SGP: huisartsen moeten wijzen op alternatieven voor abortus

SGP: huisartsen moeten wijzen op alternatieven voor abortus

THEMA'S:

De SGP wil de abortuswet wijzigen. Als het aan de christelijke partij ligt moet de huisarts vrouwen expliciet wijzen op alternatieven voor abortus, zoals het houden of afstaan van het kindje.

Alternatieven verzwegen

Huisartsen hebben al een handleiding voor abortusverzoeken. Die raadt echter aan alternatieven alleen te noemen als de vrouw ‘daar open voor staat’. Daardoor worden vrouwen die zeker lijken van hun abortuswens, bijna nooit gewezen op alternatieven. Maar ook bij vrouwen die twijfelen, krijgt slechts 41% alternatieven te horen.

"Onontkoombare noodsituatie"

Voor aborteurs geldt al een wettelijke plicht tot voorlichting over alternatieven. In artikel 5 van de Wet afbreking zwangerschap wordt de aborteur verplicht tot “het verstrekken van verantwoorde voorlichting” over “andere oplossingen” dan zwangerschapsafbreking. Bovendien mag abortus alleen als de “noodsituatie” dat “onontkoombaar” maakt.

Aborteurs verzaken

De praktijk is dat aborteurs ernstig verzaken aan hun voorlichtingsplicht. Aborteur Annet Jansen bevestigt dit in een reactie op het SGP-voorstel: “Als iemand zegt: 'Ik wil het echt!', dan zeg je als hulpverlener niet: 'Gaat u er toch nog maar eens over nadenken'.”

Autonome zorgafnemer

Aborteur Jansen roept het beeld op van de patiënt als autonome zorgafnemer. Een beeld dat voorbij gaat aan de miserie en wanhoop van ongewenst zwangere vrouwen. Zelfs als een vrouw voldoet aan het seculier-liberaal ideaalbeeld van de autonome zorgafnemer, waarom dan niet alle mogelijkheden voorleggen? Als je met borstkanker naar de huisarts gaat, wil je toch ook pro-actief voorgelicht worden over andere opties dan borstamputatie?

Perverse prikkels

In werkelijkheid willen aborteurs als Annet Jansen niet zozeer dat hun patiënten een autonome keuze maken. Ze willen meer abortus. Abortuscentra krijgen betaald voor het aantal zwangerschapsafbrekingen dat zij komend jaar verwachten te plegen. Als de doelstelling 1.200 is en ze zitten tegen november nog maar op 800… De financiëring van abortuscentra geeft perverse prikkels aan aborteurs om meer te aborteren, ook bij vrouwen die duidelijk nog niet goed voorgelicht zijn over alternatieven.

Echte hulp

Vrouwen zijn niet in goede handen bij aborteurs, die belang hebben bij meer abortus. Het SGP-plan om voorlichting door de huisarts te laten doen, juichen wij dan ook toe. Het zal veel kinderlevens redden en vrouwen behoeden voor levenslange beschadiging.

Ben jij ongewenst zwanger? Geen paniek! Er is hulp. Aarzel niet contact op te nemen, wij kunnen je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Telefoonnummer van Er is hulp: 035 – 621 42 05 (tijdens kantooruren).

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 09:22

Doneer