Uw leven ‘voltooid’? D66 helpt u naar de uitgang

Uw leven ‘voltooid’? D66 helpt u naar de uitgang

THEMA'S:

Doodseskaders 66. Dram66. D666. Macabere grapjes, maar de D66-fractie doet er werkelijk alles aan om die te verdienen. De zelfverklaarde ‘sociaal-liberalen’ zijn ware colporteurs van de dood. Van het type dat de voet tussen de deur zet en zich niet laat wegsturen. Dat steeds opnieuw blijft aanbellen. Of het nu om ongeboren kinderen gaat (abortus), of om ouderen aan het andere einde van het leven (euthanasie, hulp bij zelfdoding), D66 staat klaar om het u aan te praten en de uitvoering ervan mogelijk te maken.

Nieuw rapport

Het nieuwste lugubere troetelproject van D66 heet ‘voltooid leven’. Daar is zojuist een nieuw rapport over aan minister de Jonge (Volksgezondheid) over aangeboden: Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers.

Langdurige depressie

Het rapport speelt in op de langdurige depressie die zich van ouder wordende mensen gemakkelijk meester kan maken: het leven verloopt zelden als gehoopt, geliefden overlijden, rondom je wordt het leger en leger, de gezondheid wordt er niet beter op of is zelfs ronduit slecht. Het leven is vol ongemakken. Dementie kan een serieus vooruitzicht zijn. Wie voelt hier geen mededogen bij?

Geen objectieve maatstaf

Een traditionele samenleving heeft dit altijd gecompenseerd door oude mensen te ontzien en door hen met bijzondere zorg en respect te omringen. Het meegevoel van D66 beperkt zich er echter toe hen te helpen er zo makkelijk mogelijk uit te stappen. ‘Ondraaglijk en uitzichtloos lijden’ is daarvoor al lang geen objectieve maatstaf meer. Het volstaat dat u denkt dat dit zo is, dat u het zo ervaart en zo voelt.

Trotse bezitter

Oude mensen die lijden aan een zware en langdurige depressie zijn dus niet langer lijdende medemensen, die door hun omgeving geholpen moeten worden. Nee, van D66 mogen zij zich voortaan de trotse bezitter van een ‘voltooid leven’ noemen. Maar ze moeten daar dan ook wel consequenties aan verbinden. D66 staat hen daarbij met raad en daad terzijde.

Profileerpunt

Initiatiefnemer voor het rapport Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers is dan ook D66. In het bijzonder is dat parlementariër Pia Dijkstra die van alle vormen van euthanasie een profileerpunt heeft gemaakt. Het onderzoek voor het rapport is echter “uitgezet” (aldus de brief aan de Kamer van minister de Jonge) door ZonMw een zelfstandig bestuursorgaan (zbo), ‘uitbestede overheid’ dus, dat gesubsidieerde projecten voor Volksgezondheid regelt.

Uiterst geringe minderheid

Nu kent de politiek natuurlijk een oude traditie van – al dan niet via een zbo - bestelde rapporten (‘wie betaalt, bepaalt’) die panklaar materiaal aanleveren om een maatregel of wetsvoorstel te ondersteunen dat men sowieso al van plan was. Des te opvallender zijn de uitkomsten van juist dit rapport. Om te beginnen blijken we het, als we het over 55+ mensen die niet ziek zijn maar een “persisterende stervenswens” hebben, over een uiterst geringe minderheid te hebben van 0,18 procent van de bevolking.

Contextafhankelijk

Maar het rapport benadrukt ook nog eens de sterke veranderlijkheid van die ‘stervenswens’, iets wat je van moedeloze mensen je heel wel kunt voorstellen. “De doodswens blijkt niet statisch, maar context- en situatieafhankelijk”, aldus minister de Jonge. “Dit betekent dat als de situatie van de oudere verandert, de doodswens kan veranderen. Het onderzoek laat voorbeelden zien waarbij de doodswens van ouderen na verloop van tijd minder op de voorgrond kwam te staan, bijvoorbeeld doordat de oudere door passend vrijwilligerswerk maatschappelijk bij kan dragen.”

Ernstig

D66 zal er verre van blij mee zijn dat minister de Jonge namens het kabinet een heel andere conclusie trekt dan zij. Namelijk: “De doodswens van deze groep mensen is ernstig. Het rapport onderstreept de noodzaak voor acties. We hebben de opdracht om ons tot het uiterste in te spannen om deze mensen de zin ván en de zin ín het leven weer te laten hervinden.”

‘Zeer divers’

De minister voegt daaraan toe: “Juist omdat dit onderzoek aantoont dat de doodswens niet statisch, maar situatieafhankelijk en ambivalent is, moeten antwoorden op problemen van deze zeer diverse groep mensen worden gevonden zonder de euthanasiewetgeving te verruimen of een andere wettelijke regeling voor hulp bij zelfdoding te initiëren.”

Schatplichtig

De reactie van minister de Jonge stemt overeen met een traditionele christelijke cultuur, die lijdende medemensen niet opgeeft maar juist wil helpen. De opvattingen van D66 zijn daarentegen schatplichtig aan de Verlichting, die alle menselijke levensgeluk ziet in het bevredigen van begeerten. Als dat niet direct meer mogelijk is, bestaat de enige vorm van hulp nog slechts in helpen ‘eruit te stappen’.

‘Zelfbestemming’

Dit is bejaardenzorg à la D66. Laten we ook GroenLinks niet vergeten dat vorig jaar opperde om dure medische behandelingen van mensen boven de zeventig niet meer zonder meer toe te staan. Achter de fraaie linkse betogen over ‘zelfbestemming’ blijkt dan opeens een heel kapitalistisch aandoend rendementsdenken te zitten.

‘Substantiële doelgroep’

Hoe dat ook zij, dergelijke partijen zitten nu eenmaal in onze volksvertegenwoordiging. Dat betekent dat het gevaar niet geweken is: D66 zal lijdende oude mensen blijven proberen te ‘helpen’. Pia Dijkstra wijst er op Twitter op dat het rapport gaat over een grotere doelgroep (55+) dan de doelgroep van de door haar beoogde wet Voltooid Leven (75+), maar dat zij niettemin toch altijd nog een “substantiële doelgroep” denkt over te houden. Daarom kondigt ze aan: “De komende weken zal ik mij toeleggen op het verfijnen van mijn wetsvoorstel. Daarna dien ik hem in.”

Stirezo komt op voor de ongeboren kinderen, tegen abortus en euthanasie.
Help onze inzet met een gift!

Laatst bijgewerkt: 16 april 2021 14:50

Doneer