Mens en aap embryo’s: een nieuw dieptepunt in de cultuur van de dood

Mens en aap embryo’s: een nieuw dieptepunt in de cultuur van de dood

THEMA'S:

Wetenschappers aan het Amerikaanse Salk Instituut voor Biologische Studies helpen mens-aap embryo's te creëren. Wat gebeurt er zo met onze samenleving?

Wanneer Gods Wet wordt verworpen, kan alles

Wanneer een natie Gods wet verwerpt en ervoor kiest om onnatuurlijke zonde te promoten, volgen decadentie en zelfvernietiging. Zo is het machtige Romeinse Rijk ten onder gegaan en velen zullen het ermee eens zijn dat de geschiedenis zich nu weer herhaalt. Zonden die door vroegere generaties met afschuw en walging werden bekeken, zijn gemeengoed geworden. Abortus, euthanasie, homoseksualiteit en transgenderisme worden als "normaal" beschouwd. De weg is vrijgemaakt voor nieuwe morele dwalingen, waaronder de nieuwste verdorvenheid: mens-dier kruisingen.

'Verbazingwekkend'

Volgens een studie van 15 april 2021, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell, heeft een groep Amerikaanse, Spaanse en Chinese wetenschappers apenembryo’s gecombineerd met menselijke stamcellen, die wel 20 dagen in leven werden gehouden voordat hun ontwikkeling werd gestopt. "Toen we zagen dat menselijke cellen in leven waren in apenembryo's, was dat verbazingwekkend," zei Tao Tan, een wetenschapper die betrokken was bij de experimenten en die werkt voor het State Key Laboratory of Primate Biomedical Research en de Kunming University of Science and Technology in Yunnan, China.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

'Nog niet zeker of dit menselijke embryo's zijn'

Maar sommige wetenschappers zijn verontrust. Dr. Anna Smajdor, een biomedisch ethisch onderzoeker aan de Norwich Medical School van de Universiteit van East Anglia, maakt zich zorgen dat de experimenten "aanzienlijke ethische en juridische problemen" kunnen veroorzaken. Dr. Smajdor zegt: "De wetenschappers achter dit onderzoek stellen dat deze samengestelde embryo's nieuwe mogelijkheden bieden, omdat 'we niet in staat zijn om bepaalde soorten experimenten bij mensen uit te voeren.' Maar of deze embryo's menselijk zijn of niet is nog geen uitgemaakte zaak."

Doos van Pandora

Prof. Julian Savulescu, een bio-ethicus die aan het hoofd staat van het Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics en mede-directeur is van het Wellcome Centre for Ethics and Humanities aan de Universiteit van Oxford, heeft ook zijn mening gegeven. Hij gelooft dat de experimenten een doos van Pandora zullen openen. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat samengestelde mens-niet-mens wezens met succes worden ontwikkeld, misschien als bron van organen voor mensen," zei Prof. Savulescu. "Dat is een van de lange termijn doelen van dit onderzoek."

Bestel Catechismus tegen abortus

Gezondheidszorg door uitbreiding van een cultuur van de dood?

Een betere gezondheid is de dekmantel waaronder immoreel onderzoek wordt voortgezet. Prof. Juan Carlos Izpisua Belmonte van het Salk Instituut in San Diego, Californië, die het team van wetenschappers leidde, heeft een staat van dienst op het gebied van het uitvoeren van samengestelde mens-dier experimenten. Hij beweert dat "we deze studies uiteindelijk uitvoeren om de menselijke gezondheid te begrijpen en te verbeteren". Kwade daden zijn echter nooit te rechtvaardigen om een vermeend goed te bereiken. Bovendien zijn mens-aap experimenten een directe en fundamentele aanval op de menselijke persoon, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God.

Gods weerspiegeling bezoedelen

Onze samenleving valt de mens al aan door abortus, dat de onschuldige mens in de baarmoeder doodt; door euthanasie, dat ouderen en zieken doodt; en door transgenderisme, dat de eigenlijke identiteit van de menselijke natuur probeert te vernietigen. Met experimenten op mensen en dieren die vervolgens aan elkaar geknutseld worden hebben delen van de wetenschappelijke gemeenschap besloten de weerspiegeling van God in de mensheid nog verder te bezoedelen.

Nieuwe aantasting van de scheppingsorde

Het samengestelde mens-aap-wezen tast de menselijke persoon aan door te suggereren dat mensen en dieren onderling verwisselbaar zijn, dat het menselijk leven niet heilig is, en dat mensen gelijk zijn aan dieren. Erger nog, het onderzoek geeft blijk van een totale veronachtzaming van de onsterfelijke ziel van de mens. Het resultaat van deze gebrekkige logica brengt de cultuur van de dood dieper in een wereld van morele verdorvenheid waar wetenschappers doen waar ze zin in hebben, zonder terughoudendheid of respect voor Gods plan voor de mensheid.

Lees ook: D66 wil bedenktermijn bij abortus afschaffen, bij huisdieren invoeren

Kwade daden leiden tot slechte gevolgen

Deze experimenten zijn een provocatie tegen God. Wat zullen de gevolgen zijn? De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima aan een zondige wereld in 1917 voorspelde de komst van de Tweede Wereldoorlog en toekomstige kastijdingen. Sinds 1917 zijn de zonden tegen God alleen maar talrijker en ernstiger geworden, wat duidelijk blijkt uit de duivelse experimenten met samengestelde mens-aap wezens. Roepen deze zonden niet Gods toorn over ons? Zal de kastijding die Onze Lieve Vrouw voorspelde nog lang op zich laten wachten?

Dit artikel van Joseph Gensens verscheen eerder in het Engels op tfpstudentaction.org

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:27

Doneer