantal abortussen aanzienlijk is gestegen tot boven de cijfers van de jaren twintig".

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

1936: nieuwe wetten

De toename van abortus leidde echter al snel tot "meer instabiliteit in het gezin", wat betekende dat kinderen die in dergelijke gezinnen werden opgevoed "nauwelijks de stabiele, hardwerkende en gewetensvolle werknemers zouden worden die nodig zijn voor een industriële samenleving," en voor het regime van de maatschappij. Zo werden in 1936 nieuwe wetten voorgesteld die de abortuswetten zouden beperken.

Levensnoodzakelijkheid

De publieke reactie op de voorgestelde wetten geeft inzicht in de realiteit van het leven in de Sovjet-Unie. Onder de vele bezwaren tegen mogelijke beperkingen op abortus bevonden zich onder andere "we willen allemaal werkende vrouwen zijn" en dat "tekorten in kinderdagverblijven, kleuterscholen, eetzalen, huisvesting en uitrusting" abortus tot een levensnoodzakelijkheid maakten. Een zogenaamde "onderzoekswerker" merkte op dat "de volksstam ‘huisvrouwen’ uitsterft en zou moeten uitsterven."

Verantwoordelijke plicht

Toch werden onder Stalin in 1936 abortussen opnieuw op grote schaal verboden. In het begeleidende document bij de wetgeving schreef de staat dat "Nergens ... geniet de vrouw, als moeder en burgeres die de grote en verantwoordelijke plicht draagt om te bevallen en burgers op te voeden, zoveel respect en bescherming als in de U.S.S.R.".

Stop gedwongen euthanasie

´Kapitalistisch bewustzijn´

De nota ging verder met te beweren dat " alleen onder het socialisme ... de uitbuiting van de mens door de mens niet bestaat, dat de vrouw een gelijkwaardig lid van de samenleving is ... en dat het serieus mogelijk is om de strijd tegen abortussen te organiseren door middel van prohibitieve wetten en met andere middelen". Eventuele "ondergrondse" abortussen werden toegeschreven aan "een overblijfsel van het kapitalistische bewustzijn onder de minder verlichte leden van de samenleving".

Ernstige ziekte

Abortus was niet volledig verboden, want de wet bepaalde dat het toegestaan zou zijn "wanneer de voortzetting van de zwangerschap het leven in gevaar brengt of wanneer ernstige schade voor de gezondheid van de zwangere vrouw dreigt, en evenzeer wanneer een ernstige ziekte van de ouders kan worden geërfd". In dergelijke situaties was abortus toegestaan, op voorwaarde dat dit "onder zieken- en kraamhuisomstandigheden" gebeurde.

1955 decreet

Maar in 1955 voerde de Sovjet-Unie opnieuw een u-bocht in haar abortuswetten uit en keurde op 23 november 1955 het decreet “De intrekking van het verbod op abortus" goed. Het commentaar bij het decreet zei dat als gevolg van "de maatregelen die de Sovjet Staat heeft genomen om het moederschap aan te moedigen en de kindertijd te beschermen ... het culturele en sociale leven, het mogelijk is om "op dit moment het verbod op abortussen in juridische zin op te heffen".

Bestel Catechismus tegen abortus

Privé-onderzoek

In de nota staat verder dat "de intrekking van het verbod op abortussen de beperking van gezondheidsschade bij vrouwen door abortussen die buiten het ziekenhuis worden uitgevoerd, mogelijk zal maken". Vandaar dat de nieuwe wet de verbodsbepalingen van 1936 introk en abortussen toestond, op voorwaarde dat deze in toegestane instellingen plaatsvonden. Dr. Field merkte op dat hij als resultaat van een privé-onderzoek had vernomen dat "de prijs voor een abortus 50 roebel is, gehuwd of ongehuwd, zonder vragen te stellen". Hij merkte ook op dat er in februari 1956 geen enkele publiciteit was gegeven aan de wetswijziging.

Medische schattingen

In een later rapport uit 1997 werd vastgesteld dat "Abortus in Rusland lange tijd de traditionele methode van gezinsplanning (FP) is geweest". Uit studies blijkt dat de Sovjetambtenaren hun abortusstatistieken niet hebben gepubliceerd, maar volgens medische schattingen ligt dit cijfer tussen zes en even miljoen per jaar vanaf 1955 tot het midden van de jaren tachtig. Rusland heeft momenteel ongeveer 412 abortussen per 1.000 levendgeborenen.

Satanische poort

In een recent artikel , heeft pater Richard Heilman commentaar gegeven op de honderdste verjaardag van de eerste legalisatie van abortus in de wereld. "Wat als dit een gigantische satanische poort open zette en de klok begon te tikken van de 100 jaar dat Satan losgelaten zou worden, begon toen Rusland de eerste was die abortus legaliseerde in 1920", suggereerde pater Heilman.

Dwalingen van Rusland

"Abortus is de ergste genocide in de menselijke geschiedenis," herinnerde pater Heilman eraan, "deze gruwel in Gods ogen begon slechts drie jaar na Fatima, toen Rusland de eerste was die 'dit duivelse portaal opende' in 1920." "Misschien wijst dit op de ‘dwalingen van Rusland’? Is de reden misschien dat dit land de poort heeft opengezet, dat Rusland uitgekozen is voor consecratie?"

(Vertaling van het artikel van Michael Haynes, verschenen op LifeSiteNews. De afbeelding is een Sovjet-affiche uit 1925 die voor de gevaren van illegale abortus waarschuwt. Opvallend is de negatieve belichting van abortus. Zo stelt het affiche: 'Elke abortus is schadelijk.')

Laatst bijgewerkt: 9 maart 2022 13:31

Doneer