"Verbijsterend": paus decoreert abortuspromotor Ploumen

THEMA'S:

Abortuspromotor Lilianne Ploumen heeft een hoge onderscheiding van paus Franciscus gekregen. De ex-minister is nu Commandeur in de Orde van Sint-Gregorius de Grote. Kardinaal Eijk wist van niets, zegt hij in een verklaring.

Nauwelijks opgemerkt

Ploumen maakte de onderscheiding zelf bekend in een radio-interview met BNR op 22 december. Dat werd aanvankelijk nauwelijks opgemerkt, maar drong deze week door tot de sociale media. Het leidde daar tot grote ophef, vooral op Twitter.

SheDecides

Ploumen is dit jaar met prijzen overladen, doordat zij het initiatief heeft genomen tot het fonds SheDecides. Dit internationale fonds wil het gat dichten dat ontstaan is doordat president Trump de Amerikaanse steun voor abortuspromotie in de Derde Wereld heeft ingetrokken. Ploumen laat het fonds beheren door Rutgers (voorheen Rutgers Stichting), een Nederlandse abortus promotende organisatie.

Ploumen, van Limburgse afkomst, noemt zich katholiek maar is ook nadrukkelijk pro-abortus. In een eerder interview zei ze dat vroegere pausen geen ruimte boden voor die combinatie, maar paus Franciscus doet dat volgens haar wel.

"Verbijsterend"

In Katholiek Nieuwsblad noemt Jan Peeters het nieuws van de toekenning niettemin “verbijsterend”. Als voorstandster van abortus heeft Ploumen met haar SheDecides-initiatief immers wereldwijd opzien gebaard.

“Niet zo vreemd dus dat BNR-radio van Ploumen wilde weten of de pauselijke onderscheiding óók was uitgereikt ‘voor wat je allemaal doet voor abortus”, schrijft Peeters. “Het Vaticaan weet denk ik wel dat ik SheDecides heb opgezet”, antwoordde Ploumen in het interview, waaruit Peeters concludeert dat zij de onderscheiding logischerwijs als een erkenning van dat initiatief opvat.

Verstoring van de Mis

De toekenning van de onderscheiding bevreemdt temeer doordat Ploumen bij de zgn. ‘hostierel’ van 2010 homoseksuelen opriep in Den Bosch te demonstreren in de H. Mis, en die dus te gaan verstoren. Dit is ook gebeurd.

De hostierel was het gevolg van de weigering door een pastoor om de H. Communie uit te reiken aan een actief homoseksuele prins Carnaval. Omdat dit in het bisdom Den Bosch plaatsvond, riep Liliane Ploumen homo’s op te gaan protesteren in Den Bosch en daar de Mis te verstoren. Ze ging zelf ook.

Internationale ophef

Op Twitter wordt internationaal slechts met grote bevreemding op het nieuws gereageerd. Opgemerkt wordt dat abortusminister Liliane Ploumen nu opgenomen is in dezelfde kerkelijke ‘eredivisie’ als Alice van Hildebrandt en Otto von Habsburg: mensen van onberispelijke katholiciteit. Sommigen vinden dat andere dragers van de onderscheiding die nu beter kunnen inleveren.

Anderen vergelijken de decoratie van Ploumen met de lof die paus Franciscus meermaals aan Emma Bonino toezwaaide. Bonino is een radicale Italiaanse aborteuse en oud-minister, die naar eigen zeggen ontelbare malen eigenhandig abortus bij vrouwen heeft uitgevoerd. Volgens paus Franciscus moet zij om haar humanitaire pro-immigratiewerk echter gerekend worden tot “de grote persoonlijkheden van Italië”.

"Verdienstelijke daden"

Volgens het diploma dat bij Ploumens onderscheiding hoort, wordt van de gedecoreerde verwacht dat hij of zij “in toenemende mate door voortgezette verdienstelijke daden de reputatie en het vertrouwen waarmaakt dat hij/zij al heeft ingeboezemd, en zich de eer waardig toont die hem/haar is toegekend door standvastige getrouwheid aan God en de soevereine Paus.”

Media nog stil

Vele internationale media hebben al bericht over de controversiële onderscheiding. Bij Nederlandse media is het, op Katholiek Nieuwsblad na, merkwaardig genoeg nog vrij stil. Desgevraagd verwijst Reformatorisch Dagblad naar een eerder commentaar in de krant, dat niet refereert aan de onderscheiding en Ploumens initiatief SheDecides "eerder afkeurenswaardig dan bewonderenswaardig" noemt. Slapjes.

Aartsbisschop reageert

Dan het aartsbisdom Utrecht. Dat reageerde maandag. Kardinaal Eijk verklaart "niet betrokken" te zijn geweest bij de aanvraag voor de onderscheiding. Eijk was zelfs "niet op de hoogte". Terwijl zijn voorganger kardinaal Simonis in 2008 de onderscheiding opspelde bij oud-KRO-voorzitter Frans Slangen. Eijk is kennelijk geheel buiten de zaak gehouden door het Vaticaan, dat sinds paus Franciscus' aantreden de bisschoppelijke collegialiteit en decentralisatie als credo heeft aangenomen.

En de paus?

Datzelfde Vaticaan moet nu reageren. Als daar waarde wordt gehecht aan de bescherming van de ongeboren kinderen, dan zal paus Franciscus de onderscheiding terugtrekken. Wij hopen het.

⇒ Stirezo komt op voor de bescherming van ongeboren kinderen tegen abortus. Steun ons pro-life werk en help met een donatie!

Laatst bijgewerkt: 9 juni 2021 11:26

Doneer