Spectaculaire nederlaag van abortuslobby bij Europees Hof

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatburg heeft verzoek van abortuslobby tegen Polen afgewezen. (Foto: Wikipedia)

Spectaculaire nederlaag van abortuslobby bij Europees Hof

THEMA'S:

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 8 juni een verzoek afgewezen van acht vrouwen (A.M. en anderen tegen Polen, nr. 4188/21) die een uitspraak van het Hof vroegen tegen de afschaffing van eugenetische abortus in Polen. Dat meldt het Europees Centrum voor Wet en Recht, dat zegt “zeer ingenomen” te zijn met de uitspraak, mede gezien de grote en gebundelde druk die de abortuslobby heeft uitgeoefend.

'Eugenetische abortus schendt menselijke waardigheid'

De klachten van de vrouwen hadden betrekking op "beperkingen van het recht op abortus in Polen". De klaagsters hadden willen aanvoeren dat zij na de wijziging van het wettelijk kader in 2020 geen toegang meer hadden tot een legale abortus in het geval van foetale afwijkingen (zoals Down-syndroom). Het Grondwettelijk Hof in Polen heeft bovendien de opzienbarende uitspraak gedaan dat eugenetische abortus in strijd is met de grondwettelijke beginselen van respect voor het menselijk leven en de menselijke waardigheid, waar ieder mens vanaf de geboorte recht op heeft.

Klagende feministes geen 'slachtoffers'

Zonder zich uit te spreken over de grond van de zaak, oordeelde het EHRM dat de aanvragers geen overtuigend medisch bewijs hadden geleverd dat zij een reëel risico liepen om getroffen te worden door de wetswijzigingen. Ze hadden ook geen documentatie over hun persoonlijke situatie overgelegd, zodat het onmogelijk was om hun individuele situatie te beoordelen. De gevolgen van de wetswijzigingen waren dus te ver weg en te abstract om verzoekers als "slachtoffers" in de zin van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens te kunnen beschouwen.

STI WhatsApp-banner

‘Abortuslobby zette druk op rechters’

Het Europees Centrum voor Wet en Recht (European Center for Law and Justice, ECLJ) verwelkomde de beslissing van de zeven rechters. De beslissing was "des te opmerkelijker omdat de abortuslobby aanzienlijke druk had uitgeoefend op de rechtbank - en zelfs binnen de rechtbank". De zaak was niet alleen "ingestoken door de Poolse Federatie voor Vrouwen en Gezinsplanning (FEDERA)", maar kreeg ook "massale steun van abortuslobbyisten wereldwijd".

Optocht van pro-abortus organisaties

Bijna "alle grote abortuspropagandisten" hebben zich dan ook in de zaak gemengd, zoals "Amnesty International, Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, International Commission of Jurists, International Federation for Human Rights, International Planned Parenthood Federation European Network, Women Enabled International, Women's Link Worldwide en World Organisation against Torture."

Alle abortusactivisten plaatsen zich achter klacht

De werkgroep van de Verenigde Naties over discriminatie van vrouwen en meisjes, waarvan de voorzitter (Melissa Upreti) een medewerker van het Center for Reproductive Rights was, intervenieerde ook, net als de commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa. De commissaris baseerde zich op een rapport van het Center for Reproductive Rights uit 2017. De International Federation of Gynecology and Obstetrisch (FIGO) steunde abortus ook, net als activiste Fiona de Londras. Alle voorstanders van abortus pleitten ervoor dat het EHRM een nieuw 'recht' op Europees niveau introduceert: het recht om een kind te aborteren omdat het gehandicapt is, vooral als het het syndroom van Down heeft.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Voormalige rechters EHRM mede-intervenieerden

Geconfronteerd met dit gelobby kreeg de ECLJ steun van eminente persoonlijkheden, die de schriftelijke opmerkingen medeondertekenden. Met de ECLJ intervenieerden voormalige rechters van het EHRM met hun voormalige jurisdictie; dit type interventie is voor zover bekend een primeur. Anderen volgden: experts van de Verenigde Naties, een voormalig Europees Commissaris voor Gezondheid, een voormalig voorzitter van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, magistraten, academici, etc. Ook kwam er steun van verenigingen van mensen met het syndroom van Down, evenals van twee jonge vrouwen die, op video, de rechters van het EHRM rechtstreeks toespraken en uitlegden wat Downsyndroom is, hoe ze ermee leven en hen vroegen om hen te verdedigen met een gunstige beslissing.

Nog geen definitieve pro-life overwinning

Ondanks al deze "inspanningen" zijn "voorstanders van abortus er niet in geslaagd het Hof te overtuigen", meldt het ECLJ. In het verleden is het Hof niet altijd zo terughoudend geweest en had het Polen en Ierland veroordeeld in soortgelijke zaken die gesteund werden door hetzelfde centrum voor ‘reproductieve rechten’. De huidige beslissing, aldus het ECLJ, is "een nederlaag voor de abortuslobbyisten, maar geen definitieve overwinning voor degenen die pleiten voor respect voor het leven van mensen met een handicap".

Gevaarlijkste zaak betreft Nederland

De gevaarlijkste zaak over deze kwestie moet overigens nog komen en de uitspraak zou binnenkort gepubliceerd kunnen worden (M.L. tegen Polen, nr. 40119/21). Het gaat om een Poolse vrouw die meent geconfronteerd te zijn met een vorm van "marteling en schending van haar privacy" omdat ze naar Nederland moest reizen en 1.220 euro uitgeven om haar kind met het syndroom van Down in de zevende maand van de zwangerschap te aborteren. Overigens vraagt het ECLJ zich af waarom al die mensenrechten-NGO's het aborteren van een kind bij zeven maanden zwangerschap vanwege Down-syndroom niet een echte schending van mensenrechten vinden.

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2023 10:53

Doneer