Succes: minister Kuipers wijst landelijk verbod op waken bij abortuscentra af

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) wil een strafuitsluitingsgrond voor artsen die zieke kinderen van 1-12 jaar euthanaseren. (Beeld: YouTube)

Succes: minister Kuipers wijst landelijk verbod op waken bij abortuscentra af

Een nieuw succes voor de pro-life beweging. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) wil geen landelijk demonstratieverbod instellen rond abortuscentra.

PvdA en GroenLinks willen verbod afdwingen

Dat schrijft minister Kuipers in antwoord op vragen van PvdA en GroenLinks, die zo’n protestvrije bufferzone voor alle abortuscentra in het land juist willen afdwingen, ook al zou dit een grondrecht schenden. Zij denken zelfs aan een afstand van een halve kilometer vanaf het abortuscentrum.

Abortuscentra hebben geen bewijzen

Abortuscentra maken zich met het Nederlands Genootschap van Abortusartsen zorgen over hun imago en verdienmodel. Daarom voeren zij een permanente campagne tegen de pro-life wakers voor hun deur. Zij stellen daarbij het vreedzame waken van pro-life demonstranten steevast voor als “intimidatie” van bezoekende vrouwen. Maar zelfs voor de rechtbank leggen zij daarvoor geen bewijzen over.

STI WhatsApp-banner

Inperken is aan burgemeester

Minister Kuipers vindt het reguleren van de demonstraties hoe dan ook een aangelegenheid voor het lokale bestuur, en niet voor de landelijke overheid. Burgemeesters kunnen “op basis van relevante feiten en plaatselijke omstandigheden” besluiten een bufferzone in te stellen, een demonstratie te verplaatsen of zelfs te beëindigen.

Overheid moet best doen voor waken

Het kan wel zijn dat vrouwen die een abortuscentrum willen bezoeken zich onaangenaam getroffen voelen als zij daarop aangesproken worden, maar daar staat het gondwettige demonstratierecht tegenover, aldus Kuiper. “Daaruit vloeit onder meer voort dat de overheid haar best moet doen een protest toe te staan” op een locatie “waar de doelgroep dit kan horen en zien.” Deze bescherming geldt ook voor protesten of betogingen die bepaalde groepen liever niet zouden zien.

Niet passend

Het is niet bekend hoe vaak protesten exact worden ingeperkt, verboden of beëindigd. Kuipers wil ook niet aan de Kamer melden welke van de zeventien Nederlandse abortusklinieken een bufferzone hebben. De zorgminister vindt dit niet passend omdat dit een taak is van burgemeesters, die daarvoor verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

Gemakkelijker kind laten doden

Een oude wens van de abortuslobby is de verwijdering van abortus uit het Wetboek van Strafrecht. Corinne Ellemeet van GroenLinks wil komen met een initiatiefwetsvoorstel hiertoe. Ze hoopt daarbij op hulp van VVD en PvdA. D66 wil hier niet aan meewerken, omdat binnen de coalitie prioriteit is afgesproken voor maatregelen die het de vrouw gemakkelijker maken haar kind snel te (laten) doden, zoals het schrappen van de bedenktijd en de mogelijkheid om de abortuspil via de huisarts te krijgen.

Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022 11:16

Doneer