Verhalen van abortus-overlevers. Deel 3: "Ik overleefde tweemaal een abortus."

Verhalen van abortus-overlevers. Deel 3: "Ik overleefde tweemaal een abortus."

Wist u dat er mensen zijn die een abortus overleven? Stirezo vertelt in een nieuwe serie artikelen de verhalen van abortus-overlevers. In deel 3: de Amerikaanse protestantse predikant Marvin Hightower. Hij is zelfs onder abortusoverlevers een uniek geval. Hij overleefde namelijk niet één, maar twee keer een abortuspoging.

Marvin Hightower groeit op als een stereotype ‘lastige jongen’. Hij komt uit een arm, zwart gezin in Kentucky. Zijn moeder leeft van bijstand. “Ik was voorbestemd te eindigen als een statistiek”, zegt hij zelf. Maar als hij negentien jaar is, grijpt God in zijn leven in. Marvin beseft dat hij een roeping heeft tot predikant en gaat theologie studeren. Negen jaar later, als hij achtentwintig is, wordt hij aangesteld als kerkelijk pastor en predikant.

Achterkamertje

Op de dag van zijn bevestiging besluit zijn moeder om hem te vertellen over het wonder dat leidde tot zijn geboorte. Zij zat op de middelbare school en werd zwanger van een man die daarna uit haar leven verdween. Ze was erg arm en bang en besloot tot een abortus. Dat doet ze niet bij een officiële kliniek maar bij een zogenaamde ‘achterkamertjesabortusarts’. Die voert de abortusingreep uit. Ze gaat naar huis, denkend dat het ‘probleem’ opgelost is.

Boodschap van God

Maar al gauw beseft ze dat de baby in haar buik nog springlevend is. “Dat zou voor mij een boodschap van God geweest zijn, dat Hij wil dat ze een baby krijgt”, zegt Marvin. Maar zijn moeder sluit haar ogen en oren voor dit teken. Ze gaat terug naar de abortusarts. Die doet nogmaals een poging. Waarom faalde hij opnieuw? Had zijn moeder misschien een drieling waarvan alleen Marvin het overleefd heeft?

Een wonder

Mensen proberen verklaringen te vinden voor deze bijzondere gebeurtenis, maar voor Marvin is het vinden van een verklaring niet belangrijk. Voor hem staat het vast: God Zelf verrichte een wonder waardoor hij tweemaal een abortusingreep overleefde.

Adobe Stock 290331355

Pastorale aandacht

Tegenwoordig is Marvin Hightower predikant van Word Faith Christian Centre in Madisonville, Kentucky. Hij vertelt zijn persoonlijke verhaal in kerken, zwangerschapsklinieken en andere bijeenkomsten. Daarbij heeft hij speciale pastorale aandacht voor vrouwen die een abortus ondergingen en daar nu spijt van hebben. Hij heeft een boodschap voor deze vrouwen: ”Gods genade is zó compleet, dat je niet de rest van je leven gebukt hoeft te gaan onder schuldgevoel en twijfel. God kan leven voortbrengen uit dood en het kwade gebruiken ten dienste van het goede.”

Lievelingsvers

Zijn lievelingsvers uit de Heilige Schrift is Hosea 2:14-15: "Zie, daarom zal ook Ik haar lokken, Haar brengen in de woestijn, en spreken tot haar hart. Dan geef Ik ze haar wijngaarden terug, Het Akordal als poort der hoop."

Stirezo ondersteunt andere pro-life organisaties, waaronder Rachel’s Vineyard, dat psychische en geestelijke hulp biedt aan vrouwen die een abortus ondergaan hebben, en waarvan de naam mede gebaseerd is op dit bijbelvers uit Hosea. Wilt u dit belangrijke werk steunen? Help dan met een gift:

Steun hulpverlening aan vrouwen met een gift

Laatst bijgewerkt: 2 augustus 2022 11:10

Doneer