Stirezo tekent manifest voor handhaving beraadtermijn

Stirezo tekent manifest voor handhaving beraadtermijn

THEMA'S:

In de politiek is de discussie over afschaffing van de verplichte bedenktermijn voor vrouwen die abortus overwegen opnieuw opgelaaid. Veel partijen vinden dat het tijd is om de beraadtermijn van vijf dagen af te schaffen. Een motie hierover werd onlangs door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. De kans is groot dat, wanneer er straks weer een christelijke partij meepraat over regeringsdeelname, dit een onderwerp van onderhandeling, misschien zelfs een breekpunt zal worden. Zeker gezien de recente uitspraak van Segers dat de prijs voor deelname van de ChristenUnie aan een nieuwe coalitie hoger wordt dan vier jaar geleden.

Manifest

Als antwoord op de push om de bedenktermijn af te schaffen, publiceerden pro-life organisaties in Nederland een manifest dat juist oproept om de beraadtermijn te handhaven. Initiatiefnemers zijn SGP, NPV en Schreeuw Om Leven. Diverse andere organisaties, waaronder ChristenUnie, sloten zich bij de verklaring aan. Ook Stirezo tekende het manifest, dat ook u kunt ondertekenen op beraadtermijn.nl.

Argumenten

De verklaring geeft een paar goede argumenten voor het behoud van de bedenktermijn. Bijvoorbeeld dat twee-derde van abortusartsen, gynaecologen en verpleegkundigen positief is over de beraadtermijn. Dat blijkt uit de evaluatie van de abortuswet. Zij vinden dat de beraadtermijn helpt impulsieve beslissingen te voorkomen. Ook een ruime meerderheid (62%) van de Nederlanders steunt de verplichte bedenktermijn, aldus een recent onafhankelijk onderzoek.

Lees ook: Push voor flitsabortus – verplichte beraadtermijn op de helling

Emotioneel

Goede redenen dus om de bedenktermijn te handhaven, waar de voorstanders van afschaffing geen steekhoudende argumenten tegenover kunnen zetten. Hun redenering luidt meestal dat vrouwen prima meteen een beslissing kunnen nemen over abortus, en dat de vijf dagen wachten ‘betuttelend en bevoogdend’ zijn en extra emotioneel belastend. Dat dit een emotionele stellingname is en geen principiële positie, is duidelijk. De emotie regeert. Des te zorgelijker is het dat de Tweede Kamer in meerderheid voor is.

Intrinsiek kwaad

Stirezo is, zolang de strijd om totale afschaffing van abortus nog niet gewonnen is, sterk voorstander van handhaving van de bedenktermijn. Er zijn goede, praktische redenen voor, zoals door het manifest wordt aangedragen. De belangrijkste reden om het manifest te tekenen is echter dat abortus een intrinsiek kwaad is, in strijd met Gods gebod ‘Gij zult niet doden’. De bedenktermijn redt ongeboren levens, zoals ook bleek uit de evaluatie van de abortuswet. Een zeker deel van de vrouwen komt namelijk na vijf dagen wachten niet opdagen voor de vervolgafspraak. Daarmee behoedt de bedenktermijn ook vrouwen voor vreselijke spijt achteraf door het maken van een dodelijke keuze. De vijf dagen verplichte wachttijd moet daarom gehandhaafd blijven.

Bestel Catechismus tegen abortus

Laatst bijgewerkt: 8 april 2021 22:29

Doneer