Uitgelekt ontwerpadvies Hooggerechtshof: onrechtvaardig recht is geen recht

Een wet die abortus - kinderen doden - toestaat is intrinsiek onrecht, wat het positieve recht ook beweert. Pro Life demonstranten hielden dit besef decennia lang levend voor het Hooggerechtshof in Washington. (Foto: American Life League CC BY NC 2 0)

Uitgelekt ontwerpadvies Hooggerechtshof: onrechtvaardig recht is geen recht

THEMA'S:

Het uitgelekte ontwerp van het meerderheidsstandpunt van rechter Samuel Alito zet het land op zijn kop, zoals de bedoeling was. De onverwachte onthulling van het voornemen van het Hooggerechtshof om Roe v. Wade te herzien, geeft de woedende linkse partijen de tijd om zich te mobiliseren ter verdediging van ongebreidelde abortus.

‘Verontwaardiging’

Deze partijen jagen het publiek schrik aan met hun dreigementen van geweld en ‘verontwaardiging’. Maar natuurlijk gaat het huidige debat niet over de mening van rechter Alito. De meeste abortusactivisten hebben die waarschijnlijk niet eens gelezen. Maar ze begrijpen wel welke schade die zal aanrichten voor hun zaak en ze proberen het narratief zo te draaien dat het hun dramatische frames weerspiegelt.

Belangrijke stap in goede richting

Evenmin hebben de meeste pro-life Amerikanen het 98 pagina's tellende document doorgebladerd. Ook zij weten wat het besluit voor hun zaak betekent. De meesten maken zich echter geen illusies dat het document het absolute minimum is wat van deze rechters verwacht mag worden. Zij weten dat het abortus niet zal stoppen, maar begrijpen dat het een belangrijke stap in de goede richting kan zijn. Als het uiteindelijk gepubliceerd wordt, kan het ook een enorme psychologische klap zijn voor het abortusactivisme wereldwijd.

STI WhatsApp-banner

Symbolische slag winnen

Beide partijen weten dat het document niet is wat het lijkt. Zij beseffen echter de symbolische waarde van het advies en de krachtige uitwerking ervan op het publiek. Voor het eerst laat de rechterlijke conclusie zien dat in de ogen van de Supreme Court of the United States (SCOTUS) Roe v. Wade geen vaststaande wet is. Het dwingt de pro-abortus kant om te erkennen dat dit zogenaamde ‘recht’ kan worden teruggedraaid. Wie deze symbolische slag wint, wint de oorlog.

Abortus altijd en overal moord

Twee onverzoenlijke juridische perspectieven zijn in het geding. Links ontkent het bestaan van een morele wet. Het verwerpt dus elke beperking die een individu krijgt opgelegd, zelfs als dat een onschuldig kind in de baarmoeder is. Het pro-life standpunt bevestigt een universele morele wet, die verklaart dat het nemen van onschuldig menselijk levens altijd en overal moord is en daarom verboden moet worden.

Haast technisch bezwaar

De mening van Alito mengt zich niet in dit debat van morele zienswijzen, maar duidt dat slechts aan. Het probleem met de mening van rechter Alito is dat deze gebaseerd is op een zwak, wankel originalisme (de opvatting dat de Constitutie vanuit zijn ontstaan begrepen moet worden, red.) zodat die voor geen van beide partijen een bedreiging of overwinning inhoudt. Het conceptadvies veroordeelt terecht Roe v. Wade als een slecht geconstrueerde wet. Het is echter een haast technisch bezwaar dat niet ingaat op het morele gelijk of ongelijk van de zaak.

Soliditeit van Gods wet

Het standpunt van de rechter lijdt aan onwil om terug te keren naar de lange traditie van hoger recht in het Westen. Hij blijft binnen de valse zekerheid van een positieve, door de mens gemaakte wet die met de tijd kan veranderen. Hij vermijdt de soliditeit van een door God gegeven natuurlijke morele wet die geldig is voor alle tijden, plaatsen en volkeren en gebaseerd is op een onveranderlijke menselijke natuur. Zo'n oppervlakkig standpunt lost niets op. De rechters moeten de moed hebben om terug te keren naar de natuurlijke morele wet.

Abortus is geen vaststaande wet

De verdienste van de vrijgegeven ontwerp-mening is dat het nederig toegeeft dat Roe v. Wade slechte wetgeving is. Zelfs linksliberale juristen hebben dit in de loop der jaren erkend. De meerderheidsopinie had de moed om te verkondigen dat abortus provocatus geen "gevestigd" recht is. Rechter Alito verontschuldigt zich verder door toe te geven dat het Hooggerechtshof de schuld is van deze slechte wet die het land heeft gepolariseerd. Hij verklaart dat alleen het Hof de ernstige fout kan herstellen die in bijna een halve eeuw zoveel levens heeft gekost door Roe ongedaan te maken. Tot tweemaal toe zegt rechter Alito dat Roe "gruwelijk verkeerd" was. Dit is een eerste en welkom mea culpa van SCOTUS.

Redenering Roe was uitzonderlijk zwak

In de woorden van de katholieke rechter: "Roe was vanaf het begin af aan afschuwelijk verkeerd. De redenering was uitzonderlijk zwak, en de beslissing heeft schadelijke gevolgen gehad. En in plaats van een nationale regeling van het abortusvraagstuk tot stand te brengen, hebben Roe en Casey het debat aangewakkerd en de verdeeldheid verdiept". (p. 6). Later bevestigt Alito dit nog eens door te zeggen: "Roe was. . . flagrant verkeerd en zeer schadelijk. Om redenen die reeds zijn uitgelegd, lag de grondwettelijke analyse van Roe ver buiten de grenzen van elke redelijke interpretatie van de verschillende grondwettelijke bepalingen waarnaar zij vaag verwees" (p. 40).

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Een onrechtvaardige wet is geen wet

Door te wijzen op de fouten van Roe, versterkt de rechter van het Hooggerechtshof de juridische stelregel lex injusta non est lex, d.w.z. een onrechtvaardige wet is helemaal geen wet. Deze uitdrukking, die afkomstig is van de heilige Augustinus, werd verder uitgewerkt door de heilige Thomas van Aquino. De wet heeft tot doel de rechtvaardigheid te handhaven ten behoeve van de mensen die geregeerd worden. Een onrechtvaardige wet druist in tegen het doel van de wet en ondermijnt die dus. Deze logische opvatting komt overeen met de natuurlijke morele wet.

Rechters moeten meer doen

De nederige verontschuldiging die namens het Hof wordt aangeboden, kan dienen als een eerste verzoening voor een nationale zonde die God ernstig heeft beledigd en de eer van Amerika diep heeft bezoedeld. Er is echter veel meer nodig. Een onrechtvaardige wet kan nooit een wet worden. De rechters moeten meer doen. Ze moeten de moed verzamelen om de grote morele strijd aan te gaan die het explosieve centrum van Amerika's cultuurstrijd vormt.

Laffe nalatigheid

Ze moeten afstand doen van de amorele, relativistische en secularistische fictie van het originalisme dat halve oplossingen mogelijk maakt. Zoals het is uitgelekt, zal het meerderheidsontwerp van Alito het abortusverbod in de helft van de staten handhaven, terwijl het in andere staten de wettigheid van abortus na de geboorte blijft erkennen. De laffe nalatigheid van het Hof om de morele fout van abortus te veroordelen verergert de problemen van de natie alleen maar.

SCOTUS moet de lex justa omarmen. Een rechtvaardige wet, verankerd in de hogere natuurlijke morele wet, is en blijft de ware wet.

Dit artikel is een vertaling van The Draft Opinion on Roe Shows How Unjust Law Can Never Be Settled Law van John Horvat II en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 6 september 2022 09:25

Doneer